Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Do wszystkich przedsiębiorców z regionu, a więc również tych działających na terenie powiatu gostynińskiego, adresowana jest pomoc publiczna, dystrybuowana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy mikro, mali lub średni, zarówno polscy, jak i zza granicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego CIT przyznawanego na okres 14 lat  w wysokości:

  • pomoc dla przedsiębiorcy dużego – 40%
  • pomoc dla przedsiębiorcy średniego – 50%
  • pomoc dla przedsiębiorcy małego lub mikro – 60%

Pomoc przyznawana jest z tytułu nowych inwestycji.

Definicja Rozpoczęcia inwestycji: Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. (WARUNEK: BRAK UMOWY NAJMU lub UMOWY NA PRACE BUDOWLANE). Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Źródło: Rozporządzenie KE 651/2014.

Rodzaje działalności wspierane przez ŁSSE to: działalność produkcyjna (oraz usługi magazynowania), nowoczesne usługi dla biznesu.

Szczegółów dot. wsparcia udzielają:

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt