Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zwolnienia od podatku

Burmistrz Paweł Kalinowski wychodząc naprzeciw tworzeniu korzystnych warunków dla przedsiębiorców działających na terenie Gostynina, złożył na sesji Rady Miasta (16.10.2017r.) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Uchwała ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów oraz pobudzić przedsiębiorczość w Gostyninie.

Dokument zakłada, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości na okres 3 lat podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznaną na inwestycję początkową tj. związaną m.in. z założeniem nowego zakładu i zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik nabędzie z dniem złożenia pisemnego zgłoszenia.
Projekt uchwały przewiduje również wyłączenia zwolnień tj. przypadki w których uchwały tej nie będzie można stosować w stosunku do:

  • podatników, którzy na terenie Gminy Miasta Gostynina zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz z opłat z tytułu wieczystego użytkowania
  • inwestycji związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych na stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną, hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, niewątpliwie stanowić będą zachętę dla przedsiębiorców do realizowania nowych inwestycji na terenie naszego miasta, a także spowodują zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.

Link do uchwały  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe: http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_325.pdf

Więcej informacji na temat zwolnień od podatku można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Gostynina u pani Renaty Nosalskiej, pokój nr 203, tel. 24 236 07 38.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt