Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Gospodarka Odpadami

Urząd Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejęły zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i stały się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wszelkich informacji z tej tematyki udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24 236 07 38.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta Gostynina informuje, że podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazują je do następujących instalacji:

INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - MBP

  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk,

INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW - KOMPOSTOWNIE

  • Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku – Kompostownia odpadów zielonych w m. Poświętne, gm. Płońsk
  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Kobierniki gm. Stara Biała

SKŁADOWISKA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE MBP  I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA - SKŁADOWISKA

  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów komunalnych w m. Rachocin, gm. Sierpc

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt