Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym tym etapie są często najbardziej szczegółowe. W praktyce Rada Miasta głównie na podstawie prac poszczególnych komisji podejmuje strategiczne dla Miasta decyzje.

Możliwość funkcjonowania komisji przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, jednak nie wymaga ich istnienia, ani nie określa zakresu ich działań. Poza jednym wyjątkiem - Komisja Rewizyjna, której nazwa oraz podstawowe zasady wyboru i zadania są ustalone przez ww. ustawę.

 

 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt