Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b i pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie obejmującym:
1) w powiecie ciechanowskim:
a) gminę Ciechanów,
b) gminę Opinogóra Górna,
c) gminę Ojrzeń,
2) powiat gostyniński,
3) powiat łosicki,
4) powiat mławski,
5) w powiecie otwockim:
a) gminę Karczew,
b) gminę Otwock,
6) powiat płocki,
7) miasto Płock,
8) w powiecie radomskim gminę Jastrzębia,
9) miasto Radom,
10) powiat siedlecki,
11) miasto Siedlce,
12) powiat sokołowski,
13) powiat sierpecki,
14) miasto stołeczne Warszawa,
15)w powiecie węgrowskim gminę Miedzna,
16) powiat żuromiński - nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.
§ 2. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
§ 3. Na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 4. 1. Nakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom,
siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawy, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Zakazy, o których mowa w § 2 i 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu mławskiego i żuromińskiego.
§ 5. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu: ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom,  siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawy, węgrowskiego i żuromińskiego.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wojewoda Mazowiecki
Mariusz Frankowski

  • logo wojewody mazowieckiego

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt