Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Burmistrz Miasta Gostynina z absolutorium i wotum zaufania

W dniu wczorajszym (28.06.2023 r.) odbyła się sesja absolutoryjna. Radni debatowali nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2022 r. i głosowali nad wotum zaufania dla Burmistrza.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2022 rok.

Wszystkie komisje Rady Miejskiej wydały opinie pozytywne.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 13 radnych, 1 osoba była nieobecna i 1 się wstrzymała, natomiast absolutorium zostało udzielone jednogłośnie – 14 radnych, 1 osoba nieobecna.

Burmistrz podziękował zarówno współpracownikom, jak i radnym za zaufanie i dobrą współpracę.

  • sesja absolutoryjna 2023
  • sesja absolutoryjna 2023
  • sesja absolutoryjna 2023
  • sesja absolutoryjna 2023

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt