Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

TRASA 2 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - PRZEZ LASY I BORY

  • Trasa 2
  • Trasa 2

Długość trasy – ok. 63,7 kilometry

Opis – trasa ma zaznajomić z północno-zachodnimi okolicami Gostynina i terenami graniczącymi z miastem od północnego-zachodu. Obejmuje swoim zasięgiem Kotlinę Płocką z lasami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ciągami jezior rynnowych z okresu ostatniego zlodowacenia. Pokazuje przede wszystkim piękno walorów przyrodniczych tych terenów.

Przebieg trasy:

Trasa rozpoczyna się w Gostyninie przy wypożyczalni rowerów i Punkcie Informacji Turystycznej w Zamku Gostynińskim. Ze wzgórza zamkowego prowadzi do ronda im. Rodziny Higersbergerów, następnie biegnie ul. Zamkową ku NW i ul. Kowalską ku W dociera do wsi Rumunki (5,1 km). Następuje skręt ku N do wsi Krzywie (zmiana nawierzchni na piaszczystą), potem łukiem przez wieś do drogi Krzywie–Smolarnia. Nią trasa prowadzi ku NE do Smolarni za czarnym szlakiem pieszym (7,8 km). We wsi skręca w kierunku NW i biegnie północnym brzegiem jez. Przytomne. Tu następuje zmiana szlaku na żółty pieszy, a następnie trasa biegnie południowym brzegiem jez. Główki przez wieś Zuzinów, tereny leśne, osiągając wieś Czarne nad północnym brzegiem jeziora Czarne (14 km).            
Tu w kierunku N bez znaków odchodzi wariant krótszy trasy doprowadzający przez wieś Skrzyneczki do Kobylego Błota, gdzie można wycieczkę kontynuować skracając drogę o  8,1 kilometra.

Kierunek przemieszczania bez zmian – NW. W Skrzynkach następuje zmiana nawierzchni na asfaltową i trasa kieruje się za czerwonym szlakiem rowerowym nad jez. Skrzyneckim.  We wsi Goreń Duży trasa odchodzi w kierunku SW drogą do Kłótna (18,4 km) i biegnie nadal ku NW nad południowym brzegiem jeziora Goreńskiego. Później przerzuca się na północny brzeg jez. Krzewent osiągając w jego zachodniej części drogę odbijającą na wschód. Trasa skręca ku E w drogę leśną bez znaków. Po kolejnych kilometrach drogą pożarową 10 przez główny kompleks lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego trasa osiąga Kobyle Błoto (drogą z S dochodzi tu wariant krótszy trasy z Czarnego). Przez Studziankę w Brzezinnej Górze trasa biegnie drogą Nowy Duninów–Duninów Duży–Miałkówek (34,1 km). Drogą tą poprowadzony jest czarny szlak rowerowy, nim w kierunku NE trasa prowadzi do wsi Nowy Duninów (37,3 km).

Trasę można skrócić kierując się drogą nr 573 do Lucienia skracając dystans o 10,2 km.

Na skraju miejscowości trasa zasadnicza przecina drogę 573 kierując się ponownie w głąb lasów gostynińskich za żółtymi znakami szlaku pieszego w kierunku SE przez wieś Trzcianno i zabudowania Jeżewa. Następnie prosto drogą pożarową 6 nadal żółtymi znakami szklaku pieszego, dociera w pobliże Krzywego Kołka (44,8 km). Trasa przecina rz. Skrwę Lewą, mija zabudowania i dalej przez lasy, bez znaków, w kierunku S, dociera do skraju lasów. Tu skręt na W, po ok. 0,6 km osiągamy wieś Białe. Przez nią do asfaltowej drogi, skręt ku E i po ok. 0,6 km trasa osiąga centrum wsi w pobliżu sklepu i kościoła (48,2 km). Następnie trasa biegnie za zielonymi znakami VeloMazovia Nr 20 w kierunku E do krzyżówki w zachodniej części wsi Drzesno (49,5 km). Tu zmienia kierunek na S, a następnie ku W przez wieś Gorzewo biegnie za znakami czerwonymi szlaku rowerowego. Opuszczamy szlak czerwony osiągając w zachodniej części wsi skrzyżowanie z drogą do Lucienia (52,5 km). Nią trasa dociera do szosy nr 573 Nowy Duninów–Gostynin (55 km). Od Lucienia ścieżką rowerową kierujemy się do Gostynina wjeżdżając ul. Bierzewicką, dalej ul. Jana Pawła II. Na światłach skręca ku W w ul. Mikołajczyka, aby łukiem dotrzeć przez rondo im. Rodziny Higersbergerów do punktu końcowego w Zamku Gostynińskim (63,7 km).

 

Obiekty do zobaczenia na trasie:

- Gostynin: Zamek Gostyniński, jezioro zamkowe, jezioro Kocioł, figura św. Jakuba, cmentarz ewangelicki

- Krzywie: mogiła powstańcza 1863

- Huta Nowa: jezioro Przytomne

- Zuzinów: pomniki przyrody, mogiła powstańcza 1863, jezioro Główki

- Czarne: zespół dworski XIX w., park krajobrazowy, jeziora Czarne i Radziszewskie

- Goreń Duży: jeziora Skrzyneckie i Goreńskie

- Krzewent: jezioro Krzewent

- Krzewent–Brzezinna Góra: lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

- Nowy Duninów: zespół pałacowy XIX w., park krajobrazowy, zabytkowa aleja lipowa, kościół  NP NMP z pocz. XX w., port żeglarski na Zalewie Włocławskim

- Nowy Duninów–Białe: lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

- Krzywy Kołek: dolina Skrwy Lewej

- Białe: jezioro Białe

- Drzesno: jezioro Drzesno, rezerwat Drzesno

- Gorzewo: jezioro Sumino

- Lucień: dwór XIX w., park krajobrazowy, pomniki przyrody, kościół

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt