Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • tablica informacyjna

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2022-2024

Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 129 444,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 129 444,00

DOFINANSOWANIE 100 000,00

Przedmiotem inwestycji była przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu ciągu pieszego polegająca na wykonaniu bezpiecznej strefy przejścia dla pieszych oraz wykonaniu aktywnego oznakowania przejścia wraz z doświetleniem w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 Zadanie polegało na:

-montażu aktywnych punktów elementów odblaskowych w jezdni;

-montażu 2 znaków D-6 wraz z pulsującymi lampami LED emitującymi światło barwy pomarańczowej

-montażu szafki zasilająco-sterowniczej;

-montażu kabli zasilających;

oraz wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masą chemoutrwardzalną, białe linie na czerwonym tle.

  • Flaga i Godło Polski

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt