Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

TRASA 3 PÓŁNOCNO-WSCHODNIA - NAD WISŁĘ

[obiekt mapy] Mapa

Długość trasy – ok. 71,8 kilometra

Opis – trasa ukazuje północno-wschodnią część okolic Gostynina i tereny graniczące z miastem  od północy i północnego-wschodu. Przebiega przez Kotlinę Płocką docierając do Doliny Wisły i sztucznego zbiornika Zalewu Włocławskiego. Z Gostynina i Pojezierza Gostynińskiego jest to naturalny kierunek wycieczek wśród jezior przez lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego nad wody Zalewu Włocławskiego na kajak, czy żaglówkę.

Przebieg trasy:

Trasa ma początek w Gostyninie przy wypożyczalni rowerów i Punkcie Informacji Turystycznej w Zamku Gostynińskim i prowadzi ze wzgórza zamkowego do ronda im. Rodziny Higersbergerów. Następnie ul. Zamkową, ul. Jana Pawła II i ul. Bierzewicką, kieruje się ku N i za znakami żółtymi szlaku pieszego krętą trasą dociera do krzyżówki w Ziejce (3,8 km). Stąd kieruje się żółtymi znakami szlaku rowerowego, a następnie od leśniczówki Choinek, znakami czarnymi w kierunku N do Bud Lucieńskich.

Trasa odchodzi ku N (10,5 km), a następnie skręca na krzyżówce ku NE i za zielonymi znakami VeloMazovia prowadzi przez gostynińskie lasy. Tu następuje zmiana nawierzchni z asfaltowej na szutrową. Na północ od jez. Lucieńskiego trasa dociera do przecięcia z szosą 573 (czarny szlak). Następnie kieruje się ku N, biegnie przez wieś Duninów Duży, następnie przez Brzezinną Górę dociera do Duninowa Nowego. Trasa dociera najpierw do drogi 573, potem do drogi krajowej nr 62 Płock–Włocławek. Drogą krajową do Płocka, w kierunku SE, wzdłuż Zalewu Włocławskiego osiąga Soczewkę (26,4 km).

Drogą Soczewka–Sendeń Duży ku S do Sendenia Dużego biegnie wariant krótszy trasy. Wybierając ten wariant trasa zostanie skrócona o 20,6 km.

Trasa przechodzi przez główne skrzyżowanie Soczewki, a następnie skręca ku N, w kierunku Płocka zgodnie z niebieskim szlakiem. Po minięciu mostka skręca za znakami na Brwilno. Następnie na E biegnie koroną wału przeciwpowodziowego do Radziwia – dzielnicy Płocka. Przed terenami przemysłowymi w Radziwiu trasa schodzi do ulicy Popłacińskiej, nią dochodzi do skrzyżowania z ul. Kolejową tj. drogą nr 62 do Kutna (38 km). Wzdłuż ul. Kolejowej biegnie za czarnymi znakami szlaku pieszego do odejścia ku E ul. Dobrzykowskiej tj. drogi 575 w kierunku Gąbina. Przed kościołem skręt ku S w ul. Krakówki do podnóża skarpy pradoliny Wisły, nadal za znakami czarnymi szlaku pieszego skręt ku E i ponownie ku S. Trasa skręca na E w ul. Ciechomicką, następnie w ul. Browarną przecinając na światłach obwodnicę Płocka wjeżdża na ścieżkę rowerową wzdłuż drogi nr 60. Przed jeziorem Górskim w Grabinie skręca na W za znakami żółtymi szlaku, wjeżdżając w lasy gostynińskie, po skręcie ku SW przechodzi przez rezerwat Łąck i wzdłuż torów kolejowych Płock–Kutno dociera do przejazdu kolejowego drogi lokalnej Łąck-Sendeń Duży spotykając rowerowy szlak VeloMazovia Nr 20 oznaczony kolorem zielonym.

Można wybrać wygodniejszy wariant trasy i pozostać na ścieżce rowerowej aż do Łącka, a następnie na rondzie skręcić na Sendeń.

Za jego znakami, ścieżką rowerową, w kierunku NW trasa dociera do krzyżówki w Sendeniu Dużym. Skręt ku SW nadal za VeloMazovią do krzyżówki we wschodniej części wsi Drzesno (54,7 km). Zmiana kierunku na NW i przez ok. 1,8 km do spotkania z czerwonym szlakiem pieszym (56,6 km). Nim generalnie ku S drogą zmieniającą kierunki do spotkania zielonego szlaku pieszego skręcając w las w prawo. Tu skręt w kierunku W do Gorzewa ( 61,6 km). Krótki odcinek ku N do spotkania niebieskiego szlaku rowerowego i ponownie na W do Lucienia (64,6 km). Od Lucienia ścieżką rowerową trasa kieruje się do Gostynina wjeżdżając ul. Bierzewicką, dalej ul. Jana Pawła II. Na światłach skręca ku W w ul. Mikołajczyka, aby łukiem dotrzeć przez rondo im. Rodziny Higersbergerów do punktu końcowego w Zamku Gostynińskim.

 

Obiekty do zobaczenia na trasie:

- Gostynin: Zamek Gostyniński, Ratusz, dawny zajazd (ul. Rynek),

- Lucień: dwór XIX w., park krajobrazowy, pomniki przyrody, kościół św. Kazimierza

- Miałkówek: rezerwat Komory, ścieżka przyrodniczo-leśna „Lucień”, cmentarz ewangelicki,

- Budy Lucieńskie: jezioro Lucieńskie, pomnik przyrody

- Budy Lucieńskie – Nowy Duninów: lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

- Nowy Duninów: zespół pałacowy XIX w., park krajobrazowy, zabytkowa aleja lipowa, kościół NP NMP z pocz. XX w., Zalew Włocławski, port żeglarski, panorama Skarpy Wiślanej i Lasu Brwileńskiego

- Soczewka: kościół i dwór z XIX w., port żeglarski i panorama Zalewu Włocławskiego

- Brwilno – Popłacin – Radziwie: Zalew Włocławski, widok na Skarpę Płocką i panoramę miasta.

- Radziwie – Płock: elewator zbożowy, panorama Płocka, kościół XIX w.

- Grabina: jez. Górskie, pomnikowe dęby „Sobieskiego”, ścieżka przyrodnicza „Lasy Łąckie”,

- Rezerwat przyrody „Łąck”, ścieżka dydaktyczna „Łąck”

- Sendeń Duży: ścieżka przyrodnicza „Lasy Łąckie”

- Drzesno: pomnik przyrody dąb szypułkowy, rezerwat przyrody Drzesno

  • Trasa 3
  • Trasa 3

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt