Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania już od 1 marca br.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w związku z Uchwałą Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, nabór wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi z terenu Gminy Miasta Gostynina.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign;

2) kocioł gazowy;

3) kocioł olejowy;

4) piec elektryczny;

5) pompy ciepła.

Czynności związane z wymianą w/w kotłów (pieców) polegające na:

1) demontażu starego źródła ogrzewania;

2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3) podłączenie do sieci gazowej;

4) podłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) rozprowadzeniu pionów instalacji grzewczej w budynkach.

Dotacja wynosi 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 3000,00 zł.

Wnioski należy składać od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Nabór wniosków dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w roku 2023, dlatego składając wniosek wnioskodawca musi posiadać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, jeżeli są wymagane oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24-236-07-45.

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt