Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma na celu szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych na podstawie diagnozy potrzeb.

Zadania Zespołu:

  • kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętych zjawiskiem przemocy;
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy;
  • wypracowanie interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawcy przemocy oraz opracowanie adekwatnej strategii postępowania;
  • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;
  • monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi;
  • zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”;
  • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej;
  • analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu, a stosowaniem przemocy.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 22, tel. 24 236 13 60

  • Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Pzreciwdziałania...

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt