Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków

Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków funkcjonuje w oficynie Ratusza przy ul. Rynek 1 od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-18.30

Osoby dyżurujące w Punkcie:

Anna Śniecikowska - zawodowy kurator sądowy, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Teresa Słowikowska - zawodowy kurator sądowy

Zdobysława Kazimierczak - kurator sądowy

Teresa Kiereś - terapeuta uzależnień, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar...

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt