Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wniosek o wydanie Gostynińskiej Karty Seniora

  1. „Gostynińska Karta Seniora” adresowana jest do mieszkańców miasta Gostynina, którzy ukończyli 60 rok życia.
  2. Warunkiem uzyskania karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Gostynina oraz  okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Wzór wniosku poniżej.
  3. Wnioski o wydanie karty można pobrać w Urzędzie Miasta Gostynina i na stronie www.gostynin.pl
  4. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż 30 dni po jego złożeniu.
  5. Przy odbiorze karty uprawniony otrzymuje aktualną informację o przysługujących ulgach i zwolnieniach. Katalog będzie publikowany na stronie Urzędu Miasta Gostynina wraz z informacją o nowych propozycjach dla posiadaczy karty.
  6. W przypadku zagubienia karty, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Gostynina oświadczenie zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu.
  7. „Gostynińska Karta Seniora” powinna posiadać unikalny numer oraz dane (imię i nazwisko) osoby dla której została wystawiona. Uczestnik programu może posiadać jedną kartę.
  8. Karta ważna jest wraz z dokumentem tożsamości.
  9. Karta wydawana jest bezterminowo.
  10. Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt