Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Aktualności - lista

Stronicowanie

 • Pismo syndyka

  2017.03.22

  Syndyk Bogdan Ludwiczak zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 marca br. zmienionym postanowieniem z dnia 13 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gostyninie w sprawie V GUp 5/16 zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego ELGO LIGHTING INDUSTRIES S.A.

 • Relacja video z LIV Sesji Rady Miasta VII kadencji

  2017.03.22

  Podczas LIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji poruszano między innymi temat taki jak działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwalono też szereg uchwał jak np. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w naszym mieście" czy też przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.  Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 • Koncert jazzowy "Krzemiński reunion project"

  2017.03.21

  W najbliższą niedzielę zapraszamy Państwa do magicznego świata jazzu. Od godz. 16:00 na deskach gostynińskiego MCK zaprezentują się znakomici muzycy, którzy wychowywali się i stawiali pierwsze muzyczne kroki w Gostyninie i jego sąsiedztwie, a których drogi przez lata skierowały się w różne zakątki Polski i świata.

 • Wiosenne strzelanie uczniów I LO PUL

  2017.03.21

  Miłym akordem astronomicznej wiosny były zajęcia uczniów gostynińskiej mundurówki na płockiej strzelnicy, które odbyły się pod kierunkiem nauczyciela Edukacji obronnej pana kapitana Jacka Pajdy.

 • Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji chodnika i miejsc postojowych pomiędzy ul. Polną a 3 Maja

  2017.03.20

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu pomiędzy ul. Polną 12 a ul. 3 Maja w Gostyninie.

 • Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

  2017.03.20

  Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 210.000 złotych zostały przyznane w następujący sposób:

 • Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola numer 5

  2017.03.20

  W dniu dzisiejszym – 20 marca br. - ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane przy dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola numer 5 w Gostyninie do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

 • Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

  2017.03.20

  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja

  2017.03.20

  Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na dodzielenie do sąsiedniej nieruchomości.

 • Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5

  2017.03.20

  Dyrektor pan Robert Pypkowski zwraca się do Rodziców uczniów klas pierwszych, których dzieci rozpoczną we wrześniu br. naukę w nowej szkole, z informacją wyjaśniającą pewne wątpliwości odnośnie warunków do nauki.

 • Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

  2017.03.20

  W sobotnie popołudnie – 18 marca br. w Miejskim Centrum Kultury wystąpił Andrzej Kołakowski. Pieśniarz od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki o tematyce historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gitary. Obecnie artysta daje koncerty w Polsce i za granicą. Inspiracją twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy nie przemijające takie jak wiara, nadzieja i miłość.

 • Ruszyła się sprawa budowy ulicy Rewekanta

  2017.03.17

  W dniu 15 marca br. podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Pawła Kalinowskiego radni jednogłośnie zabezpieczyli środki na wykup prywatnych działek, na których znajduje się ul. Rewekanta.

 • KPP w Gostyninie informuje

  2017.03.17

  Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie informuje o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie.

 • Wypalanie traw jest zabronione

  2017.03.17

  Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z aktywnością człowieka, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

 • Interesująca opowieść o epizodach Powstania Styczniowego

  2017.03.17

  Dnia 16 marca prelekcja p. Barbary Gieruli, bogato ilustrowana specjalnie przygotowanymi slajdami o styczniowym zrywie 1863 r., przeniosła uczniów gostynińskiego PULu i Gimnazjum Nr 1 najpierw w falę nastrojów przedpowstaniowych ogarniających Warszawę i patriotyczne nastawienie mieszkańców Warszawy, następnie ukazała działania Rządu Narodowego tajemnego państwa polskiego, którego symbolem była pieczęć z połączonymi herbami Polski, Litwy i Rusi, „…rządu, który nieznany z imienia był tak szanowany i słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach, we wszystkich narodach” (Józef Piłsudski)

 • Podsumowanie działań gostynińskiej drogówki

  2017.03.16

  W miniony weekend policjanci gostynińskiej drogówki prowadzili działania „PASY”, gdzie szczególną uwagę zwracali na przestrzeganie przez kierowców i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Ponadto policjanci interweniowali na zgłoszenia mieszkańców wynikające z założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i bezpośrednich zgłoszeń.

 • Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej" już niedługo w Zamku Gostynińskim

  2017.03.16

  W imieniu organizatorów: Wielokulturowego Gostynina i Teatru? No nie wiem, zapraszamy na spektakl pt. "Inni z ulicy Floriańskiej", który odbędzie się 25 marca br. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

 • LIV Sesja Rady Miasta VII kadencji

  2017.03.15

  W dniu dzisiejszym – 15.03.2017r. odbyła się LIV sesja Rady Miasta VII kadencji. Poruszano na niej wiele tematów, m.in. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione przez kierownika tej placówki panią Renatę Zagórską, uchwalono m.in. takie uchwały jak np. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w naszym mieście" czy też przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności.

 • Komentarz Burmistrza do felietonu dot. lokalu dla emerytów

  2017.03.15

  Zainspirowany felietonem Pani Anny Roszak pt. „Burmistrz przyznał emerytom zagrzybiony lokal” zamieszczonym na portalu gostynin.info w dniu 8.03.2017 r. pragnę poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat tego lokalu.

 • Termomodernizacja i remont komunalnego budynku przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

  2017.03.15

  W dniu wczorajszym ukazało się na BIP-ie Urzędu Miasta w Gostyninie ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na termomodernizacji i częściowym remoncie budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

 • Inwestycje, dofinansowanie wymiany pieców węglowych, staże pracy, karta seniora tematem wywiadu z Burmistrzem Miasta - VIDEO

  2017.03.15

  Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.

 • Ogłoszenie – spotkania z rodzicami uczniów klas III

  2017.03.15

  W związku z planowanym utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 5 (Gimnazjum nr 1) klasy IV sportowej lub informatyczno-mechatronicznej z elementami robotyki w roku szkolnym 2017/2018 Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Gostyninie serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas trzecich na spotkania informacyjne.

 • Ułatwienia dla mieszkańców osiedla przy ul. Wspólnej

  2017.03.14

  W dniu dzisiejszym ogłoszono zamówienie na budowę łącznika ulic Kutnowska – Wspólna – Dybanka w Gostyninie, który ułatwi mieszkańcom tych ulic dotarcie do swoich posesji i mieszkań.

 • Miasto stara się o utworzenie Klubu Seniora "Parostatek"

  2017.03.14
  W odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców Gostynina potrzeby w zakresie wsparcia dla seniorów informujemy, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w dniu 13 marca 2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utworzenia i wyposażenia pierwszego w Gostyninie Klubu Seniora "Parostatek".
 • Epizody z Powstania Styczniowego

  2017.03.13

  Społeczność I LO PUL i Gimnazjum nr 1 w Gostyninie zaprasza na prelekcję "Epizody z Powstania Styczniowego", którą wygłosi p. Barbara Ewa Gierula, Przewodnicząca "Solidarności" oświatowej w Gostyninie, pomysłodawczyni i wnioskodawczyni nadania skrzyżowaniu ul. Czapskiego z obwodnicą Gostynina w Gaśnem nazwy "Skrzyżowanie im. Powstańców Styczniowych".

 • Trzecie Targi Ślubne w Zamku Gostynińskim zakończone

  2017.03.13

  W ubiegłą niedzielę - 12.03.2017r. - już po raz trzeci odbyły się w Zamku Gostynińskim Targi Ślubne. Hasłem tegorocznej imprezy było „Spełnianie Waszych marzeń to nasza pasja”.

 • LIV sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

  2017.03.13

  W dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta odbędą się obrady LIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie.

 • Zagrali dla Amelki (zdjęcia)

  2017.03.13

  W sobotę (11.03) w hali MOSiR odbył się charytatywny turniej piłki nożnej podczas którego zbierane były fundusze na leczenie chorej Amelki Borkowskiej. Warunkiem uczestnictwa w turnieju było zebranie wśród zawodników danej drużyny dowolnej kwoty, która przeznaczona będzie na leczenie dziewczynki.

 • Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  2017.03.10

  Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej został wywieszony wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 • Reforma edukacji - harmonogram dyżurów eksperckich i spotkań informacyjnych

  2017.03.10

  W związku z reformą edukacji informujemy o harmonogramie dyżurów eksperckich i spotkań informacyjnych, które odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego.

 • Wyjątkowe spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

  2017.03.10

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina z okazji Dnia Kobiet, zorganizowała spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, które odbyło się w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia.

 • Rozpoczęto roboty budowlane przy MCK

  2017.03.10

  Po okresie zimowym wznowiono roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury.

 • Działania "Pasy"

  2017.03.10

  W dniach 10-12 marca br. na terenie powiatu gostynińskiego prowadzone będą działania prewencyjno-kontrolne pn. „PASY”. Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na przestrzeganie przez kierowców i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

 • Historia Purim w Zamku Gostynińskim

  2017.03.09

  W dniu dzisiejszym- 9.03.2017 r. - uczniowie gostynińskich szkół wzięli udział w spotkaniu pod nazwą „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które zostało zorganizowane przez Wielokulturowy Gostynin, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina oraz Zamek Gostyniński.

 • Aktywni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  2017.03.09

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyninie działa prężnie przy Miejskim Centrum Kultury już kilka lat. Koordynatorem grupy jest Magdalena Garstka. Seniorzy w ramach swoich działań uczestniczą w wykładach na tematy ich interesujące, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, językowych, muzycznych, spotkaniach literackich i wielu innych działaniach.

 • Oświadczenie dotyczące artykułu zamieszczonego na portalu gostynin.info pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia”

  2017.03.08

  Informuję, iż wynikająca z zamieszczonego na stronie www.gostynin.info artykułu pt.: „Procedura odwoławcza w sprawie Term Gostynińskich zakończona. Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia” teza, iż Burmistrz nie wniósł subsydiarnego aktu oskarżenia, choć był do tego uprawniony, jest nieprawdziwa i nie znajduje poparcia w przepisach prawa.

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  2017.03.08
  8 Marca, to Międzynarodowy Dzień Kobiet - święto wszystkich Pań i idealna okazja do złożenia życzeń.
 • Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych organizowanych przez Płocki Okręg LOP

  2017.03.07

  Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Płocku przy współpracy z Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie, jak co roku zorganizowała konkursy ekologiczne, których rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu dzisiejszym. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przywitał wszystkich uczestników i ich opiekunów Zbigniew Suchodolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Prezes Zarządu Okręgu LOP w Płocku. Pan Suchodolski podziękował także władzom Miasta, Gminy i Powiatu za sponsorowanie nagród.

 • Już w najbliższą niedzielę odbędą się III Zamkowe Targi Ślubne

  2017.03.07

  Już po raz trzeci odbędą się w naszym mieście Zamkowe Targi Ślubne. Jest to impreza, która gromadzi coraz więcej zainteresowanych - przyszłe młode pary i ich najbliższych. W tegorocznych Targach w programie między innymi: pokazy sukien ślubnych i garniturów, degustacje potraw kuchni zamkowej, a także promocje, niespodzianki, konkursy i bonusy. Zapraszamy!

 • Gramy dla Amelki

  2017.03.07

  Wszystkich miłośników piłki nożnej o dobrych sercach zapraszamy do wzięcia udziału w halowym turnieju ograniczonym dla Amelka Borkowska-Walczy o samodzielność. W najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o godz. 16:00 gramy dla Amelki!
  Inicjatorem akcji jest Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ewa Szymańska.

 • Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

  2017.03.07

  Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku na terenie Powiatu Gostynińskiego będzie trwać od 13 marca do dnia 24 marca br. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny stawić się w wyznaczonym na wezwaniu terminie i miejscu.

 • Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

  2017.03.06

  W dniu dzisiejszym – 6 marca br. - Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z Waldemarem Wojciechowskim Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana – Zespół Projektowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ciągów pieszych w ul.  Moniuszki w Gostyninie.

 • „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie przedszkolaków z Barbarą Gierulą

  2017.03.06

  W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom" w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w dniu 1.03.2017r. odbyło się spotkanie z Przewodniczącą Oddziału NSZZ Solidarność w Gostyninie p. Barbarą Gierulą. Podczas spotkania Przewodnicząca NSZZ czytała dzieciom 5- 6 letnim zabawne opowiadania o tematyce przedszkolnej.

 • Awanse dla dzielnicowych

  2017.03.06

  Dwóch gostynińskich dzielnicowych, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizującego rządowy program „Dzielnicowi bliżej nas”, otrzymało awans na nowo utworzone stanowisko - starszego dzielnicowego. Dla asp. szt. Tomasza Cichockiego i asp. Grzegorza Stanisławskiego to wyróżnienie za ich doświadczenie, zdobytą wiedzę i zaangażowanie w służbie społeczeństwu.

 • Turniej Siatkówki Kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin

  2017.03.06

  Z okazji zbliżającego się święta kobiet w sobotę, 4 marca br., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozegrano turniej siatkówki kobiet o puchar dyrektora placówki Alior Banku oddział Gostynin. Wzięło w nim udział siedem drużyn. Nasze miasto reprezentowały cztery drużyny.

 • "Królewna na ziarnku grochu" dla Amelki Borkowskiej

  2017.03.06

  Wyjątkowe przedstawienie mogli obejrzeć mieszkańcy Gostynina i okolic w ubiegłą sobotę w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" przedstawiły spektakl "Królewna na ziarnku grochu", po którym były zbierane pieniądze przeznaczone na leczenie Amelki Borkowskiej.

 • Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

  2017.03.03

  Zapraszamy do zapoznania się z następującymi książkami: "Bitwy Wyklętych" i "Dziewczyny Wyklęte" Szymona Nowaka. Dla dzieci natomiast: książki Anny Paszkiewicz pt. "Niezwykła podróż" i "Chrząszcze w trzcinie. Językowe wygibasy".

 • Kolejne sukcesy gostynińskiej młodzieży. Spektakl "Krok do kwadratu" w Kutnie (zdjęcia)

  2017.03.03

  Wczoraj na deskach Kutnowskiego Domu Kultury młodzież z Akademii Inicjatyw Młodzieżowych z Gostynina zaprezentowała swój musical, którego premierę nasi mieszkańcy mogli oglądać w gostynińskim MCK w grudniu ubiegłego roku.

 • Gostyniński Klub Poetycki wznowił działalność

  2017.03.03

  Wczoraj (2.03.20147r.) w godzinach popołudniowych spotkali się członkowie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego, który reaktywował swoją działalność. Opiekunem Klubu jest pani Marzena Ligocka (pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie).

 • Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich

  2017.03.02

  Zapraszamy na spotkanie dedykowane uczniom gostynińskich szkół: „Purim, czyli w kręgu świąt i tradycji żydowskich”, które odbędzie się 9 marca (czwartek) w Sali Kolumnowej na Zamku.

Stronicowanie

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt