Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • logotyp

„Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie”

Zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”.

Termin realizacji: 2023 rok

Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 20.000,00 zł, co stanowi 40 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dotacja celowa z budżetu miasta Gostynina to kwota 20.000,00 zł, co stanowi 40 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki ROD „TULIPAN” wynoszą 10.000,00 zł, co stanowi 20 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 50.000,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano 18 szt. lamp solarnych w alejkach spacerowych znajdujących się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie - 16 szt. masztów zamontowano na fundamentach betonowych, a pozostałe 2 szt. na istniejących słupach telefonicznych. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa działkowiczów
oraz mieszkańców miasta spacerujących w godzinach wieczornych po alejkach ogrodu działkowego, które do tej pory były tzw. „ciemnymi zaułkami”.

  • logotyp
  • oświetlenie solarne
  • oświetlenie solarne
  • oświetlenie solarne
  • oświetlenie solarne
  • oświetlenie solarne

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt