Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2020

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik Nr 1.
  
Załącznik Nr 2.

Głosowanie
 
Uchwała Nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik nr 1.
 
Załącznik nr 2.

Głosowanie
 
Uchwała Nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina.
Załącznik.

Głosowanie 
 
Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie. 
Głosowanie
 
 
Uchwała Nr 151/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik Nr 1
  
Załącznik nr1 c.d.
 
Załącznik nr 2. 

Głosowanie
 
Uchwała Nr 152/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik Nr 1
 
Załącznik Nr 2, 3, 4.
Głosowanie 
 
Uchwała Nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2.

Głosowanie 
 
Uchwała  Nr 154/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Głosowanie
 
Uchwała Nr 155/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 156/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2020 rok.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 157/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
Załącznik nr 1.
 
Załącznik nr 2, 3, 4.
 
Uchwała Nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Załącznik nr 1.
  
Załącznik nr 2.

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt