Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

TRASA 1 PÓŁNOCNA - NAD JEZIORA

  • Trasa 1
  • Trasa 1

Długość trasy – ok. 50,5 kilometrów

Opis – trasa została wytyczona wokół centrum Pojezierza Gostynińskiego, a dokładniej wokół obszarów najatrakcyjniejszych turystycznie – umożliwiając i ułatwiając cyklistom przemieszczanie się pomiędzy tymi miejscami.

Przebieg trasy:

Trasa ma początek w Gostyninie przy wypożyczalni rowerów i Punkcie Informacji Turystycznej w Zamku Gostynińskim i prowadzi ze wzgórza zamkowego do ronda im. Rodziny Higersbergerów. Następnie ul. Zamkową, potem ul. Jana Pawła II i Bierzewicką, kieruje się ku N i za znakami żółtymi szlaku pieszego krętą trasą dociera do krzyżówki w Ziejce (3,8 km). Stąd kieruje się żółtymi znakami szlaku rowerowego, a następnie od leśniczówki Choinek, znakami czarnymi w kierunku N do Bud Lucieńskich. Przez wieś Budy Lucieńskie dociera do zachodniego krańca jeziora Lucieńskiego. Lekko kręcąc trasa przecina się z zielonym szlakiem rowerowym (11,2 km), a następnie łącząc się z czarnym szlakiem rowerowym i prowadząc nadal ku N dociera do wsi Duninów Nowy (12,5 km). Następuje zmiana nawierzchni na asfaltową i przez 3,6 km kieruje się drogą przez wieś ku NE docierając do szosy 573 Lucień–Duninów Nowy (16,1 km), którą przecina by leśną drogą kierować się ku E. Potem trasa obiera kierunek SE by dotrzeć do czarnego szlaku, skręcając nim przez las w pobliże Krzywego Kołka, do spotkania z żółtym szlakiem (19,7 km), a następnie nim dociera do południowej części zalewu rz. Skrwy Lewej (20,3 km).

Wariant skracający trasę o ok. 4,5 km – należy udać się prosto 0,6 km za żółtymi znakami, przekroczyć mostkiem Skrwę Lewą, tuż za nim ponownie dociera od N trasa z Soczewki na krzyżówkę i nieformalny parking.

Aby jednak dotrzeć do Soczewki główną trasą należy wykonać skręt ku N, bez szlaku wzdłuż zachodniego brzegu jez. Soczewka. Osiąga się wieś Soczewkę (23,5 km), następnie wałem wzdłuż północnego brzegu jeziora trasa przechodzi na brzeg wschodni i nim drogą śródleśną za czarnym szlakiem rowerowym w kierunku SW łączy się z żółtym szlakiem (25,5 km) i wariantem krótszym dochodzącym od W. Tu zwrot ku E, przecięcie trasy z lokalną drogą Soczewka–Sendeń Duży (26,1 km). Kolejny odcinek biegnie przez lasy pogranicza gmin Gostynin, Nowy Duninów i miasta Płocka przebiegając wzdłuż rezerwatu przyrody Jastrząbek i północno-wschodnich brzegów jeziora Sędeńskiego, wschodnią częścią wsi Sendeń Duży. Trasa przecina też w tym rejonie kilkakrotnie ścieżkę przyrodniczą „Lasy Łąckie”. Po minięciu stacji kolejowej Łąck dociera do przejazdu kolejowego i przebiegającego lokalną szosą, rowerowego szlaku VeloMazovia Nr 20 w kolorze zielonym (33,5 km). Za jego znakami w kierunku NW lokalną drogą, trasa dociera do krzyżówki w Sendeniu Dużym (35,6 km). Tu następuje skręt ku SW nadal za znakami zielonymi VeloMazovia do krzyżówki we wschodniej części wsi Drzesno (37,0 km). Nadal prosto ku SW bez znaków, drogami, trasa osiąga przystanek kolejowy w pobliżu wsi Stefanów (40,6 km), a następnie przekracza tory kolejowe i dociera do drogi nr 60 Płock–Kutno (41,5 km). Trasa zmienia kierunek na SW, wzdłuż drogi nr 60 do ronda, a następnie drogą w kierunku Gostynina do skrzyżowania we wsi Legarda,  skręca ku SE. W części południowej wsi, nie dojeżdżając do obwodnicy następuje skręt ku SW w ul. Czapskiego, następnie na światłach skręt ku S w ul. Wojska Polskiego, by na kolejnych światłach skręcić w ul. Dmowskiego. Następnie kolejny skręt w ul. Kościuszki, a po przekroczeniu Rynku ul. Zamkową dociera do ronda im. Rodziny Higersbergerów, tu zwrot ku S do punktu końcowego na Zamku Gostynińskim (50,5 km).

Obiekty do zobaczenia na trasie:

- Gostynin: zamek, jezioro zamkowe, hale targowe, ratusz, dawny zajazd,

- Ziejka: dolina Skrwy Lewej

- Miałkówek: cmentarz ewangelicki

- Budy Lucieńskie: jezioro Lucieńskie

- Duninów Duży – Sendeń Duży: lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

- Krzywy Kołek: rzeka Skrwa Lewa

- Soczewka: zapora z jazem, kościół i dwór z XIX w.

- Sendeń Duży: ścieżka przyrodnicza „Lasy Łąckie”

- Rezerwat Jastrząbek z jez. Sędeńskim

- Drzesno: rezerwat Drzesno, pomnik przyrody dąb szypułkowy

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt