Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady zawierające niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020r. poz. 1893 t.j.) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać cztery razy do roku podczas mobilnych zbiórek organizowanych przez Gminę Miasta Gostynina w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem jak i dostarczyć go we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie czynnego we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 - 18.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 - 14.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Gostynina zajmuje się firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, z którą to zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gostynina zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt