Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

 • Langenfeld-Gostynin herb
  Langenfeld-Gostynin herb

Langenfeld

Miasto Gostynin utrzymuje bliskie kontakty z niemieckim miastem Langenfeld, zapoczątkowane w 1965 roku z inicjatywy byłych- pochodzenia niemieckiego - mieszkańców Gostynina i jego okolic, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w Langenfeld. Kontakty te bardziej formalnego charakteru nabrały w 1994 roku po podpisaniu "Deklaracji o przyjaźni i współpracy". W myśl tej deklaracji przedstawiciele obu stron zadeklarowali gotowość podjęcia współpracy i organizowania wymiany w różnych dziedzinach życia: kulturze, sporcie, kontaktach młodzieży i innych. Zasadniczym celem porozumienia była inicjatywa zmierzająca do przełamania barier, jakie często historia stawiała między naszymi narodami.
Miasto Langenfeld liczące około 60 tys. mieszkańców, położone w Nadrenii-Westfalii, między Kolonią i Düsseldorfem, jakkolwiek korzeniami sięgające wieku XII, jest miastem młodym. Miasto, mimo rozwiniętego przemysłu, dzięki właściwej polityce planowania przestrzennego, nie sprawia wrażenia miasta przemysłowego. Niska zabudowa, ogrody, bardzo dużo zieleni, pięknie skomponowane w całość obiekty kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, sportowe i rozrywkowe nadają swoisty klimat miastu.
Langenfeld poza Gostyninem utrzymuje kontakty z miastami we Francji, Izraelu, Chorwacji, Ukrainie, Włoszech, na Filipinach oraz na terenie byłej DDR. 

Współpraca została rozpoczęta wymianą młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym w 1994 r. Grupa 15 uczniów gostynińskich szkół gościła wówczas u rodzin swych rówieśników w Langenfeld. Dało to możliwość wzajemnego poznania się nawiązania przyjaźni, zapoznania z kulturą i tradycjami gospodarzy, poznania warunków i metod kształcenia.
Latem 1996 roku przez trzy majowe dni gościła w Gostyninie grupa 15 osób z Langenfeld. Większość z nich - 11 osób- urodziło się w Gostyninie. Podczas pobytu w mieście spotkali się z Zarządem Miasta i Burmistrzem. Wśród turystów był Waldemar Funk, przewodniczący Komitetu Patronackiego. To z jego inicjatywy nawiązano partnerską współpracę między miastami Gostynin i Langenfeld. Niemieccy goście ze wzruszeniem zwiedzali miejsca swego urodzenia. Niektórzy byli tu po raz pierwszy.
W ramach rewizyty w dniach 28 sierpnia do 2 września gościła w Niemczech 11-osobowa delegacja z Gostynina, w skład której wchodził zespół 9 koszykarzy oraz dyrektor MOSiR Wiesław Adamski i Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Zbigniew Barlak. Podczas, gdy zespół zmagał się w rywalizacji sportowej w turnieju, delegacja uczestniczyła w spotkaniach z burmistrzem oraz przedstawicielami frakcji politycznych. Następnego dnia delegacja uczestniczyła w otwarciu Zjazdu Gostynian. W przemówieniach podczas otwarcia obrad było dużo emocjonalnych akcentów nawiązujących do wsparcia wzajemnych kontaktów oraz zainteresowania dla przełamania ewentualnych barier je utrudniających.

Otwarcie w dniu 2 października 1997 r. wernisażu prac Stowarzyszenia Artystów Langenfeld w gostynińskim Domu Kultury było okazją do przyjazdu liczniejszej delegacji, w której uczestniczył także burmistrz Langenfeld Magnus Staehler. Podczas 3- dniowej wizyty goście z Niemiec zwiedzili Warszawę, Płock oraz Gostynin. Wizyta stanowiła duży krok w zbliżeniu między miastami i społecznościami. Na spotkaniu roboczym w Urzędzie Miasta burmistrzowie przekazali syntetyczne informacje o swoich miastach, ich problemach i sukcesach, nakreślone zostały kierunki w jakich powinna rozwijać się współpraca.  Podczas spotkania zadawane były pytania, a burmistrzowie udzielali odpowiedzi na interesujące rozmówców kwestie.

Na zaproszenie strony niemieckiej w kwietniu 1998 roku delegacja Gostynina wzięła udział w obchodach jubileuszu 50-lecia Miasta Langenfeld, w trakcie których dnia 04 października 1998 r. uroczyście podpisano "Porozumienie o partnerstwie między Langenfeld a Gostyninem". Od tego momentu współpraca międzynarodowa Gostynina z Langenfeld rozpoczęła się w wielu dziedzinach życia, m.in. w kulturze, turystyce, sporcie, biznesie.
W 1998 r. delegacja niemiecka brała udział w obchodach Dni Ziemi Gostynińskiej. Zainicjowano współpracę przedstawicieli szpitali obu miast.

W czerwcu 1999 roku w obchodach Dni Ziemi Gostynińskiej uczestniczyła 58-osobowa delegacja z Langenfeld, wzbogacając swoimi zespołami część artystyczną obchodów. Miasto Gostynin przyjmowało delegację na czele z zastępcą burmistrza Rolfen D. Gassenem. Podczas spotkania zintensyfikowane zostały młode, partnerskie stosunki między obu miastami. Ważnym tematem poruszanym podczas rozmów były sprawy infrastruktury i ochrony środowiska. O wizycie w Gostyninie szeroko informowała prasa niemiecka oraz nasze lokalne media.
Współpraca międzynarodowa Gostynina zmierzała w kierunku dalszego rozszerzenia kontaktów wśród młodzieży. W celu zintensyfikowania kontaktów młodzież posłużyła się siecią internetową.

W roku  2000 nastąpiło rozszerzenie kontaktów. Między innymi udział delegacji Gostynina w uroczystościach otwarcia nowego Centrum Kultury w Langenfeld, udział młodocianych piłkarzy gostynińskich w międzynarodowym turnieju młodych piłkarzy organizowanym u partnera, udział młodzieży w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Senlis we Francji- partnerskim mieście Langenfeld oraz nawiązanie kontaktów straży pożarnych obu miast.

W kolejnych latach następował dalszy postęp we współpracy naszych miast. W 2001r. z okazji jubileuszu 25-lecia ustanowienia miejskiego Festynu Wiosennego w Langenfeld, na Festynie zostało zorganizowane stoisko promocyjne Gostynina. Wystawione materiały informacyjne miasta spotkały się z dużym zainteresowaniem gości Festynu. W czasie wizyty delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Gostynina przyjęła zaoferowany przez Langenfeld samochód pożarniczy. W lipcu młodzież gostynińska wzięła udział w cyklicznym Międzynarodowym Spotkaniu Integracyjnym Młodzieży w Langenfeld, a delegacja miasta partnerskiego w czasie swej wizyty m.in. uczestniczyła w Wojewódzkich Dożynkach w Gołotczyźnie koło Sierpca. W tym samym czasie Studyjna Szkoła Starszych mieszkańców Langenfeld, zwiedzająca Polskę, odwiedziła także nasze miasto i jego okolice. Kontakty sportowe zaowocowały Turniejem Międzynarodowym młodych piłkarzy w Langenfeld, w którym wzięły udział dwie drużyny z Gostynina.

Rok 2002 to przede wszystkim przygotowania i zorganizowanie przez nasze miasto dużej, szerokiej wystawy promocyjnej w Langenfeld, obejmującej wiele podstawowych informacji, wzbogaconych wystawami fotograficznymi, plastycznymi (rzeźba, malarstwo), informacjami o gostynińskim biznesie, oświacie, sporcie, turystyce i rekreacji. Na wystawie eksponowana była także makieta odbudowywanego Zamku Gostynińskiego. Z ważniejszych wzajemnych kontaktów w tym roku należy wymienić- fachowe konsultacje obu gostynińskich szpitali w Langenfeld, udział gostynińskiej młodzieży w Integracyjnym Spotkaniu Młodzieży we Włoszech, okresowe wizyty robocze obu miast, udział młodych piłkarzy w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Langenfeld i w Gostyninie, przekazanie przez Langenfeld kwoty 10 tyś. Euro na renowację cmentarza ewangelickiego w Gostyninie. W roku tym Szkoła Podstawowa nr 1 z Gostynina została zaproszona  do wspólnych rozgrywek szachowych przez internet, a także do korespondencji prowadzonej przez dzieci drogą elektroniczną. Dzięki organizacji założonej przez szkołę z Langenfeld, młodzież gostynińska stała się członkami organizacji zrzeszającej wiele szkół z państw Unii Europejskiej. Wspólne kontakty i gra w szachy jest okazją dla młodzieży do nauki języka niemieckiego oraz poznania mieszkanców innych krajów europejskich.

W wyniku ustaleń roboczych obu miast w 2003 r. zostały podjęte m.in. następujące działania: wzajemne spotkanie robocze obu miast, zorganizowanie w Domu Kultury w Gostyninie wystawy promocyjnej Langenfeld dla mieszkańców Gostynina, przekazanie w czasie Dni Gostynina drugiego samochodu pożarniczego i karetki pogotowia, zorganizowanie przez Gostynin na swoim terenie kolejnego Międzynarodowego Spotkania Integracyjnego Młodzieży. Przedstawiciel gostynińskich artystów- Tadeusz Biniewicz uczestniczył w międzynarodowych warsztatach rzeźbiarskich w Langenfeld, a pod koniec roku przedstawicielki kobiet z Gostynina wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Kobiet pn. "Kobiety dla Europy" w Mattmann koło Langenfeld. W tym roku udało się nawiązać bliższe kontakty w branży rolniczej. Zorganizowano prace sezonowe dla grupy mieszkańców Gostynina w Langenfeld. W związku z dużym obustronnym zainteresowaniem przedstawicieli zakładów przemysłowych, usługowych i handlowych nawiązaniem wymiany gospodarczej- delegacja gostynińskich przedsiębiorców przygotowała swoją ofertę gospodarczą i została zaproszona przez stronę niemiecką do wizyty w Langenfeld. W omawianym okresie udało się także doprowadzić do konsultacyjnej wizyty przedstawiciela gostynińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym partnerskim mieście.

Rok 2004 przyniósł zakończenie wspólnej inwestycji polegającej na renowacji dawnego ewangelickiego cmentarza w naszym mieście. Miasto Langenfeld przekazało na ten cel dotację finansową. Nastąpił rozwój kontaktów wśród muzykujących grup, zwłaszcza młodzieży.  W Langenfeld koncertowały gostynińska orkiestra OSP oraz chór Pueri Cantores Gostynienses. We wrześniu na zaproszenie gostynińskich przedsiębiorców przyjechała delegacja biznesu z Langenfeld. Delegacja z Niemiec zwiedziła zakłady, zapoznała się z ich produkcją oraz branżami i profilem gostynińskiej przedsiębiorczości. Podczas Dni Gostynina gościła 40 osobowa grupa młodzieży szkół z Langenfeld, która razem z młodzieżą naszego miasta uczestniczyła we wspólnych projektach oraz przedsięwzięciach.

Od roku 2005 obie strony położyły duży nacisk na rozwój kontaktów wśród młodzieży. W Gostyninie gościliśmy orkiestrę Szkoły Muzycznej z Langenfeld, a podczas święta miejskiego w Gostyninie odbyło się wspólne koncertowanie zespołów muzycznych obu miast.

 • -

Kontakty partnerskie prowadzone były już nie tylko na płaszczyźnie oficjalnej, ale także prywatnej. Szczególnym uhonorowaniem było podjęcie uchwały przez radnych Miasta Langenfeld o nazwaniu jednej z ulic nowopowstającego osiedla mieszkaniowego ulicą Gostynińską. Należy zauważyć, że ulica o nazwie Langenfeld istnieje w Gostyninie od 1998 r.- uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1998r. Z inicjatywy Stowarzyszenia Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld doszło do podjęcia starań włączenia młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Gostyninie do programu Socrates wraz ze szkołami z Langenfeld i Anglii. We wrześniu tego roku na 100 jubileuszu istnienia Związku Bryczek Pocztowych w Langenfeld zostali zaproszeni do udziału w Międzynarodowym Historycznym Spotkaniu Bryczek Pocztowych miłośnicy jeździectwa z Gostynina. Wizyta członków klubu Bierzewice była okazją do nawiązania kontaktu ze Szkołą Jeździecką, która posiada bardzo długie tradycje i znana jest nie tylko w Niemczech, ale i Europie. W wakacje 5 osobowa grupa uczestniczyła wraz z młodzieżą z dziesięciu innych państw w projekcie "Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Langenfeld 2005" na terenie Langenfeld i okolic.

 • -

Z pobytu w naszym partnerskim mieście młodzi Gostyniacy przywieźli niezapomniane wrażenia. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski uczestniczył w organizowanej przez Langenfeld konferencji burmistrzów ze wszystkich partnerskich miast Langenfeld. Spotkanie dało możliwość nawiązania szerszych kontaktów, także z innymi europejskimi miastami.

 • -

W październiku miasta podpisały umowę darowizny, na podstawie której darczyńca - Urząd Miasta Langenfeld przekazał dla potrzeb zadań własnych Gminy Miasta Gostynina samochód ciężarowy MAN. Samochód został przekazany przez delegację Langenfeld wraz z pomocą charytatywną w postaci odzieży zimowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gostynina, której dystrybucją zajęło się stowarzyszenie Gostynińska Wspólnota Samorządowa.
Rok 2006 mieszkańcy Langenfeld obchodzą pod hasłem: „Nie pytaj, co należy się ci od miasta, lecz powiedz,
co Ty zrobiłeś dla swojego miasta.” W 30 już święcie miejskim Langenfeld obchodzonym pod takim mottem uczestniczyła czteroosobowa delegacja miasta Gostynina z burmistrzem Włodzimierzem Śniecikowskim.  Do udziału w dwudniowym festynie zgłosiło się około 30 różnych związków, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta. Każdy z nich, po wykupieniu placowego, prezentował swoje zainteresowania oraz prowadził działalność usługowo-gastronomiczną. W ten sposób osiągnięte korzyści finansowe wzbogaciły kasę każdej z organizacji, a tym samym zapewniły środki na bieżącą jej działalność.
Stoiskom towarzyszyły atrakcje dla dzieci: karuzele, strzelnice, place zabaw oraz występy zespołów muzycznych i orkiestr. Jedno ze stoisk wykupiła gostynińska firma należąca do Krzysztofa Dubielaka. Smaczne wyroby wędliniarskie z Dubimexu przypadły do gustu smakoszom z Langenfeld.
Aktywność i zaangażowanie mieszkańców partnerskiego miasta Langenfeld w organizację święta były godne podziwu i pozazdroszczenia. Świadomi odpowiedzialności społecznej mieszkańcy Langenfeld przejęli organizację programu kulturalnego. Pomysł organizacji festynu przyniósł korzyści finansowe miastu, każdemu ze stowarzyszeń, a odwiedzającym - ok 30 tys. osób - miłe wrażenia i możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu dla całej rodziny.
Obok uczestnictwa w festynie miejskim, delegacja naszego miasta zwiedzała Przedsiębiorstwo Komunalne, gdzie prowadzone były rozmowy na temat przekazania dla potrzeb Miasta Gostynina specjalistycznych pojazdów do wywozu nieczystości stałych i prowadzonych prac porządkowych. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Maria Rendzikowska miała możliwość zapoznania się z unijnymi zasadami i projektami ustaw dotyczących działalności i zadań USC w nowoczesnej Europie. Członkowie delegacji zostali zapoznani z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej.
Omówione zostały projekty dalszej współpracy, m.in. w zakresie młodzieży - realizacja programu Commenius, w sporcie - pływanie i jeździectwo oraz gospodarce i turystyce. Podczas rozmów udział wzięli przedstawiciele innych miast europejskich, m.in. Montale ( Włochy ). Burmistrz Miasta Gostynina przekazał zaproszenie dla burmistrzów z Langenfeld, Montale oraz Senlis na przyjazd we wrześniu do Gostynina. Spotkanie będzie kontynuacją projektu podjętego przez Magnusa Staehlera, Burmistrza Langenfeld, dotyczącego wspierania rozwoju i integracji europejskich państw i narodów.
Przed wyjazdem delegacja zwiedziła Bonn - dawną stolicę Republiki Federalnej Niemiec, która mimo przeniesienia parlamentu, ministerstw i administracji rządowej do Berlina powiększa ciągle liczbę nowo zatrudnionych oraz buduje nowe osiedla i przedsiębiorstwa. Dzięki przemyślanej polityce rządu niemieckiego i odpowiedzialność polityków za swoją działalność i sprawy społeczne można podziwiać Niemcy i z zazdrością patrzeć na rozwój gospodarczy, społeczny i stale wzrastający poziom życia naszych sąsiadów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Na zaproszenie Burmistrza miasta Gostynina w dniach 01.06 – 05.06.2006r gościła oficjalna 5 osobowa delegacja z Langenfeld pod przewodnictwem Burmistrza Magnusa Staehlera. Wśród członków delegacji była Marion Prell – zastępca burmistrza, Frank Schneider- Sekretarz Urzędu, Christa Kraffsach – Przewodnicząca Związku Artystów Langenfeld oraz Peter Weeger Przewodniczący Związku Rolników Langenfeld. Podczas inauguracji otwarcia 10 jubileuszowego święta miasta „Dni Gostynina” Burmistrz Langenfeld przekazał na ręce burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego dar dla mieszkańców Gostynina – samochód ciężarowy Mercedes – Benz, który podobnie jak poprzednio wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych Gminy Miasta Gostynina. Członkowie delegacji niemieckiej spotkali się z przedstawicielami Gostynińskiego Towarzystwa Twórczości Plastycznej - prezesi Christa Kraffsach i Paweł Tencer wymienili się informacjami dotyczącymi działalności poszczególnych twórców i dziedzin sztuki jakimi się zajmują. Delegacja niemiecka była także gośćmi Liceum Ogólnokształcącego, w którym niezależnie od delegacji oficjalnej, przebywała grupa młodzieży i nauczycieli z Langenfeld, biorących udział w programie Commenius-Socrates. Omówiono i opracowano dalsze projekty wspólnie realizowane przy przebiegu tego zadania. Magnus Staechler zaprosił delegację młodzieży z naszego miasta na przyszłoroczny pobyt w Langenfeld połączony z nauką języka niemieckiego, a Christa Kraffsach dwóch młodych gostynińskich twórców na warsztaty malarstwa. Goście z Langenfeld mieli okazję poznać bliżej nie tylko samo miasto Gostynin, bieżące inwestycje oraz plany na przyszłość, ale także najpiękniejsze zakątki naszego kraju, m.in. Kraków, klasztor w Częstochowie, muzeum w Oświęcimiu i stare miasto w Płocku.
Na zaproszenie Burmistrza miasta Gostynina i Prezesa Stowarzyszenia Jeździeckiego Bierzewice przebywała w dniach od 30.06 do 03.07.2006 r. trzyosobowa delegacja z partnerskiego miasta Langenfeld. Goście z naszego partnerskiego miasta Wolfgang Danke – Prezes Stowarzyszenia Jeździeckiego w Langenfeld oraz dwóch członków Stowarzyszenia byli obserwatorami Regionalnych Zawodów Skokowych organizowanych przez Stowarzyszenie, podczas których spotkali się z władzami miasta oraz gminy. W czasie pobytu miłośnicy jeździectwa z Langenfeld skierowali swą uwagę głównie na możliwości uprawiania tego sportu w naszym mieście oraz regionie. Bardzo duże zainteresowanie gości wzbudziło Stado Ogierów w Łącku. Jeźdźcy z Langenfeld zwiedzili łącki obiekt, stajnie oraz fascynowali się końmi należącymi do stada, podkreślali z uznaniem wysoką jakość ogierów, ich pochodzenie oraz sukcesy odnoszone przez poszczególne konie w kraju i za granicą. Pięknie położony obiekt oraz możliwości jakimi dysponuje Stado Ogierów zachęcił gości do ponownego przyjazdu na dłuższy wypoczynek rekreacyjny połączony z uprawianiem ulubionego sportu konnego. Przedstawiciele Langenfeld zaskoczeni byli gościnnością i serdecznością gospodarzy – członków stowarzyszenia, który pokazywali swoje prywatne hodowle koni i zbiory bryczek oraz społecznie z wielkim zaangażowaniem i pomocą rodzin opiekowali się swoimi niemieckimi partnerami podczas ich pobytu w Gostyninie. Goście zobaczyli także Płock, a w drodze powrotnej Warszawę. Wracali do Langenfeld z przeświadczeniem piękna ziemi gostynińskiej, bogactwem kulturalnym Mazowsza oraz wspaniałymi możliwościami rozwoju jeździectwa na terenie Gostynina i Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W ramach realizowanych projektów partnerskiej współpracy miast Gostynin- Langenfeld Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski oraz grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 gościła w dniach 18-21 sierpnia 2006 r. w Langenfeld. Burmistrz Miasta Gostynina uczestniczył w dwudniowym spotkaniu byłych niemieckich mieszkańców Gostynina wysiedlonych z terenów polskich po II wojnie światowej. Spotkania takie odbywają się już od 42 lat co dwa lata i zjeżdżają się na nie dawni mieszkańcy Gostynina z najodleglejszych zakątków Niemiec.
W dniach 17-22 sierpnia 2006 r. dwunastoosobowa grupa gostynińskiej młodzieży pojechała do partnerskiego miasta Langenfeld, aby wsiąść udział w turnieju piłki koszykowej. W sportowych zmaganiach wzięły udział obok drużyny z Gostynina jeszcze trzy drużyny młodzieżowe z Langenfeld. Polską grupę reprezentowali: Jadczak Paweł, Jarzyński Mateusz, Frydrysiak Karol, Myszkowski Maciej, Banasiak Mateusz, Mielczarek Krzysztof, Jankowski Krzysztof, Markowski Patryk, Rybicki Jarosław. Opiekunami grupy byli Hanna Nowomiejska - Jędrzejczak oraz Arkadiusz Robert Jędrzejewski. Turniej został rozegrany o puchar honorowego członka Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Gostynin - Langenfeld, emerytowanego Burmistrza miasta Langenfeld - Hansa Litterscheid.
Stowarzyszenie wystąpiło z zaproszeniem oraz pokryło wszelkie koszty związane z przejazdem, jak i samym pięciodniowym pobytem w partnerskim mieście. Podczas pobytu największą atrakcją było zwiedzanie Parku Wodnego i możliwość skorzystania z nauki jazdy na nartach wodnych. Młodzież spędziła tam niezapomniane chwile pływając i uprawiając różne sporty wodne. Grupa młodzieży miała także okazję zwiedzić nasze partnerskie miasto oraz jego najbliższe okolice. Jednym z celów realizowanym podczas tego spotkania młodzieży była nie tylko rywalizacja sportowa, po pełnej zaangażowania walce drużyna z Gostynina zajęła zaszczytne drugie miejsce, ale także nawiązanie nowych znajomości ze swoimi rówieśnikami. Z pewnością nawiązanie kontaktów będą kontynuowane i zacieśniane choćby ze względu na wspólne zainteresowania i zamiłowania do uprawiania tego samego rodzaju sportu. Z licznymi wrażeniami grupa wróciła do Gostynina powiększając grono mieszkańców naszego miasta, które poznało nasze partnerskie miasto L
Langenfeld.
Na zaproszenie niemieckiego związku pływackiego z miasta partnerskiego Langenfeld pływacy z gostynińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w organizowanych tam w dniach 19-19 listopad 2006 r. zawodach pływackich. W rywalizacji sportowej udział wzięły reprezentacje miast: Mannheim, Duesseldorf, Gostynin i dwie drużyny gospodarzy. Zawody odbywały się się w dwóch konkurencjach - stylu dowolnym i grzbietowym. Zawodnicy z Gostynina zdobyli łącznie 8 złotych,7 srebrnych i 9 brązowych medali. Taki wynik sprawił, że na pięć biorących udział w zawodach drużyn Gostyniacy uplasowali się na II miejscu . Ten wielki sukces przyniósł ze sobą wiele emocji, a przede wszystkim zmotywował pływaków do dalszych treningów w tej dziedzinie sportu. Pobyt w Langenfeld stał się okazją do bliższego poznania miasta partnerskiego oraz słynnych zabytków pobliskiej Kolonii. Wspólnie spędzony weekend z niemieckimi rówieśnikami pozwolił na bliższe poznanie się i nawiązanie przyjaźni. W czasie pobytu w mieście partnerskim zostało przekazane zaproszenie Burmistrza Miasta Gostynina dla niemieckiego związku pływackiego w Langenfeld do rewizyty w Gostyninie i podjęcia wspólnej rywalizacji na Pływalni Miejskiej w 2007 r.

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski złożył w dniach 11-16 kwietnia 2007 r. na zaproszenie Burmistrza Magnusa Staehlera wizytę roboczą w mieście partnerskim Langenfeld. W trakcie spotkań prowadzono rozmowy robocze, podczas których złożone zostały sprawozdania ze zrealizowanych w roku poprzednim przedsięwzięć. Omówiono także plany współpracy na najbliższy okres. Burmistrzowie zgodnie opowiedzieli się za położeniem nacisku na realizowanie wspólnych projektów wśród młodzieży obu miast. W trakcie wizyty w Langenfeld burmistrz Włodzimierz Śniecikowski  wziął udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Thuega, która jest mniejszościowym udziałowcem w jednym z miejskich przedsiębiorstw Langenfeld, odpowiedzialnym za dostawę takich mediów, jak gaz, prąd oraz ciepło dla mieszkańców miasta (Thuerga S.A. zaopatruje poprzez własną sieć gazową 121 500 klientów w gaz i 41 300 klientów w prąd na obszarze całych Niemiec, a jej udziałowcami są miasta i gminy). Po konferencji obdyła się sesja plenarna, na której dyskutowano o bieżących problemach zaopatrywania i dostawy tych mediów na obszarze Unii Europejskiej.
Podczas pobytu w mieście partnerskim Burmistrz  spotkał się z rodzinami niemieckimi, które przez kilka pokoleń mieszkały w samym mieście, jak i najbliższych okolicach Gostynina. Na zakończenie wizyty Włodzimierz Śniecikowski złożył na ręce Burmistrza Langenfeld zaproszenie do udziału niemieckiej delegacji w tegorocznych obchodach Dni Gostynina w dniach 1-3 czerwca 2007. Podziękował również za niezwykle serdeczne przyjęcie przez stronę niemiecką, co niewątpliwie pogłębi dobre relacje partnerskie.
W czerwcu 2007 r.  grupa młodych piłkarzy zrzeszonych w Miejskim Klubie Sportowym MAZUR uczestniczyła w rozgrywkach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej. Organizatorem Turnieju było partnerskie Gostyninowi niemieckie miasto Langenfeld. W dniach od 7 do 10 czerwca 2007 r. 18. piłkarzy wraz z trenerem Wiesławem Adamskim, dorosłymi opiekunami młodzieży i przedstawicielem gostynińskiego Urzędu Miasta Janiną Bałko było gośćmi władz miejskich, klubów i działaczy sportowych w Langenfeldzie. Poza uczestnictwem w rywalizacji sportowej chłopcy uczestniczyli w spotkaniach z zastępcami Burmistrza, urzędnikami miejskimi, prezesami i działaczami miejscowych klubów sportowych. Dużą atrakcją była wycieczka i oglądanie stadionu BayArena w Leverkusen oraz zwiedzanie zamku-muzeum Schloss Burg. W turniejowych rozgrywkach piłkarskich wzięły udział cztery drużyny: Polisportiva 90 (Montale, Włochy), SC Germania Reusrath (Langenfeld, Niemcy), HSV Langenfeld i MKS “Mazur”Gostynin.
Mimo panujących upałów walka na murawie boiska była zacięta. Nikt się nie oszczędzał w grze. Wszyscy chcieli zwyciężać. Nie obyło się bez drobnych kontuzji a nawet złości i łez. Ostatecznie cały Turniej wygrała niemiecka drużyna SC Germania Reusrath, która wygrała w dwóch spotkaniach i jedno zremisowała. Chłopcy z MKS “Mazur” zajęli trzecie miejsce, Włosi z klubu “Polisportiva 90” drugie, a na czwartym miejscu uplasowała się miejscowa drużyna HSV Langenfeld. Ze względu na zakwaterowanie i wspólne wycieczki nasi chłopcy mięli okazję najlepiej poznać, a nawet zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Montale. W autokarze siadali obok nowych włoskich kolegów, nawzajem uczyli się od siebie pojedynczych wyrazów i prostych zdań a wieczorami organizowali wspólne zabawy.
Zawody w Langenfeld były również okazją do spotkań z osobami i rodzinami zaprzyjaźnionymi ze Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld, m.in. z małżeństwem Erną i Waldemarem Funk, Panem Oskarem Sass.
         Burmistrz Miasta Gostynina w ramach współpracy z miastem partnerskim Langenfeld umożliwił wyjazd w miesiącu maj-czerwiec 2007 r. na prace sezonowe przy zbiorze truskawek do Niemiec. Oferta skierowana była w pierwszej kolejności do uczniów, studentów, emerytów, rencistów oraz osób posiadających statut bezrobotnego.
           Na zaproszenie Burmistrza Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego gościła w mieście delegacja młodych artystów plastyków oraz dorosłych twórców sztuki z Langenfeld. Młodzież w dniach 8-23 lipca 2007 r. wzięła udział w Warsztatach Plastycznych dla Młodzieży Gimnazjalnej, a panie Agata Szubert i Hildegard Velden w Szóstym Międzynarodowym Integracyjnym Plenerze Malarskim. Goście z Langenfeld w ramach programu edukacyjnego mieli możliwość poznania bogactwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego naszego miasta i regionu. Zainspirowana tematem dnia młodzież wspólnie z grupą polską i francuską tworzyła codziennie nowe dzieła. Artyści profesjonalni dokonywali na bieżąco korekty prac, udzielali cennych wskazówek pod kątem fachowego dopracowania tworzonych dzieł oraz podpowiadali, jak należy doskonalić indywidualny warsztat malarski od strony technicznej. Młodzież z Langenfeld, pełna wrażeń, niechętnie rozstawała się z rówieśnikami z Polski i Francji, powrócą jednak do nas na kolejne wspólne warsztaty artystyczne w przyszłym roku.

Od 24 września do 5 października 2007 r. przedstawiciele gostynińskiej młodzieży wzięli udział w intensywnym kursie języka niemieckiego w Langenfeld. Zaproszenie do udziału w kursie złożył podczas ubiegłorocznej wizyty w Gostyninie Burmistrz Miasta Langenfeld Magnus Staehler na ręce burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. Kurs skierowany był do młodzieży znajdującej się na średnim poziomie zaawansowania z języka niemieckiego i odbył się w miejscowym Centrum Kultury. W organizację kursu zaangażowało się Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld oraz indywidualne rodziny oferując zakwaterowanie. Zajęcia szkolne odbywały się codziennie do godziny 13.00. Oprócz nauki w szkole, pogłębianie i szlifowanie znajomości językowej odbywało się w czasie muzealnych prelekcji. Dużym zainteresowaniem ze strony polskiej młodzieży cieszył się pobyt w Muzeum Historii Republiki Federalnej Niemiec, a w nim pierwszy samochód Konrada Adenauera, Muzeum Neandertalczyka i Nadreński Skansen w Kommern. Sobotni weekend grupa spędziła w wesołym miasteczku Phantasialand, korzystając z atrakcji, pokazów akrobatystycznych, gier i licznie oferowanych programów show. Młodzież wzięła udział w rockowym koncercie miejscowych kapel. Niezwykle interesujące i poznawcze było spotkanie z grupą mieszkańców Langenfeld, którzy uczyli się języka polskiego na kursie prowadzonym przez tamtejsze Centrum Kultury.
Na zakończenie kursu sprawdzenia zdobytych podczas pobytu w Langenfeld umiejętności językowych podjął się osobiści burmistrz Magnus Staehler. Na spotkaniu w ratuszu pytał o wrażenia i nowo zdobyte doświadczenia podczas pobytu w partnerskim mieście Gostynina Langenfld. Młodzież podziękowała w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina za zaproszenie i możliwość nauki wyrażając jednocześnie prośbę o kontynuowanie projektu w latach następnych.

Burmistrz Miasta Gostynina przekazał sprzęt audio na ręce dyrektorów gostynińskich szkół, w których uczniowie objęci są programem nauczania języka niemieckiego. Sprzęt udało się pozyskać w ramach współpracy Gostynina z partnerskim miastem Langenfeld. Fundatorem radioodtwarzaczy jest Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld. Zgodnie z intencją ofiarodawców sprzęt ma służyć dzieciom i młodzieży jako pomoc w nauce języka niemieckiego.
Przekazany sprzęt jest już kolejną formą pomocy dla mieszkańców miasta Gostynina od Stowarzyszenia. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld tylko w bieżącym roku wzbogacony został księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina o kilkadziesiąt nowych woluminów, a Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki pozyskała materiały dydaktyczne i edukacyjne.

Działania partnerskie

Nieprzerwanie od 1998 r. były podejmowane liczne działania w ramach współpracy miast partnerskich pomiędzy wieloma instytucjami na terenie miasta.

Ucz się historii w miejscu pamięci

Pod takim hasłem realizowana jest od wielu lat wymiana szkolna pomiędzy uczniami Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów, obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie i Kopernikus-Realschule w Langenfeld. Na realizację wspólnego projektu składany jest corocznie wniosek do Polsko-Niemieckej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie. W tym roku kalendarzowym uczestnicy wymiany mogli liczyć na pomoc materialną z Warszawy na realizowany wspólnie projekt w Niemczech, a grupa z Gostynina także na program przygotowawczy w swoim kraju. Dla uczestników z Polski dofinansowanie wynosiło 4935,00 zł.

Seminarium przygotowawcze odbyło się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Trójmieście. Gimnazjaliści zwiedzali Gdańsk, Gdynię i Sopot, a przede wszystkim brali udział w warsztatach i prelekcjach dotyczących czasów narodowego socjalizmu i okresu II wojny światowej. We wtorek warsztaty w Muzeum II Wojny Światowej prowadzili z młodzieżą pracownicy działu edukacji. Ich tematyka obejmowała zagadnienie „Nazizm. Korzenie zła”. Uczniowie pracowali w grupach w oparciu o materiały przygotowane przed edukatorów. Następnie przedstawili wyniki swoich analiz na forum. Wspólnie omówiono rezultaty wykonanych prac. W czasie wykonywania zadań grupy szukały odpowiedzi na postawione zadania na wystawie stałej. Aktywne zwiedzanie ekspozycji z kartą pracy było bardzo inspirujące i zarazem pouczające. Po pierwszej części warsztatów miał miejsce także panel dyskusyjny. Dotyczył on reżimu nazistowskiego i rodzenia się zbrodniczej wizji eksterminacji na okupowanych przez III Rzeszę obszarach Polski. Uczestnicy intensywnie zajmowali się okresem 1939-1945 i badali tematykę kontekstu społecznego zbrodni nazistowskich. Po zakończeniu zwiedzania muzeum i warsztatów uczniowie udali się na półwysep Westerplatte, symbolicznego początku II wojny światowej. Tu czekała pani przewodnik z placówki zamiejscowej gdańskiego muzeum. Razem grupa udała się do Wartowni nr 1 i Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Przewodnik przybliżył uczniom losy żołnierzy polskich w czasie kampanii wrześniowej oraz opowiedział o życiu żołnierzy na frontach II wojny światowej. Wspólnie grupa kontynuowała spacer śladami historii, poznając topografię i architekturę terenu. Przeszła ścieżką edukacyjną obok schronów i wieży obserwacyjnej, ruin koszar wojskowych na kopiec z pomnikiem. Po drodze uczniowie zatrzymywali się przy ekspozycjach plenerowych, czytali informacje, a przewodnik uzupełniał je o wiele ciekawostek. Pobyt na dawnym polu bitwy i na cmentarzu poległych był ogromnym przeżyciem, które nabrało historycznej autentyczności. Pobyt na Westerplatte nie pozwoli uczestnikom seminarium zapomnieć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Pamięć o obrońcach półwyspu na zawsze pozostanie w zbiorowej młodzieży, zwłaszcza, że nasza szkoła nosi imię Obrońców Westerplatte.

W drugim dniu programu grupa pojechała do Muzeum Emigracji w Gdyni. Tutaj uczniowie wzięli udział w workshopie przygotowanym przez edukatorów tej placówki. Tematem zajęć było zagadnienie Polacy na wychodźstwie w latach 1939-1945. Emigracja i migracja jako następstwo II wojny światowej. Młodzież została podzielona na dwuosobowe grupy i otrzymała zadania dotyczące fal migracyjnych. Jedni zajmowali się repatriacją Polaków w latach 1944-1946 na Dolnym Śląsku, inni na Pomorzu, kolejni na Warmii i Mazurach. Jedna z grup opracowywała zagadnienie przesiedlonych ze Związku Radzieckiego, a kolejna przymusowym transferem ludności niemieckiej z Polski dokonanym przez aliantów po II wojnie światowej, w tym z tzw. Ziem Odzyskanych. W prezentacji wykonanych zadań edukatorzy zwracali uwagę na ideę utworzenie etnicznie jednorodnych państw w Europie Środkowej. W podsumowaniu zwrócono także uwagę na rolę skupisk mniejszości niemieckiej w krajach europejskich podczas przygotowania i przeprowadzenia akcji zbrojnych, a później działań władz okupacyjnych. Uczniowie pod opieką edukatorów zwiedzali fragmenty ekspozycji stałych. Końcowym efektem prac całej grupy było przygotowanie w sali seminaryjnej wielokulturowej i wieloetnicznej mapy Polski. Podsumowując dyskusję o następstwach II wojny światowej dla ludności cywilnej w formie przymusowych migracji politycznych uczniowie wypowiadali się na temat: Czy jestem gotowy stawić czoła współczesnym wyzwaniom takim jak rasizm i wykluczenie społeczne?

Po zajęciach w muzeum uczniowie przeszli pod pomnik wypędzonych gdynian. Upamiętnia on około 80 tys. Polaków, których na początku II wojny światowej Niemcy zmusili do opuszczenia miasta. Odlane z brązu figury - matka z synem i córką, dźwigający walizke i ciągnący wózek z dobytkiem wywarły na młodzieży ogromną falę emocji. Uczniowie wczuli się w dramat, jaki przeżyli w 1939 roku nie tylko gdynianie, ale i wszyscy wypędzeni. Oddano hołd bohaterom – niewinnym dzieciom i matkom, odczytano pokazaną historię jako memento dla przyszłości. Następnie uczniowie udali się na dworzec. W godzinach wieczornych wszyscy szczęśliwie wrócili do Gostynina. Uczenie się historii na rzecz wspólnej europejskiej przeszłości jako motto seminarium przygotowawczego, było znaczącym wkładem w rozwój dojrzałości obywatelskiej każdego z uczestników projektu. Wyjazd do Trójmiasta okazał się interdyscyplinarnym, wszechstronnym doświadczeniem.

Poprzez realizacje takich programów nasza szkoła wdraża młodego człowieka do myślenia holistycznego, które rozwijało będzie w przyszłości wielopoziomowe rozumienie rzeczywistości. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie jest jedyną w naszym mieście i jedną z niewielu placówek w kraju, które prowadzą podobne projekty. Takie codzienne praktyki szkolne nie są jeszcze zbyt częste w Polsce.


 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt