Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Tablica

 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W”


CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 88 825,52

KOSZTY KWALIFIKOWANE 88 825,52

DOFINANSOWANIE 61 929,22

KOSZTY NIEZWIĄZANE Z ZADANIEM 0 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu ciągu pieszego polegająca na wykonaniu bezpiecznej strefy przejścia dla pieszych oraz wykonaniu aktywnego oznakowania przejścia wraz z doświetleniem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

Zadanie polegało na:

-montażu aktywnych punktów elementów odblaskowych w jezdni;

-montażu 2 znaków D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu, w tym jednego na słupie doświetlającym przejście;

-montażu szafki zasilająco-sterowniczej;

-montażu kabli zasilających;

oraz wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masą chemoutrwardzalną, białe linie na czerwonym tle.

 

  • Godło

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt