Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logo

Projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”

„Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.18 POWER: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Partnerzy projektu: Gmina Stara Biała, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Miasta Gostynina, Powiat Gostyniński

Projekt zakłada:

  • wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości – zadanie realizowane przez wszystkich partnerów,
  • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. Zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej oraz potrzeby orientacji na klienta,
  • wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta. Automatyzacja procesu obsługi podatkowej bezpośrednio przełoży się na podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług,
  • opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy Miasta Płocka,
  • uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, za wyjątkiem Płocka. Zadanie wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wraz z działaniami ukierunkowanymi na podniesienie świadomości obywateli w zakresie możliwości i form załatwiania spraw on-line, utworzenie punktów będzie przejawem dużej zmiany w urzędach pod kątem dostępności obywateli do usług publicznych i sprawności załatwiania spraw i niskoemisyjności tych procesów.

Całkowita wartość projektu: 1.192.900,80 zł PLN

Dofinansowanie: 1.005.376,80 PLN

Planowany termin realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt