Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Do wszystkich przedsiębiorców z regionu, a więc również tych działających na terenie powiatu gostynińskiego, jest adresowana pomoc publiczna, dystrybuowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy mikro, mali lub średni, zarówno polscy, jak i zza granicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego CIT przyznawanego  na okres 12 lat  w wysokości:

  • dla dużego przedsiębiorstwa do 35% kosztów kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa  do 45 % kosztów kwalifikowanych,
  • dla małego przedsiębiorstwa do 55% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznawana jest z tytułu nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.

Nową inwestycją  w tym przypadku  jest:

  • założenie  nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Rodzaje działalności wspierane przez ŁSSE to: działalność produkcyjna, nowoczesne usługi dla biznesu (IT, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, architektoniczno-inżynierskie, specjalistycznego projektowania i inne), usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Ze szczegółami wsparcia można zapoznać się:
- telefonicznie: 42 676 27 53  lub  42 676 27 54 .
- mailowo: info@sse.lodz.pl
- lub poprzez stronę internetową: www.sse.lodz.pl.

  • strefa ekonomiczna logotyp

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt