Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

W imieniu organizatorów: Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie, Uczniowskiego Klubu Sportowego "ALFA" w Gostyninie oraz Szkoły Podstawowej nr3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty.
Zapisy do 16 marca 2020r.


REGULAMIN XVI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY. GOSTYNIN 2020
I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzowanie tenisa stołowego, stwarzanie możliwości sportowej rywalizacji wśród pracowników oświaty.
2. Ukazanie form czynnego wypoczynku i promocja miasta Gostynina.
3. Integracja pracowników oświaty.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek poszczególnych kategorii wiekowych.

II. TERMIN
21 marca 2020 r. (sobota) godzina 10.00

III. MIEJSCE ZAWODÓW
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte
w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin / wejście od ul. Płockiej /

IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Gostyninie
2. Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" w Gostyninie
3. Szkoła Podstawowa nr3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

V. UCZESTNICY
1. Nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu województwa mazowieckiego.
Turniej rozegrany zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
kobiety 
- do 40 lat  
- powyżej 40 lat

mężczyźni
- amatorzy do 40 lat
- amatorzy 41 – 50 lat
- amatorzy powyżej 50 lat
- zawodnicy zrzeszeni w PZTS /posiadający licencję zawodnika/

VI. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
1. Punkty przyznawane będą według klucza:
I -10 pkt; II -8 pkt; III -7 pkt; IV -6 pkt; V -5 pkt; VI - 4 pkt; VII – VIII - 3 pkt; IX – XII - 2 pkt; XIII – XVI - 1 pkt.
Za każdego zgłoszonego do turnieju zawodnika powiaty otrzymają dodatkowo 0,5 pkt. Suma zdobytych punktów decyduje o kolejności w turnieju poszczególnych powiatów. Przy tej samej liczbie punktów dwóch lub więcej powiatów o kolejności decyduje wyższa lokata zawodnika w kategorii mężczyzn w turnieju open.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA
1. Imienne zgłoszenia /z podziałem na kategorie wiekowe/ prosimy kierować
do dnia 16 marca 2020 roku /prosimy o terminowe zgłaszanie się do turnieju/
na adres: Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie
ul. Wojska Polskiego 10/3 , 09-500 Gostynin
tel: 24 235 26 10 , 791 666 170            e-mail: gostynin@znp.edu.pl                                                              
2. W wyjątkowych przypadkach w dniu 21.03.2020 r. do godz. 9.15

VIII. SYSTEM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Obowiązują aktualne przepisy PZTS.
2. System rozgrywania zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych zawodników /do 2 porażek, system grupowy/.

IX. NAGRODY I TYTUŁY
1. Trzy pierwsze powiaty w punktacji drużynowej zostaną uhonorowane Pucharem.
2. Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł.
2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem (np.: kwestie sporne) rozstrzyga organizator.
3. Po zakończeniu wszystkich spotkań odbędzie się uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród.
4. Zaplanowano obiad dla wszystkich uczestników turnieju.
5. Bliższych informacji o turnieju można uzyskać:
Arkadiusz Rutowski – tel. 505 495 164
Andrzej Osiak – tel. 791 666 170                                                     

 Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie
 Andrzej Osiak

  • XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i...
  • XVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla Nauczycieli i...

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt