Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • logotypy

Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy

Zadanie pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Termin realizacji: od 01 czerwca 2023 r. do 30 października 2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 27.168,00 zł, co stanowi 80 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 33.960,00 zł

Wkład własny Gminy Miasta Gostynina: 6.792,00 zł

W ramach realizacji zadania zdemontowano stary pomnik wraz z fundamentem i ogrodzeniem, wyrównano i wykorytowano teren wraz z wykonaniem szalunków i wylaniem fundamentów. Następnie ułożono kostkę brukową na podbudowie. Zamontowano wszystkie nowo wykonane elementy pomnika, w tym podstawę pod cokół, cokół, płytę wierzchnią, krzyż oraz tablice czarne z płyt granitowych. Zamontowano również nowe ogrodzenie ze stali kwasowej satynowanej. Na jednej z czarnych płyt granitowych wygrawerowano nazwiska osób, które zostały zamordowane w Kraśnicy. Treść inskrypcji została uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej.

  • logotypy
  • Kraśnica
  • Kraśnica
  • Kraśnica
  • Kraśnica
  • Kraśnica

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt