Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Partnerstwo Gostynina i Żnina

Partnerstwo Gostynina ze Żninem, miastem powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego leżącym na Pałukach, regionie kulturowym Wielkopolski, rozpoczęło się od nawiązania indywidualnych kontaktów pomiędzy artystami z obu miast. Pierwszy wernisaż prac pałuckich artystów odbył się 15 czerwca 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Był on następstwem wystawy prac gostynińskich twórców, która miała miejsce w październiku 2011 r. w Żninie. Podczas tych wydarzeń skrystalizowała się idea nawiązania oficjalnego partnerstwa. Podpisany został 21 czerwca 2013 r. akt woli współpracy mieszkańców Gostynina i Żnina o następującej treści:

My, mieszkańcy naszych prastarych, gościnnych ziem, potomkowie wielu pokoleń ludzi znamienitych i utalentowanych, miłujących, jak oni sztukę i tradycję, pragnąc tym lepiej je kultywować i zaszczepiać dzieciom i wnukom, a też mając na względzie dobro naszych artystów i chcąc czynić im możliwie najlepsze warunki do tworzenia, wyrażamy niniejszą wolę współpracy gostynińskich i pałuckich środowisk twórczych dla dzisiejszej i przyszłej pomyślności naszych krain, co własnymi podpisami potwierdzamy i pieczętujemy.

Akt ten ze strony Żnina podpisali: wicestarosta Żnina Robert Luchowski, dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej Michał Woźniak, dyrektor Żnińskiego Domu Kultury Tomasz Gronet, prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury Stefan Czarnecki oraz regionalista Sławomir Chojnacki, ze strony Gostynina:  starosta Jan Baranowski, Maria Aldona Gil prezes Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej i gostyniński rzeźbiarz Stanisław Augustyniak - inicjator współpracy gostynińsko-żnińskiej.

Przyjacielskie kontakty żnińskich i gostynińskich twórców zaowocowały organizacją kolejnych wydarzeń kulturalnych zarówno w naszym mieście, jak i Żninie. W Gostyninie odbyły się wystawy – malarska z cyklu "Epitafium" prac Romana Terzyka, jednego z najbardziej oryginalnych artystów ze Żnina, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz rzeźbiarza Zbigniewa Dolskiego, artysty związanego z Pałukami i twórczym klimatem tego regionu. 

Przedstawiciele władz Żnina i Gostynina – burmistrzowie Paweł Kalinowski i Robert Luchowski, podpisali w październiku 2015 r. porozumienie o woli współpracy samorządów. Było ono uwieńczeniem inicjatywy obywatelskiej propagowanej od kilku lat przez reprezentantów środowisk artystycznych obu miast.

W niespełna rok później - 9 września 2016 r. Paweł Kalinowski i Robert Luchowski podpisali oficjalny akt partnerstwa pomiędzy miastami w auli Urzędu Miejskiego w Żninie w obecności przewodniczących rad miejskich i przedstawicieli stowarzyszeń artystycznych.  Uroczystość uświetnił występ Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki w Żninie, a w Muzeum Ziemi Pałuckiej otwarto wystawę Pawła Tencera, gostynińskiego artysty malarza. Oficjalna umowa przypieczętowała trwającą od wielu lat współpracę w obszarze kultury. Stała się fundamentem kontynuowania relacji na niwie artystycznej środowisk twórczych, organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a także podejmowania działań samorządowych dla rozwoju społeczności ziemi gostynińskiej i żnińskiej.

  • Podpisanie aktu partnerstwa Gostynina i Żnina (źródło: strona UM Żnin)
  • Podpisanie aktu partnerstwa Gostynina i Żnina (źródło: strona UM Żnin)

W ramach współpracy zorganizowano w okresie 2017-2018 w obu miastach wystawy prac twórców ludowych, artystów plastyków, malarzy i rzeźbiarzy, a także wspólne plenery malarskie. Odbyły się koncerty chórów i występy lokalnych grup satyrycznych. 
 
Od 2019 ograniczono organizację projektów w ramach partnerstwa miast ze względu na wprowadzony w kraju stan epidemiczny. Mimo zablokowania bezpośrednich relacji mieszkańców, utrzymywane są kontakty zdalne pomiędzy przedstawicielami środowisk twórczych obu miast.

  • Akt partnerstwa Gostynina i Żnina

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt