Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

POSTANOWIENIE NR 162/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 162/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na
dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniami
Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 22 i 25 września 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent
miasta).
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Płocku II
/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz
Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 162/2023 Komisarza Wyborczego
w Płocku II z dnia 25 września 2023 r.
M. Gostynin
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 2
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 3
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 4
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 5
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 6
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 7
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 8
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 9
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 10
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 11
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 12
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 13
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 14
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 15
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 16
Miejsce: ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
sala konferencyjna Urzędu Miasta Gostynina
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 17:30
Gm. Gostynin
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 2
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 3
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 4
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 5
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 6
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 7
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 8
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 15:00
Nr 9
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 10
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 11
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 12
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 13
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 14
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 15
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Nr 16
Miejsce: Urząd Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sala konferencyjna nr 213
Termin: 3 października 2023 r. o godz. 17:00
Gm. Pacyna
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna (sala posiedzeń)
Termin: 2 października 2023 r. o godz. 12:00
Gm. Sanniki
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Sanniki, ul Warszawska 119
Remiza OSP w Sannikach
Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00
Gm. Szczawin Kośc.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym
ul. Spółdzielcza 4
09-550 Szczawin Kościelny
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
M. Sochaczew
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 2
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 3
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 4
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 5
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 6
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 7
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 8
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 11:00
Nr 9
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 10
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 11
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 12
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 13
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 14
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 15
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 16
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 13:00
Nr 17
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 18
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 19
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 20
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 21
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 22
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 23
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Termin: 26 września 2023 r. o godz. 15:00
Gm. Brochów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Brochów 125, 05-088 Brochów
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 08:30
Gm. Iłów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie ul. Płocka 8
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 14:00
Gm. Młodzieszyn
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 15:00
Gm. Nowa Sucha
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej
Nowa Sucha 50A, 96-513 Nowa Sucha
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:30
Gm. Rybno
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00
Gm. Sochaczew
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew,
sala nr 25
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:30
Gm. Teresin
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 18:00
Nr 2
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 18:00
Nr 3
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 18:00
Nr 4
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 18:00
Nr 5
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 18:00
Nr 6
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 19:00
Nr 7
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 19:00
Nr 8
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 19:00
Nr 9
Miejsce: Sala na Dworcu w Teresińskim Ośrodku Kultury, ul. Torowa 2, 96-515 Teresin
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 19:00
M. Żyrardów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów
Termin: 2 października 2023 r. o godz. 18:00
Gm. Mszczonów
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 2
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 3
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 4
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala ślubów
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 5
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, p. 25
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 14:00
Nr 6
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 7
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 8
Miejsce: Urząd miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 9
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala ślubów
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 10
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, p. 25
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 15:00
Nr 11
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 12
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 13
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 16:00
Nr 14
Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie, sala ślubów
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 16:00
Gm. Puszcza Mariańska
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: budynek gminny tzw. "dom kultury"
Puszcza Mariańska ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
Termin: 29 września 2023 r. o godz. 11:00
Gm. Radziejowice
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10 Sala konferencyjna
Termin: 2 października 2023 r. o godz. 14:30
Gm. Wiskitki
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
Nr 1
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 2
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 3
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 4
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 5
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 6
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:00
Nr 7
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 8
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 9
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 10
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:30
Nr 11
Miejsce: Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki - sala konferencyjna
Termin: 27 września 2023 r. o godz. 17:30

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt