Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logotyp

Program MALUCH+ 2021

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Wartość dofinansowania: 28 800 zł

Całkowita wartość zadania: 461 520 zł

Adres instytucji: ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem w instytucji opieki: 30

Kwota dofinansowania miesięcznego na 1 miejsce opieki w instytucji: 80,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

 

============================================================

 

  • Logotyp

Dotacja celowa z budżetu państwa

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość dofinansowania: 32 400 zł

Całkowita wartość zadania: 422 952 zł

Adres instytucji: ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem w instytucji opieki: 30

Kwota dofinansowania miesięcznego na 1 miejsce opieki w instytucji: 90,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt