Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

TRASA 4 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA - NA POJEZIERZE KUJAWSKIE

[obiekt mapy] Mapa

Długość trasy – ok. 72,7 kilometry

Opis – trasa zaprasza turystów w część południowo-zachodnią gminy Gostynin, we wschodni kraniec Pojezierza Kujawskiego. Jest to niewielki fragment tej krainy, ale warto odwiedzić go z uwagi na wartości kulturowe: kościoły, dwory otoczone parkami, zabytki sepkulturalne zachowane na cmentarzach i miejsca pamięci narodowej. Warto odwiedzić także malowniczą dolinę Skrwy Lewej.

Przebieg trasy: Trasa rozpoczyna się w Gostyninie przy wypożyczalni rowerów i Punkcie Informacji Turystycznej w Zamku Gostynińskim. Prowadzi ze wzgórza zamkowego do ronda im. Rodziny Higersbergerów, a następnie ul. Zamkową kieruje ku E do gostynińskiego Rynku.

Tu zaczyna się wariant skracający trasę o ok. 5 km prowadzący doliną Skrwy Lewej, początkowo za znakami czerwonymi, a na niektórych odcinkach drogami nie znakowanymi. Przebiega przez wsie: Osada, Lipa, Ruda, omija od zachodu rezerwat Dolina Skrwy, aby koło Wodzinka dotrzeć do drogi Sierakówek–Osiny we wsi Sierakówek.

Trasa zasadnicza z głównego placu wychodzi w ul. 3 Maja, skręca ku E w ul. Legionów Polskich, bez znaków. Z miasta ulicą 18 Stycznia, wyprowadza rowerowy szlak zielony. Po przekroczeniu obwodnicy Gostynina trasa skręca ku S drogą asfaltową, bez znaków, prowadzącą przez lasy do wsi Skrzany (9,9 km). Trasa kieruje się ku NW przez wieś Halinów, docierając do głównego skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo przez przez Kleniew i dotrzeć w Sierakówku do drogi nr 60 Płock–Kutno (15,4 km). Trasa przekracza drogę.

Za torami w boczną drogę ku N odchodzi wariant krótszy doprowadzający dolinę Skrwy Lewej do Gostynina.

Trasa główna kontynuuje kierunek SW do wsi Osiny, tu przed pałacem zmienia go na NW dochodząc przez lasy i młodniki do Sokołowa (23,2 km).

Na krzyżówce można skorzystać z wariantu krótszego prowadzącego przez odkryte przestrzenie pól w kierunku NE przez wsie: Wygoda, Nowy Zaborów, Baby Dolne Solec do Rumunek na przecięciu trasy z drogą 265 Gostynin–Kowal. Następnie przecina szosę aby łukiem dotrzeć do drogi Dąbrówka–Krzywie. Tu za znakami czarnymi pieszego szlaku trasa dociera do wsi Kliny i szlaku VeloMazovia. Wariant skraca trasę o 12,2 km.

Trasa główna w Sokołowie po niewielkim odcinku ku SW drogą 581 Gostynin– Krośniewice odbija na W do wsi Belno. Trasa przyjmuje generalnie kierunek N prowadząc, bez znaków, drogami lokalnymi. W Belnie na skrzyżowaniu Leszczyńskich skręcamy na N kierując się na Niecki, a następnie za remizą w Rębowie skręcamy na E, a następnie na skrzyżowaniu skręcamy na N kierując się na Białotarsk. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy na E. Kierujemy się na Białotarsk, dojeżdżamy do kościoła i lekkim łukiem kierujemy się w lewą stronę. Drogą asfaltową dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy na W na Zawadę, następnie cały czas drogą do pierwszego skrzyżowania na którym skręcamy ku N (przed kamiennym ogrodzeniem), aby po kilku km skręcić ku NW drogą biegnącą równolegle do trasy przez wieś Zawada Piaski dotrzeć do przecięcia trasy z drogą 265 Gostynin-Kowal (38,1 km). Dalej trasa biegnie na północ do Kłótna, tu przed Kościołem przyjmuje kierunek NE na Goreń, za znakami zielonymi szlaku pieszego. Drogą ku SE za znakami czerwonymi szlaku rowerowego, brzegiem jez. Goreńskiego skręcamy ku N, w drogę wykonaną z kostki betonowej w kierunku jeziora Skrzynki do przesmyku między jeziorami (45,9 km). Nim bez znaków na północny brzeg jez. Skrzyneckiego, dalej trasa spotyka zielony szlak rowerowy VeloMazovia Nr 20. Od jez. Skrzyneckiego przez las dociera do wsi Skrzyneczki. Przejeżdżamy przez wieś Skrzyneczki kierując się na Lubaty i skręcamy w drogę leśną za zielonymi znakami szlaku pieszego (zmiana nawierzchni) przez Cieślikowo ku E by dotrzeć do wsi Kliny (53,2 km). Tu kończy się wariant krótszy trasy z Sokołowa. Przez las trasa osiąga krzyżówkę dróg w Budach Lucieńskich i innych tras. Nadal za zielonymi znakami VeloMazovia przez gostynińskie lasy na północ od jez. Lucieńskiego, w kierunku NE, do przecięcia

z drogą 573, dalej wzdłuż jez. Białego do wsi Białe (61 km). Kolejny odcinek biegnie za zielonymi znakami VeloMazovia Nr 20 w kierunku E do krzyżówki w zachodniej części wsi Drzesno. Tu zmienia kierunek na S, a następnie ku W przez wieś Gorzewo idąc za znakami czerwonymi szlaku rowerowego Płock-Łąck-Włocławek. Osiąga w jej zachodniej części krzyżówkę z drogą do Lucienia (65,3 km). Trasa biegnie nadal ku S za znakami czerwonymi szlaku rowerowego przez Kruk, Bierzewice, dociera do Gostynina i kontynuuje bieg w kierunku S jego ulicami: Bierzewicką, Jana Pawła II. Na światłach skręca ku W w ul. Mikołajczyka aby łukiem dotrzeć przez rondo im. Rodziny Higersbergerów do punktu końcowego na Zamku Gostynińskim (72,7 km).

 

Obiekty do zobaczenia na trasie:

- Gostynin: zamek, jezioro zamkowe, ratusz, dawny zajazd, rezerwat ”Dybanka” - oz gostyniński

- Gostynin-Skrzany: lasy gostynińskie

- Skrzany: dwór, park krajobrazowy

- Sierakówek: dwór, park krajobrazowy

- Osiny: dwór, park krajobrazowy

- Sokołów: kościół św. Stanisława, dwór, park krajobrazowy, figura św. Rocha

- Piotrów: dwór, park krajobrazowy

- Białotarsk: kościół,

- Kłótno: kościół, dzwonnica

- Goreń Duży: jez. Goreńskie, przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Niecka Kłócieńska", trasa ornitologiczna "Niecka Kłócieńska"

- Skrzynki: jez. Skrzyneckie

- Cieślikowo: rez. Lubaty

- Lucień: jez. Lucieńskie, rezerwat "Lucień", lasy Gostynińsko-Włocławskiego P. K.

- Klusek: dolina Skrwy Lewej

- Białe: jezioro Białe, aleja lipowa, kościół

- Drzesno: jezioro Drzesno, rezerwat przyrody

- Gorzewo: jezioro Sumino

  • Trasa 4
  • Trasa 4

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt