Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - tablica dot. dofinansowania prac przy ul. Hubalczyków

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 500x14,6 SN8 SDR34 (lite) – 230,8 mb., montaż studni betonowych DN1200 – 7szt., montaż separatora oraz osadnika – 1 kpl.

Sieć kanalizacji deszczowej będzie odprowadzała wody opadowe i roztopowe z terenu działek nr ewid. 4774/16, 4774/19, 4774/22, 4774/23 i terenów do nich przyległych oraz z terenu dróg: Małkowskiego, Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi i Gen. Marii Wittek. Kanalizacja będzie w przyszłości powiązana (połączona) z siecią kanalizacji deszczowej – drogowej na w/w ulicach. 

Dofinansowanie: 187 900,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 187 900,00 zł

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt