Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Uchwały 2022

Uchwała Nr 307/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina.
Załącznik nr 1. 
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 308/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu.

Uchwała Nr 309/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

Uchwała Nr 310/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2 i 3.

Uchwała Nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 312/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie.

Uchwała Nr 313/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik.

Uchwała Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.

Uchwała Nr 315/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Uchwała Nr 316/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

Uchwała Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Uchwała Nr 318/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.
Załącznik 1,
c.d. załącznika 1.  
Załącznik 2

Uchwała Nr 319/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Uchwała Nr 320/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030.
  Załącznik.

Uchwała Nr 321/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Załącznik.

Uchwała Nr 322/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1,2.  
Załącznik 3, 4.

Uchwała Nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Uchwała Nr 325/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022.
Załącznik.

Uchwała Nr 326/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
Załącznik 1, 2.  
Załącznik 3.

Uchwała Nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Załącznik 1. 
Załącznik 2.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt