Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej

W  dniu 27 maja o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. Zachęcamy do śledzenia transmisji online dostępnej na kanale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCajNXJnKqOYymQjETnkD-3w?view_as=subscriber

 Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2020.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
 6. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta, dotyczącej roku 2020, zawierającej:
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gostyninie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt