Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logo

Projekt „W drodze do sukcesu”

„W drodze do sukcesu”, to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Realizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte, ul. Gen. Józefa Bema 23

Projekt zakłada:

  • doposażenie placówki edukacyjnej w pomoce dydaktyczne do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i TIK,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce matematyki,
  • zajęcia doskonalące umiejętności najzdolniejszych uczniów z jęz. niemieckiego, informatyki oraz przyrody

Całkowita wartość projektu: 175 100,95 PLN

Kwota dofinansowania: 146 372,95 PLN

Planowany termin realizacji: 14.08.2017 – 28.06.2019

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt