Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

SEGREGUJMY PAPIER!

  • SEGREGUJMY PAPIER!

Segregacja odpadów jest ważna. Pozwala to zaoszczędzić cenne surowce naszej planety i ograniczyć jej nadmierną eksploatację. Jeśli chodzi o papier, to do produkcji jednej tony papieru potrzeba około 17 drzew. W mikroskali to niewiele, ale warto pamiętać, że w 2019 roku światowa produkcja papieru wynosiła 89,5 miliona ton[1], co w przyjętym przeliczniku oznacza wycięcie ponad półtora miliarda drzew. Z drugiej strony – z jednego drzewa produkuje się niecałe 59 kilogramów papieru. Zamiast drzewa, możemy zastosować zużyty papier. Statystycznie jeden mieszkaniec Polski dwa lata temu zużywał 143 kilogramy tego surowca rocznie[2], czyli ponad dwa i pół razy więcej niż wynosi średnie światowe zużycie. Gdyby cały ten zużyty papier trafiał do recyklingu, pozwoliłoby to nie tylko obniżyć produkcję CO2, wynikającej z procesu powstawania papieru od ścinki drzewa do produktu końcowego, ale i zachować kształt środowiska naturalnego w niezmienionej formie. Marnotrawstwo surowców i energii, gdy w miejsce wycięcia nowych drzew możliwe jest przetworzenie tego, co już wyprodukowane, nie powinno wchodzić w grę. W ostatecznym rozrachunku chodzi przecież o nasze zdrowie.

Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęło się, że pojemniki na papier są koloru niebieskiego.

Co należy wrzucać do niebieskiego pojemnika na papier?

- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

- katalogi, ulotki, prospekty

- gazety i czasopisma

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

- zeszyty i książki

- papier pakowy

- torby i worki papierowe

Ważne, żeby znajdujący się w niebieskim pojemniku papier był suchy, czysty i niezatłuszczony. W przeciwnym razie całemu zebranemu materiałowi grozi zmarnowanie (np. zalany olejem kawałek papieru może zamoczyć sąsiednie). Warto z tego powodu przygotowywać i sortować śmieci już w domu, żeby nie mieć wątpliwości co do stanu wyrzucanego materiału.


Czego nie należy do niego wrzucać?

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych -> pojemnik na odpady zmieszane
- papieru lakierowanego i powleczonego folią -> pojemnik na odpady zmieszane
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych kubków -> pojemnik na odpady zmieszane
- kartonów po mleku i napojach, kubków po jogurtach -> pojemnik na tworzywa sztuczne
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych -> pojemnik na odpady zmieszane
- tapet -> pojemnik na odpady zmieszane
- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych -> pojemnik na odpady zmieszane
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych -> pojemnik na odpady zmieszane
- ubrań -> kontenery na ubrania lub inne punkty zbiórki ubrań albo pojemnik na odpady zmieszane
- paragonów -> pojemnik na odpady zmieszane

Wszystkie wyżej wymienione, mimo że zawierają w swoim składzie papier, to albo zostały zabrudzone do tego stopnia, że grożą zniszczeniu całej "frakcji" odpadów papierowych (pieluchy, paragony), albo stanowią elementy wielomateriałowe przeznaczone na wysypisko (np. papierowe kubki), albo z racji swego składu są objęte innym procesem recyklingu (kartony po mleku).

Papier papierowi nierówny - Pamiętając o tym, łatwo w skuteczny sposób włączyć się w proces segregowania śmieci i tym samym przyczynić się do poprawy jakości środowiska, w jakim przyszło nam żyć.

[1]https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/produkcja-papieru-i-tektury-w-roku-2019-wstepne-dane-2278

[2]https://brandsit.pl/cyfryzacja-zuzycie-papieru-w-polsce-niemal-3-krotnie-wyzsze-od-swiatowej-sredniej/

  • SEGREGUJMY PAPIER!
  • SEGREGUJMY PAPIER!

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt