Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej

W  dniu 29 kwietnia o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbędą się obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. Zachęcamy do śledzenia tranimisji online dostępnej na kanale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCajNXJnKqOYymQjETnkD-3w?view_as=subscriber

Porządek sesji;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
 4. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2020:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;
 • Punkt opieki nad dziećmi do lat trzech: „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”;
 • Klub Seniora „Parostatek”;
 • Klub dziecięcy „Uśmiech malucha”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
 2. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2020.
 3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020.
 4. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gostyninie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 13. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Gostyninie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

 

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt