Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

PROGRAMY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Konstantym Radziwiłłem a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2023 oraz Programu ASYSTENT OSOBISTY NOSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023.

Programy są w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z zawartymi umowami, środki na realizację obu Programów będą przekazane w trzech transzach.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 326 400,00 zł na realizację kosztów usług Asystenta oraz 6 397,06 zł na koszty związane z obsługą Programu

Opieka Wytchnieniowa – 136 560,00 na realizację Programu oraz 2 708,17 na koszty związane z obsługą Programu.

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy a następne w terminie 14 lipca 2023 r. oraz do 13 października 2022 r.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt