Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miniszlak Wielokulturowego Gostynina

Trochę historii

Projekt „Wielokulturowy Gostynin” jest projektem historyczno-edukacyjnym dotyczącym lokalnego środowiska naszego miasta. Przypomina o wielokulturowym Gostyninie z jego przeszłości. Jest to dla nas lekcja szacunku wobec tych, którzy byli i są „inni”, ze względu na swoją narodowość, język czy konfesję.
Gostynin na początku XX wieku był miastem różnorodnym kulturowo. Obok Polaków mieszkali tu również Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Obok siebie żyli katolicy, protestanci, prawosławni i wyznawcy judaizmu.
Celem szczegółowym projektu jest upamiętnienie żydowskiej historii Gostynina. Historia o gostynińskich Żydach, którzy tak licznie zamieszkiwali przedwojenny Gostynin, znalazła właściwe sobie miejsce w świadomości ludzi i w przestrzeni naszego miasta.
Pomysłodawcą projektu jest gostyninianin - Piotr Syska.

Dalsze działania

Od lipca 2018 roku można w naszym mieście spacerować szlakiem „Wielokulturowego Gostynina”. Stało się to po prawie dwóch latach od pomysłu, siedemnastu miesięcy od życzliwego przeznaczenia na ten cel środków przez Radę Miasta i po dziesięciu miesiącach od przekazania Gminie Miasta Gostynina kompletnego projektu graficznego tablic. Tablice składające się na miniszlak, opowiadają historię żyjących tu niegdyś Niemców, Polaków, Rosjan i Żydów. 11 tablic, ustawionych w różnych punktach miasta, ma potencjał, aby edukować i prowokować do głębszego zainteresowania się przeszłością wielowyznaniowego i wielokulturowego Gostynina.

Otwarcia i promocji szlaku po Wielokulturowym Gostyninie dokonano 20 września 2018 roku podczas uroczystości upamiętnienia cmentarza żydowskiego przy ul. Gościnnej w Gostyninie. W wydarzeniu tym udział wzięła ambasador Izraela JE Anna Azari w towarzystwie Jacoba Naveha syna ocalałej z Holocaustu gostynianki pani Lucyny Franzos (z domu Motylińskiej) oraz jej wnuk Tomer Naveh.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: JE Anna Azari, Burmistrz Paweł Kalinowski, Jacob i Tomer Naveh.

Słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy przyczynili się do upamiętnienia historii miasta w postaci tablic „Szlaku Wielokulturowego Gostynina”. Należą do nich: Piotr Syska, Magdalena Sikorska, Anna Matuszewska, Elżbieta Szubska-Bieroń, Anna Ulanowska, Przemysław Nowogórski, osoby z Izraela - potomkowie żydowskich rodzin z Gostynina.

Miniszlak Wielokulturowego Gostynina w całości został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gostynina.

Zapraszamy wszystkich chętnych do spaceru szlakiem Wielokulturowego Gostynina.

Zapraszamy również do odwiedzenia wirtualnego szlaku tutaj.


Źródło: UMG, Piotr Syska

 • Tablica przy u. 3 Maja
 • Tablica przy ul. 3 Maja przy budynku Liceum Ogólnokształcącego
 • Tablica w Parku Marszałka J. Piłsudskiego
 • Tablica na ul. Floriańskiej
 • Tablica na ul. Jana Pawła II
 • Tablica na Rynku Miejskim
 • Tablica na ul. Kościelnej
 • Tablica przy Zamku Gostynińskim
 • Tablica przy Zamku Gostynińskim
 • Tablica przy Zamku Gostynińskim
 • Tablica przy ul. Gościnnej przy cmentarzu żydowskim

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt