Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku"

  • Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zadanie pn.: 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie  7 484 zł.
Koszt kwalifikowany zadania: 10 754,42 zł.
Dofinansowanie:  7 484 zł.
Środki z budżetu Gminy Miasta Gostynina: 3 270,42 zł.
Łączna suma masy odpadów odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych –  31,110 Mg.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt