Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • MCK - tablica informacyjna 1

W 2021 roku Gmina Miasta Gostynina zrealizowała inwestycję pn.: Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji polegającą na przygotowaniu dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Dokumentacja techniczna obejmuje następujący zakres prac: przebudowa widowni i sceny (w tym 2 stanowiska dla osób z niepełnosprawnością), przebudowa holu, budowa garderób, dostosowanie budynku do obecnych przepisów p.poż., wykonanie nowych toalet w strefie projektowanej lub remont i przebudowa istniejących, wykonanie niezbędnych przebudów instalacji, wymiana rozdzielni.

Łączny koszt zadania: 153 750,00 zł.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w kwocie: 80 000,00 zł.
Wkład własny gminy: 73 750,00 zł. 

  • MCK - tablica informacyjna 2

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt