Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gostynin dla zwierząt - bezpłatne zaczipowanie zwierząt wraz ze sterylizacją/ kastracją

Właściciele psów i kotów zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gostynina mogą skorzystać z bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia wraz z zabiegiem sterylizacji/ kastracji.

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w systemie identyfikacji zwierząt.

Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane.

Zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina” zostało współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich.

Aby skorzystać z dofinansowania (w 100%) trzeba być mieszkańcem naszego miasta i wypełnić wniosek dostępny w budynku Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22- pokój nr 1.

Zasady oraz zakres przyznawanej dotacji określa regulamin.

 #Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

Foto: Animal Gost

  • logo 25 lat Mazowsza
  • logo Mazowsze dla zwierząt

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt