Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konferencja prasowa dot. ogłoszenia wyników drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu wczorajszym, 31 maja, odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego oraz Senatora RP Marka Martynowskiego.

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo.

 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK
 • Konferencja MCK

Będzie burzowo. Ostrzeżenie meteo

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Dziś, tj. 1 czerwca, od godz. 8:00 do godz. 20:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

40 tys. dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo"

Informujemy, że 27 maja 2022 roku, pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Województwem Mazowieckim, została podpisana umowa na zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla Działkowców 2022”.

 • Całkowita wartość zadania: 50 000 zł
 • Dofinansowanie: 20 000 zł
 • Wkład Gminy Miasta Gostynina: 20 000 zł
 • Wkład Rodzinnego Ogrodu Bratoszewo: 10 000 zł

 

Foto: google.com

 • ROD Bratoszewo

Ukraińcy dziękują mieszkańcom Gostynina

W obliczu tragedii Ukrainy, Polacy wciąż pokazują, że stać ich na jedność i solidarność. Również mieszkańcy Gostynina okazali swoje wielkie serca m.in. przyjmując potrzebujących pod swoje dachy, organizując zbiórki, oferując ciepły posiłek.

W dniu dzisiejszym (1 czerwca) Burmistrza Miasta Gostynina odwiedzili uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w Gostyninie, a którzy jutro wyjeżdżają do Ukrainy. Rodzina, złożyła na ręce Burmistrza podziękowania za okazaną pomoc, za wsparcie jakie otrzymali od mieszkańców Gostynina. Wszyscy potwierdzili, że w Gostyninie mają teraz dużo kolegów, nawiązały się przyjaźnie, które być może przetrwają kolejne lata.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu niniejsze podziękowania:

„24 lutego w moim kraju zaczęła się wojna. Tysiące naszych ludzi straciło domy. Miliony dzieci i kobiet musieli opuścić swój kraj. Nie mieli gdzie iść. Wtedy otworzyli dla nas swoje serce POLACY. Miliony Polaków dali pomoc UKRAINIE. Dali jedzenie, ciepłe rzeczy i dach nad głową. Przyjęli nas w swoim kraju. Dali nam poczuć się jak w domu. Dali naszym dzieciom możliwość znowu uśmiechać się i ich mamom poczuć się, że są one bezpieczne.

DZIĘKUJĘ POLSKO

DZIECI Z UKRAINY”

 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje
 • Ukraina dziękuje

Współpraca - więcej czasu na złożenie wniosku

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to nawet 12 mln zł.

Wnioski o pomoc do 29 czerwca 2022 r. należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O pomoc mogą się starać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Mogą one zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

 • logo - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową1 i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana2. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jeżeli uruchomisz kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu po 1 czerwca 2022 r. nie będziesz mógł palić
w nim węglem
od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

1 Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2 Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 • Zdjęcie ilustracyjne/fot. strazmiejska.radom.pl

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia.

Działka nr 3320, o powierzchni 3623 m. kw. przy ul. 18 Stycznia. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ul. 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia
(woda, prąd, gaz, kanalizacja). Cena wywoławcza wynosi 560.000,00 zł.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:17.03.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:12.05.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 roku (środa), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 23.06.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu
Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Gostynin, dnia 27.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 27.05.2022 r. do 28.06.2022 r.

Maluchy dziękowały mamom za ich miłość

W szczególnym dla każdego dziecka Dniu Matki, dzieci z Punktów opieki Bajkowy Zakątek oraz Zaczarowana Kraina podziękowały MAMOM za ich miłość, trud wychowawczy, cierpliwość i zdolność rozwiązywania wszelakich problemów.
Skierowały do nich moc najserdeczniejszych życzeń, pełnych wdzięczności, miłości  i szacunku oraz wręczyły okazjonalne upominki.
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Matki w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiącego własność 
Gminy Miasta Gostynina, położonego w Gostyninie przy ul. Termalnej.

 

Lp.

Działka nr,

powierzchnia

lokalizacja

księga wieczysta

 

Przeznaczenie

w mpzp

 

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

 

 

 

1.

 

działka: 2548/1

powierzchnia: 680 m. kw.

 

działka: 2548/2

powierzchnia: 139 m. kw.

 

działka: 2687

powierzchnia: 142 m. kw.

 

ul. Termalna

PL1G/00006582/1

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 119/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 roku oraz Uchwałą Nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 roku, przeważająca część nieruchomości to tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum z możliwością wprowadzenia nowych elementów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu.

Nieruchomość usytuowana w centralnej części miasta, składająca się z trzech działek ewidencyjnych tworzących jedną całość gospodarczą. W centralnej części nieruchomości usytuowany jest budynek parterowy, murowany, przy północnej granicy nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy parterowy. Oba budynki w stanie postępującej degradacji.

 

 

 

350.000,00 zł.

+ obowiązujący podatek VAT

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5.07.2022 roku (wtorek), o godz. 11:00 – tej w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 29.06.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.

Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 

Gostynin, dnia 02.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 • herb Gostynina

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie

Burmistrz Miasta Gostynina Zarządzeniem Nr 60/2022 i 61/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 oraz dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie, na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.)

Zaproszenie na mecz Mazura Gostynin ze Skrwą Łukomie

W imieniu organizatorów - Klubu Mazur Gostynin, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, Gminy Miasta Gostynina oraz Partnerów zapraszamy już 5 czerwca br. (niedziela) na mecz 24 kolejki Płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin - Skrwa Łukomie. Sportowe wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00 na boisku głównym MOSiR przy ul. Sportowej 1.

Wstęp wolny.

 • plakat - zaproszenie na mecz

Co słychać w Kinie Siemowit? 3.06-6.06

Dzień Dziecka w "Siemowicie" za nami. Echa tego wydarzenia jeszcze słychać w nadchodzącym repertuarze, bowiem do obejrzenia w ten weekend będą "Ogliki", "Detektyw Bruno", a także komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie "Boscy".
 
Co to jest: zielone, brzydko pachnie i mieszka na gnijącym wysypisku? To oczywiście ogliki! Spokojny żywot tych wesołych stworzeń zostaje zaburzony przez plany wybudowania "świątyni spa". Czy razem z nowo poznanymi przyjaciółmi uda im się uratować dom i nadal toczyć smrodliwe życie?
 
"Boscy" w reżyserii Mariano Cohna i Gastona Duprata to miszmasz komedii, dramatu, hiszpańskiego temperamentu, ambicji i artyzmu. Ekscentryczny milioner postanawia stworzyć film, dzięki któremu zapisze się w historii. Aby tego dokonać, sięga po najlepszych z najlepszych. Na fotelu reżysera zasiada więc równie słynna co kontrowersyjna Lola Cuevas (Penélope Cruz), która do głównych ról w filmie angażuje prawdziwe legendy w swoim fachu. Jej wybór pada na hollywoodzkiego amanta Félixa Rivero (Antonio Banderas) oraz ikonę teatru Ivána Torresa (Oscar Martínez). Problem w tym, że obaj panowie, choć w swoich kategoriach osiągnęli i zdobyli już wszystko, cierpią na przerost ego i delikatnie mówiąc, nieszczególnie za sobą przepadają. Tyle gwiazd światowego formatu w jednym pomieszczeniu? To musi grozić eksplozją - a gdy ta nastąpi, napięcie już tylko rośnie...
 
 
 • Repertuar kina "Siemowit"

III edycja torowego Pucharu Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach i 21 medali UKS "Zwoleń Team"

W dniach 28 – 29 maja 2022 r. w Tomaszowie Lubelskim odbył się III etap cyklu zawodów Puchar Polski pod hasłem „Dzieciaki na medal” w jeździe szybkiej na łyżworolkach.

Reprezentacja UKS „ZWOLEŃ-TEAM” składała się z 8 zawodników, którzy wywalczyli następujące miejsca:


Zosia Deroń 
(kat. F2): 100m 1 miejsce / 200m 1 miejsce / 400m 1 miejsce

Hanna Deroń 
(kat. F2 r. 2016): 100m 2 miejsce / 200m 2 miejsce / 400m 2 miejsce

Nadia Machała (kat. Juniorka C): 200m 3 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m na eliminacje 1 miejsce

Kaja Sobiecka (kat. Juniorka C): 200m 5 miejsce / 500m 6 miejsce / 3000m 2 miejsce

Wiktor Sobiecki (kat. Kadet): 200m 2 miejsce / 500m 4 miejsce / 3000m 1 miejsce

Michał Pawłowski (kat. Kadet): 200m 1 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m 2 miejsce

Michalina Zalewska (kat. Kadetka): 200m 1 miejsce / 500m 2 miejsce / 3000m 3 miejsce

Klaudia Tyszkiewicz (kat. OPEN): 200m 2 miejsce / 500m 1 miejsce / 3000m 2 miejsce

GRATULUJEMY WYNIKÓW.

 

---------
źródło: Łukasz Flejszer / UKS Zwoleń-Team
zdjęcia: rodzice zawodników
www.zwolen-team.pl
fb: Uks Zwolen Team

 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski
 • III edycja torowego Pucharu Polski

XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza w dniach 24-26 czerwca br. na XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy, który odbędzie się na kortach tenisowych przy. ul. 18-go Stycznia 2.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca br. na adres mailowy- biuro@mosirgostynin.pl, pod tel. 503 300 886 lub osobiście w dniu zawodów do godz. 16.00.

Rywalizacja odbywać się będzie w następujących kategoriach:

 • junior - do 18-go roku życia (2004 i młodsi) - wpisowe uczestnika - 20 zł
 • oldboy - 45 lat i powyżej (1977 i starsi) - wpisowe uczestnika - 30 zł
 • "open" - wpisowe uczestnika - 50 zł.

Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary, dyplomy. Za miejsca I-III w kategorii Open i Oldboj organizator przewiduje nagrody pieniężne. Za miejsca IV-VI w poszczególnych kategoriach pamiątkowe statuetki/puchary. Losowanie gier organizatorzy przeprowadzą przed rozpoczęciem zawodów w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) od godz. 16.00-16.30. Pierwsze gry zaplanowano na godz. 16.45.

 • plakat - XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Prozdrowotna kampania "Żyj dobrze"

Kampania prozdrowotna #ŻyjDobrze została zainicjowana, aby zachęcać do codziennych drobnych działań, które odbudowują zdrowie psychiczne i fizyczne, mocno nadwyrężone podczas pandemii. Obszary tematyczne kampanii obejmują takie tematy jak: aktywność fizyczna, higiena, zdrowe żywienie, zdrowie psychiczne, profilaktyka - w tym badania diagnozujące stan zdrowia, szczepienia ochronne itp.

Kampania realizowana jest w mediach społecznościowych i potrwa do 24 czerwca br. Informacje publikowane są na stronach i profilach mediów społecznościowych WSSE w Warszawie i PSSE w Gostyninie oraz wszystkich powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa mazowieckiego.

 • logo PIS

Uwaga na burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

"Młoda blacha" za nami

W dniu 4 czerwca br. zakończyły się trwające dwa dni IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych Młoda Blacha, organizowane przez Miejską Szkole Muzyczną I st. im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie pod patronatem Burmistrza Gostynina  Pawła Kalinowskiego. W tym roku powrócono do formuły stacjonarnej. 

Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby uczestników, ponieważ do Konkursu odbywającego się w ramach Spotkań zgłosiło się aż 83 młodych adeptów trąbki, puzonu, waltorni i sakshornu ze szkół muzycznych w Płocku, Gostyninie, Warszawie, Łodzi, Inowrocławiu, Pabianicach, Iławie, Zduńskiej Woli, Płońsku, Kaliszu, Uniejowie Sochaczewie, Skierniewicach, Koninie i Kole. Prezentacje konkursowe oceniane były przez jury, któremu przewodniczył dr hab. Konrad Boniński - wykładowca trąbki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczow w Łodzi a także solista Teatru Wielkiego w Łodzi. 
W ramach Spotkań odbyły się także warsztaty dla uczestników, które poprowadzili cenieni w kraju pedagodzy: mgr Krzysztof Lityński (trębacz, nauczyciel ze szkół muzycznych w Koninie i Kole) oraz mgr Jacek Dzidowski (tubista, nauczyciel ze szkół w Sochaczewie i Skierniewicach).
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym! Do zobaczenia w przyszłym roku.
 
źródło: MSM I stopnia w Gostyninie
 • IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych Młoda Blacha
 • IV Gostynińskie Spotkania Instrumentów Dętych Blaszanych Młoda Blacha

Szranki piłkarskie o miecz Krzywoustego

Stowarzyszenie Sportowe FutbolGang oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają Kluby i Akademie Piłkarskie
do wzięcia udziału w II edycji Memoriału Szranki Piłkarskie o miecz Krzywoustego rocznika 2011.
Turniej odbędzie się w dniach 13-14.08.2022r. (sobota- niedziela)
Miejscem rozegrania turnieju jest Stadion Gostynin MOSiR ul. J.Kusocińskiego, ul.Sportowa 1 - 2 boiska płyta naturalna i sztuczna.
Planowany jest udział 10 drużyn w  roczniku 2011.
Czas trwania meczu: 1x30 minut, łączny czas gry w turnieju 240  minut.
Drużyna może liczyć 18 zawodników, 20 osób cała ekipa.
Wpisowe wynosi 450,00 zł. Cena doby hotelowej, to 160 zł 1 trener gratis.
Noclegi:  http://www.agrofarma.pl/pl,index.html,
http://www.holendry21.eu/,https://www.booking.com/hotel/pl/mcew-studnia.pl.html,https://lesnyzakatek.pl/
Potwierdzone drużyny:
- SSM Wisła Płock,
- Stoczniowiec Płock
- AKS SMS Łódź
- Polonia Środa Wielkopolska
Zainteresowanych tym wydarzeniem prosi się o informację.
Link z I edycji - https://www.youtube.com/watch?v=xY9oDgAPRs4&t=19s
Zapraszamy również na fanpage :https://www.facebook.com/FutbolGang

W turnieju wystąpi 10 drużyn.
Utworzone zostaną dwie grupy po 5 zespołów. Do grupy złotej awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy A i B oraz 5 drużyna z najlepszym dorobkiem punktowym z miejsc 3A/B. Pozostałe zespoły utworzą grupę srebrną.

Organizator ustala terminarz turnieju i przekazuje go trenerom wszystkich drużyn minimum trzy dni przed turniejem.
Drużyny składają się z 18 zawodników, system gry 8+1.
Bramki 5x2,
Zasady gry zgodne z przepisami PZPN. ( Kategoria D2)
 O tytule króla strzelców decyduje: większa ilość bramek - jeżeli dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość strzelonych bramek o końcowym sukcesie decyduje wyższe miejsce drużyny którą reprezentuje- jeżeli dwóch lub więcej zawodników z tej samej drużyny ma taka samą ilość strzelonych bramek – decyduje to, który pierwszy wpisał się na listę strzelców.
Zawodnicy urodzeni w 2011 roku i maksimum 2 lata młodsi .Dopuszcza się udział dziewcząt 2 lata starszych.

Zawodnicy mają obowiązek występowania w ochraniaczach, Odpowiedzialność posiadania ochraniaczy spoczywa na trenerach.
Zgodne z przepisami PZPN (stosuje się 2-minutowe kary wychowawcze. Po trzecim wykluczeniu tego samego zawodnika zespół gra w osłabieniu do końca zawodów).

Szczegółowe informacje i zapisy: Andrzej 604 104 262 e-mail: a.stasko@futbolgang.plo.pl

 

 • plakat - Szranki piłkarskie
 • stadion - MOSIR Gostynin
 • stadion

II Piknik Fundacji E.F.O.P.

W dniu 4 czerwca 2022 r. Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących E.F.O.P. oraz organizacja EJF zorganizowała na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. Lepsze Jutro w Kleniewie II Piknik Fundacji E.F.O.P. z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków prowadzonych przez Fundację placówek: Lepsze Jutro, Nasz Nowy Dom, Nowy Start, Horyzont, Przystań, a także dla rodzin zastępczych, mam z dziećmi z Ukrainy oraz pracowników i przyjaciół Fundacji E.F.O.P.

W II Pikniku wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz miejskich, w osobach Pani Marii Wróblewskiej Wicestarosty Gostynińskiego oraz Pana Pawła Kalinowskiego Burmistrza Miasta Gostynina, Pani Agnieszki Karwat Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Fundację E.F.O.P. reprezentowały: Joanna Bürger Członek Zarządu, Janina Kawałczewska oraz Jadwiga Sosnowska z Rady Fundacji, Joanna Banach Dyrektor Regionalny Fundacji oraz Wioleta Wentland Dyrektor placówki Lepsze Jutro – gospodarz imprezy.

Podczas Pikniku zapewniono dzieciom wiele atrakcji, m.in.: dmuchaną zjeżdżalnię, watę cukrową, popcorn, malowanie włosów i tatuaży, zajęcia plastyczne – tworzenie Drzewa Genealogicznego Fundacji E.F.O.P. oraz Drzewa Życzeń, balony z helem, mega bańki mydlane, konkurs tańca, zajęcia sportowe. Studenci ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, przygotowali dla dzieci gry, zabawy i animacje. Pod okiem ratowników z Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa dla wszystkich uczestników imprezy oraz pokaz sterowanych samochodów terenowych.

Podczas Pikniku każdy mógł skosztować przygotowanych na tą okazję domowej roboty smakołyków oraz kiełbaski z grilla. Wytchnienie od promieni słońca można było znaleźć w cieniu jabłoni w specjalnie przygotowanej strefie z leżakami i hamakami.

Podczas Pikniku nastąpiło wręczenie nagród w konkursie plastycznym pn. „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Na konkurs wpłynęło około 50 pięknych i oryginalnych prac dzieci z domów prowadzonych przez Fundację oraz dzieci pracowników Fundacji. Przyznano trzy pierwsze miejsca w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział.

Opiekunowie zastępczy oraz wychowawcy mogli zapoznać się z ofertą Biblioteki Pedagogicznej z Płocka z filią w Gostyninie.

Podczas pikniku uczestnicy mogli podziwiać występy zespołów tanecznych Mini Dance, Show Dance oraz Disco Dance ze Szkoły Tańca Dance Doroty Sobieckiej.

Imprezę uświetniły występy wokalne: Nadii Machały – „gostynińskiej gwiazdy telewizyjnej” programu The Voice Kids oraz laureatki XXVII Przeglądu GAMA 2022; Aleksandry Radzikowskiej – laureatki GAMA 2022; Zuzanny oraz Marka Naumann, którzy przenieśli nas w krainę bajek Disneya w przepięknym recitalu muzycznym. O oprawę muzyczną całej imprezy zadbał DJ Konrad Kolasiński, który również zachwycił nas swoim występem wokalnym.

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej z nami firmy Pana Arkadiusza Wiśniewskiego HUSAR & MEGA Transport i Spedycja - dzieci oraz młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy kierowcy zawodowego, dzieci miały możliwość usiąść za kierownicą ciągnika siodłowego.

Piknik był niepowtarzalną okazją do złożenia podziękowań dla zaprzyjaźnionych z Fundacją instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Podziękowano za stałe wsparcie naszych Domów, za codzienną troskę oraz pomoc na rzecz dzieci oraz uchodźców z Ukrainy. Podziękowania złożono: Iwonie Szczęsnej Prodziekanowi Kolegium Studiów Pedagogicznych i Wychowania Fizycznego, Władzom Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; Marioli Suszyńskiej Prezes Fundacji Chrześcijańskiej NEBO z Warszawy; Dorocie Stano Prezes Fundacji Św. Pankracy z Warszawy; Beacie oraz Krzysztofowi Ajdukiewicz reprezentantom Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Pastorowi Jerzemu Przeradowskiemu; Agacie Białek; Marcie Olszewskiej; Julicie Domżał; Dorocie Sobieckiej.

Imprezę wsparli: Staropolska Masarnia z Gostynina, Koło Gospodyń Wiejskich z Nagodowa, PZU Gostynin, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Fundacja Feniks z Płocka, Pan Arkadiusz Wiśniewski Firma HUSAR & MEGA Transport i Spedycja z Gostynina, Fundacja Chrześcijańska NEBO z Warszawy, Pastor Jerzy Przeradowski z Kutna, KM Fotografia – Katarzyna Gąbińska, Wolontariuszka Maja C., Joanna Ryfa, Karolina Boruszewska, Adam Pawlak, Placówka pn. Bratoszewo z Gostynina, Katarzyna Fijałkowska Sołtys Bierzewic.

Fundacja E.F.O.P. dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność, wszystkim współpracownikom oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji pikniku.

Impreza została uwieczniona przez fotografa Katarzynę Gąbińską KM Fotografia – oraz przez Romana Baranowskiego operatora drona.

 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP
 • Piknik EFOP

Wstępne wyniki konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniach 31.05-02.06.2022 r. dokonała oceny ofert konkursowych z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji zgodnie z poniżej znajdującym się załącznikiem.

 

Wakacyjna szkółka tenisowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie rozpoczyna nabór dzieci w wieku 10-14 lat (Szkoły podstawowe) oraz młodzieży w wieku 15-18 lat (Szkoły ponadpodstawowe) do szkółki tenisowej w okresie wakacji 2022 r. 

Liczba uczestników jest ograniczona. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w zależności od liczby zgłoszonych osób jeden lub dwa razy w tygodniu na kortach ziemnych MOSiR w Gostyninie przy ul. 18-go Stycznia 2.

Zainteresowani otrzymają terminarz zajęć po dokonaniu zgłoszenia.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia odbędą się 28 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00 na kortach tenisowych MOSiR w Gostyninie (18-go Stycznia 2 koło MCK).

Uczestnicy muszą posiadać własną rakietę tenisową.

 

 • plakat - Szkółka tenisowa

Rajd rowerowy "Pojezierzem na rowerze"

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy wsparciu Klubu Turystyki Kolarskiej "BeneqTeam" zapraszają na Rajdo rowerowy "Pojezierzem na rowerze", który odbędzie się 25 czerwca br. (sobota). Start o godz. 10.00 na parkingu przed Halą Sportową w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2 (przy drodze krajowej nr 60).

Informacje i zapisy odbędą się w biurze SGTPG przy ul. Brzozowej 1 w Łącku - tel. 24 261 40 51

e-mail: stowgmin@wp.pl, www.pojezierzegostyninskie.pl

 

 • plakat - Rajd Rowerowy SGTPG

O tym, jak być przezornym na drodze w Przedszkolu nr 4

 

W dniu dzisiejszym w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie odbył się konkurs pn. „Bądź przezorny na drodze”. Tym razem w szranki stanęło 30 dzieci tylko z tego przedszkola.

Pani dyrektor Grażyna Stanisławska podczas otwarcia konkursu m.in. powiedziała: - Od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby były pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego od 10 lat organizowany jest konkurs „Bądź przezorny na drodze”. Celem konkursu jest podsumowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Wiele uwagi przywiązuje się na kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak bezpieczne poruszanie się w ruchu w charakterze pieszego i pasażera.

Podczas zadań do wykonania trzeba było wykazać się wiedzą o ruchu drogowym, odpowiadać na zagadki związane z tą tematyką, ale również posiadać umiejętności przydatne w kodowaniu.

Jury w składzie: Zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie pan Tomasz Matuszewski, inspektor ds. oświaty pani Grażyna Pączek, przedstawiciel oddziału gostynińskiego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pani Renata Cwalińska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Koper, przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pani Joanna Stępień, przedstawiciel Rejonu Drogowego Płock-Gostynin pan Przemysław Żydowo skrupulatnie sprawdzali wiedzę przedszkolaków. Jak się okazało na koniec konkursu wszyscy zgodnie orzekli, że dzieci posiadały bardzo dobrą znajomość na temat ruchu drogowego i uczestnicy zasługują na pierwsze miejsca.

W przerwach między kolejnymi zadaniami poszczególne grupy uatrakcyjniały spotkanie występami, takimi jak odegrana scenka, czy śpiewanie piosenek.

Na zakończenie zastępca burmistrza pani Halina Fijałkowska pogratulowała przedszkolakom doskonałych odpowiedzi, pięknych występów i podarowała słodki upominek.

Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

 

 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4
 • Konkurs "Jak być przezornym na drodze" w Przedszkolu nr 4

"Ptasi baj" już w niedzielę w Gostyninie

Teatr Atofri zaprasza na rodzinny spektakl pt. "Ptasi baj", z perkusyjną muzyką na żywo który rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 12 czerwca br. na scenie letniej przy Miejskim Centrum Kultury.

Jednak już od godz. 16.00 do 19.00 dzieci mogą skorzystać z atrakcji, a wśród nich będą m.in.: dmuchańce, wata cukrowa, maskotka Kubuś Puchatek i senso-zabawy.

Ponadto Stowarzyszenie Art Energy i pomysłodawcy cyklu „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)” Agnieszka i Michał Bartosiak zapraszają na cykl letnich wydarzeń artystycznych organizowany w różnych przestrzeniach miasta Gostynina. Zadanie realizowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Poniżej prezentujemy harmonogram wszystkich spotkań z cyklu „Sztuka swobodnego przekazu”:

12.06.2022 godz. 17.00 Spektakl plenerowy "Ptasi Baj" TEATR ATOFRI, scena letnia MCK (16.00 - 19.00 inne atrakcje dla dzieci)

23.06.2022 godz. 19.00 Koncert MIKROMUSIC ACOUSTIC TRIO, teren zielony LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie (18.00 występ laureatów III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej - Piosenka dla Ukrainy)

16.07.2022 godz. 19.00 Koncert "Muzyka filmowa o zachodzie słońca" MELLOW D PROJECT, PLAŻA DYBANKA

12.08.2022 godz. 19.00 Spektakl plenerowy „Tank” MUZIKANTY, RYNEK MIEJSKI

02.09.2022 godz. 19.00 Koncert "Potańcówka Retro" WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA, dziedziniec zamkowy - ZAMEK GOSTYNIN

30.09.2022 godz. 19.00 Koncert "Mrówka - zombie" CHŁOPCY KONTRA BASIA, ARKADY GOSTYNIŃSKIE

Jednocześnie organizatorzy zapraszają do głosowania na kolejną edycję cyklu artystycznego „Sztuka swobodnego przekazu” NR PROJEKTU 212 w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2022. Głosowanie rozpoczyna się już 8 czerwca 2022r. na stronie https://bom.mazovia.pl/. Podczas dwóch najbliższych wydarzeń będą uruchomione stanowiska, na których będzie można uzyskać pomoc w głosowaniu.

 • plakat - ptasi baj
 • Ptasi baj
 • Ptasi baj

Kolorowa Jedynka - zapraszamy na wystawę prac uczniów

10 czerwca br. (piątek) odbędzie się wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Prace są wykonane dowolną techniką w  różnorodnej tematyce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w imieniu organizatorów i młodych artystów na godz. 9.00 do Galerii Pawła Tencera znajdującej się w Miejskim Centrum Kultury. 

 • plakat Kolorowa Jedynka

Prognozowane burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów

W dniach 11-12 czerwca br. na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie  przy ul. 18-go Stycznia 2 rozegrany zostanie Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. Licencjonowani zawodnicy do lat 16 będą rywalizować w rozgrywkach  singlowych i deblowych, walcząc o punkty rankingowe PZT. Jest to trzecia edycja tego turnieju w naszym mieście.

Turniej organizowany jest przez Klub Skf MindSports, a partnerem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.  

Oddaj krew i uratuj czyjeś życie

Polski Czerwony Krzyż poprzez spoty reklamowe zachęca do oddania krwi, gdyż to ona może uratować czyjeś zdrowie i życie. 

Międzyszkolne zawody pływackie o "Puchar Burmistrza"

Komunikat z międzyszkolnych Powiatowych Zawodów Pływackich o „PUCHAR BURMISTRZA” rozegranych na Pływalni Miejskiej w dniu 10.06.2022 r.

DZIEWCZĘTA

Rocznik 2014 – 25 m.

 1. Maja Rosiak   /5/                   - 30.37 sek.
 2. Barbara Banach /3/               - 30.83
 3. Alicja Nowogórska /5/           - 31.92
 4. Zuzanna Klimuk /5/               - 33.30
 5. Pola Serwa /5/                       - 34.15
 6. Wiktoria Petz /1/                   - 37.62

Rocznik 2013 – 25 m

 1. Hanna Stańczak /3/         - 24.66
 2. Amelia Głowacka /3/       - 28.88
 3. Amelia Buława /3/          - 30.73
 4. Natalia Kieszkowska /3/  - 31.43
 5. Amelia Świątkowska /5/  - 35.42
 6. Natalia Iwańska /3/         - 38.78
 7. Emilia Nowicka /3/          - 49.87

Rocznik 2012 – 25 m

 1. Lena Stasińska /1/                 - 26.72 sek.
 2. Marcelina Zawadzka /1/       - 30.58
 3. Julia Jagoda /1/                     - 32.10
 4. Hanna Balcerzak                    - 33.62
 5. Oliwia Czarnecka /1/             - 34.55
 6. Lena Misztal /1/                    - 38.02
 7. Milena Święcka /1/               - 38.58

Rocznik 2011 – 25 m

 1. Zuzanna Kijek /5/                   - 17.46 sek.
 2. Iga Suwała /3/                                   - 19.88
 3. Lena Stańczak /1/                  - 20.99
 4. Zuzanna Białek /1/                - 24.45
 5. Zuzanna Kaczor /5/                - 24.58
 6. Bronisława Kosińska/3/         - 27.28
 7. Maria Zaremba /1/               - 29.59
 8. Zuzanna Koperska /1/            - 33.12

Rocznik 2010 – 50 m

 1. Patrycja Wypych /1/        - 43.33 sek.
 2. Oliwia Cichońska /3/       - 45.32
 3. Zofia Stańczak /1/                       - 55.63
 4. Justyna Myzia /3/            - 67.05
 5. Oliwia Święcka /1/          - 76.16

 

CHŁOPCY

Rocznik 2014 – 25 m

 1. Ignacy Magierski /1/       - 31.31 sek.
 2. Gabriel Gościniak /3/       - 33.48
 3. Marcin Błaszkowski /5/   - 34.01
 4. Marcel Maciejewski /1/  - 34.35
 5. Szymon Kozłowski /5/      - 47.84

Rocznik 2013 – 25 m

 1. Jan Augustyniak /3/         - 21.31 sek.
 2. Marcel Sarzała /5/           - 22.07
 3. Jan Cyckiewicz /3/           - 23.50
 4. Filip Magierski /Lucień/   - 27.68
 5. Mikołaj Lewandowski /5/            - 28.05
 6. Cyprian Kiełtyka /1/         - 29.18
 7. Tytus Tarka /1/                - 29.38
 8. Hubert Kujawa /3/           - 30.75
 9. Antoni Kuciejczyk /3/       - 31.73
 10. Miłosz Zembski /3/          - 32.10
 11. Antoni Michalak /Trębki/            - 32.11
 12. Michał Mularczyk /5/      - 32.37
 13. Marcel Źiółkowski /1/      - 40.94
 14. Krzysztof Wesołowski /1/ - 41.88
 15. Piotr Małecki /5/             - 42.31

Rocznik 2012 – 25 m

 1. Szymon Lewandowski/5/ - 19.74 sek.
 2. Igor Pewniak /Trębki/      - 21.09
 3. Oliwier Wesołowski /Luc/- 21.12
 4. Piotr Tworus /3/               - 23.79
 5. Kornel Wróblewski /5/     - 24.70
 6. Adam Banaciak /3/          - 24.81
 7. Mikołaj Płaszaj /3/           - 28.33
 8. Aleksander Dan /Lucień/ - 33.05
 9. Szymon Michalak /Trębki            - 34.10

Rocznik 2011 – 25 m

 1. Jakub Suwała /3/              - 16.65 sek.
 2. Borys Borkowski /5/         - 16.96
 3. Bartosz Walczak /1/         - 17.46
 4. Olaf Markus /3/               - 18.42
 5. Adam Krupski /1/             - 18.49
 6. Dawid Kujawa /3/                        - 22.87
 7. Wiktor Przybylski /5/       - 23.50
 8. Szymon Wojciechowski5  - 23.99
 9. Błażej Więckowski /5/     - 24.61
 10. Marcel Radecki /3/          - 25.81
 11. Maciej Rybiński /1/          - 29.32
 12. Wiktor Chybicki /5/          - 32.01
 13. Adam Twardowski /Luc/  - 34.71
 14. James Devonshire /3/      - 42.32

Rocznik 2010 – 50 m

 1. Jakub Rędzikowski /3/      - 45.91 sek.
 2. Aleksander Petz /3/         - 72.17
 3. Bartłomiej Lewandowski – 83.87

Rocznik 2009 – 50 m

 1. Jakub Majchrzak /1/        - 36.43 sek.
 2. Łukasz Suwała /3/                        - 37.72
 3. Szymon Kaźmierski /3/    - 66.59

Rocznik 2008 – 50 m

Szymon Markus /3/                - 43.03 sek

Rocznik 2007 – 50 m

 1. Dawid Fafiński /3/            - 54.96 sek.
 2. Oliwier Szymaniak /1/     - 63.84
 3. Adam Fidrysiak /1/          - 78.01

Łącznie w zawodach wzięło udział 88 osób /35 dziewcząt i 53 chłopców/. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, trzy pierwsze miejsca nagrodzone zostały medalami, a zwycięzca w danej kategorii otrzymał okolicznościowy puchar.

Źródło: http://gszsgostynin.pl/index.php/wyniki/plywanie1/546-komunikat

Foto: MOSiR Gostynin

 • Zawody pływackie
 • Zawody płwackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływacki8e
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie

Żeglarskie początki

Wzorem lat ubiegłych KLUB ŻEGLARSKI "HALS" przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Gostynina realizuje szkolenie żeglarskie dla dzieci z naszego miasta. Grupa ponad dwudziestu młodych adeptów już od kilku tygodni uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych w sali gimnastycznej, aby następnie wykonać swe pierwsze kroki na wodzie.
Dzięki sprzyjającej pogodzie na wodach urokliwego jeziorka Bratoszewo od ubiegłego weekendu na jachtach klasy OPTIMIST trwają zajęcia  praktyczne. Dzieci uczą się podstawowych czynności obejmujących między innymi wodowanie jachtu, wsiadanie do niego, balastowanie, wiosłowanie i sterowanie. Wszystko oczywiście pod okiem profesjonalnego instruktora przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W kolejnych etapach szkolenia przed dziećmi jeszcze zajęcia na basenie miejskim obejmujące kontrolowane wywrotki jachtu z jego ponownym uruchamianiem oraz docelowa nauka techniki żeglowania na jeziorze Bratoszewo.
Na zakończenie cyklu uczestnicy odwiedzą jedne z regat żeglarskich organizowanych przez nasz Okręg Żeglarskich.
Wszystkich chętnych w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swej życiowej przygody żeglarskiej poprzez udziału w różnych formach aktywności żeglarskiej realizowanych przez KLUB ŻEGLARSKI "HALS"
 
Tomasz Reszkowski

Fundacja ADRA Polska informuje o pomocy dla uchodźców

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

 • Pierwszą pomoc psychologiczną

 • Wsparcie psychospołeczne

 • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

 • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Jak to działa?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do psycholożek z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155

Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski, j. rosyjski) tel. +48 536 595 450

Alyona Kozak (j. ukraiński, j. rosyjski) tel. +48 536 585 250

Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński, j. rosyjski) tel. +48 535 575 855

 

Więcej o GrupaWsparcia.pl i Fundacji ADRA Polska

GrupaWsparcia.pl– powstała w 2018 roku innowacyjna platforma wsparcia emocjonalnego i psychologicznego za pośrednictwem internetu, która wspiera aktywnie prawie 18 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. W 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej zespół portalu utworzył platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Od 2021 roku GrupaWsparcia.pl działa też za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferuje listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę uruchomiono HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl, platformę wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pomagających im Polaków, oferującą całodobowy czat i specjalistyczną pomoc telefoniczną. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i zakupując potrzebne materiały oraz busy do rozwożenia pomocy humanitarnej w Ukrainie. ADRA Polska posiada również 50 punktów pomocy uchodźcom zlokalizowanych w całej Polsce, w których mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć schronienie po przekroczeniu granicy polskiej. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

Więcej informacji o HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: tel. 536 525 155

Informacje dla mediów: tel. 536 545 151Urszula Hajn

Fundacja ADRA Polska

Tel. 536 545 151

 • Wsparcie psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne - język ukraiński

IV edycja konkursu Startuj z Mazowsza

Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż 3 lata.
Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych.
Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
1) INNO-TECH - dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;
2) SOCIAL IMPACT - dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;
3) START - dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Value Product lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.
Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wygodnej formie online https://docs.google.com/.../1FAIpQLSctIOBA9jGn5e.../viewform.
 • plakat Startuj z Mazowsza

Zaproszenie na kolejne śniadanie biznesowe

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 28.06.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Płocku (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym).

Gośćmi i prelegentami będą przedstawiciele Platformy Przemysłu Przyszłości, którzy przedstawią bezpłatne możliwości wsparcia firm w procesie transformacji cyfrowej, wdrażania cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzania modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Ponadto, członkowie będą mogli porozmawiać i skorzystać z pomocy doradcy gospodarczego Pani Prezes IGRP Renaty Dąbrowskiej-Pasterkiewicz (RK Finances Sp. z o.o.) oraz doradcy podatkowego Pani Wiceprezes IGRP Ewy Przygody (Kancelaria Podatkowa Jowita s.c.) w ramach naszego programu Izbowego CZŁONKOWIE – CZŁONKOM – Wstępne bezpłatne konsultacje.

Kilka słów o Platformie Przemysłu Przyszłości…

…powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przywitanie Uczestników śniadania biznesowego Business Meeting
 2. Przywitanie Prelegentów
 3. Słowo przedstawiciela Zarządu IGRP
 4. Prelekcja – Platforma Przemysłu Przyszłości
 5. Networking
 6. Śniadanie – poczęstunek dla uczestników
 7. Rozmowy w kuluarach
 8. Zakończenie spotkania

Udział  w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na szkolenie - pod linkiem: https://igrp.com.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/

Na Państwa zgłoszenia organizatorzy czekają do dnia 23 czerwca br.

 • logo - Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
 • logo Platforma Przemysłu Przyszłości

Burze i ulewne deszcze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Dzień Dziecka w Jedynce

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie wyglądały nieco inaczej niż co roku, plany pokrzyżowała bowiem deszczowa aura, jaka zapanowała w tym dniu. Z tego względu, celebracja tego jakże ważnego święta została przesunięta na inny termin ale też, ku radości naszych milusińskich, z uwagi na ilość przewidzianych atrakcji, zaplanowana na dwa dni.

Pierwsza część odbyła się w środę, 8 czerwca br. Od rana w szkole ustawiały się kolejki po watę cukrową, którą przecież zarówno dzieci jak i dorośli uwielbiają. Przedszkolakom bardzo spodobała się możliwość malowania buziek, z której chętnie korzystały. Z dostępnych wzorów, dzieci wybierały postacie, którymi zawsze chciały być. Na szkolnych korytarzach zrobiło się kolorowo od smerfetek, batmanów, motyli, kotków czy innych zwierząt. Największą atrakcją była jednak dyskoteka w pianie. Biały puch wydobywał się ze specjalnego urządzenia i powodował, że wszyscy wyglądali jak zimowe bałwanki. Uczniowie, pod okiem osoby prowadzącej dyskotekę, bardzo chętnie brali udział w tańcach zespołowych, jak belgijka czy kaczuszki, które towarzyszyły zabawom na szkolnym boisku. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy pod adresem Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Miejskiego Centrum Kultury, Aleksandry Jankowskiej oraz pana Michała Kaczmarka. Druga część obchodów Dnia Dziecka i kolejne atrakcje w Jedynce już wkrótce …

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1

Warsztaty poetyckie – czas twórczy na „Słonecznej farmie”

Poeci z Gostynińskiego Klubu Poetyckiego przebywali w dniach 11-12 lipca nad jeziorem lucieńskim, w „Słonecznej farmie” aby w wyjątkowych okolicznościach przyrody rozkoszować się poezją. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, a poetami opiekowały się dyrektor tej placówki Katarzyna Leśniewska i opiekun Gostynińskiego Klubu Poetyckiego Marzena Ligocka. Tematem przewodnim warsztatów poetyckich był „Wiersz-lustro, wiersz-okno, wiersz-jezioro – o poetyckich sposobach na świat”.

Warsztaty prowadził związany z gostynińskimi poetami od 2019 roku Maciej Woźniak felietonista muzyczny i literacki, poeta, pisarz.

Podczas spotkań nie zabrało analizy przedstawionych wierszy, informacji dotyczących samego procesu tworzenia, a także pracy domowej, którą wszyscy wykonali doskonale. Oprócz tego poeci odpoczywali spacerując i doskonale się bawiąc we własnym towarzystwie, nawet po zapadnięciu zmroku – przy ognisku.

Bardzo miły muzyczny prezent ofiarowała gościom pani Mirosława Brzozowska wykonując kilka swoich utworów akompaniując sobie na fortepianie.

Czym zaowocowały warsztaty poetyckie na „Słonecznej farmie”? Rozwijaniem warsztatu twórczego, zapoznaniem się z poezją innych członków Klubu, a nade wszystko zacieśnianiem przyjacielskich relacji i doskonałym odpoczynkiem.

 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie
 • Warsztaty poetyckie

Żeglarskie podium

W dniach 11-12 czerwca br. w Sopocie na wodach Zatoki Gdańskiej reprezentacja KLUBU ŻEGLARSKIEGO "HALS" wzięła udział w dwóch rundach regatowych II LIGI ŻEGLARSKIEJ zajmując kolejno 3 i 4 miejsce.
Rywalizacja ta, to współzawodnictwo o tytuł najlepszego klubu II ligi oraz o awans do ligi I. Gostynińska drużyna w klasyfikacji generalnej po odbytych regatach znajduje się na drugim miejscu.
Osiągnięcia te bardzo cieszą gdyż awansem na wyższy poziom rozgrywek premiowane są cztery pierwsze miejsca. Te wspaniałe wyniki to niewątpliwie efekt wieloletniej ciężkiej pracy zawodników, ale również nieodzownego wsparcia finansowego Burmistrza Miasta Gostynina, dzięki któremu możliwe jest pokrycie znacznej części kosztów związanych z udziałem w współzawodnictwie na tak wysokim poziomie. Kolejne rundy regatowe za około miesiąc na wodach Zalewu Szczecińskiego a teraz treningi i treningi oraz starty w lokalnych zawodach rangi okręgowej.
 
Tekst: Tomasz Reszkowski
Foto: Adam Burdyło
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie
 • Zawody pływackie

XLVIII sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

28 czerwca  2022  roku o godzinie 10.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego  odbędą się obrady XLVIII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie - VIII kadencji.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad.
    2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
    3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina:
       1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021 przez Burmistrza Miasta;
       2) debata nad raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, radnych oraz mieszkańców;
       3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2021 z uwzględnieniem:
       1) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego;
       2) przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego;
       3) przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
       4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
       5) przedstawienie opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu;
       6) dyskusja o wykonaniu budżetu;
       7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok;
       8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie:  zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
    8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
    10. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
    11. Sprawy różne.
    12. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

Turniej profilaktyczny Kibicomania-7 za nami

Od godzin rannych w dniu dzisiejszym (14.06.22) odbywał się turniej profilaktyczny „KIBICOMANIA-7, Fair kibicowanie- tak ważne jak granie”.

Turniej ma na celu popularyzację piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, a także podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Gostynina, Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie.

Kibicowanie odbyło się na boisku na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1. Turniej przeznaczony był dla uczniów klas szóstych podstawowych i młodszych. Do turnieju zgłaszały się drużyny piłkarskie wspólnie ze zorganizowanymi grupami kibiców. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju piłkarskim, było wzięcie udziału w turnieju kibiców. Zespoły piłkarskie grały w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu plus bramkarz.

W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, Szkoły Podstawowej ze Szczawina Kościelnego, SP z Lucienia, Pacyny, Teodorowa, Sannik, Sokołowa i Solca.

Najwyższe miejsce zajęła SP 1, na drugim uplasowała się SP nr 3 z Gostynina, a 3 i 4 miejsce zajęły SP z Lucienia i Sannik.

W kategorii fair kibicowanie 1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lucieniu, 2 miejsce SP nr 3 Gostynin i na 3 miejscu znalazła się SP nr 1 z Gostynina.

Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy.

 

 

 

 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • tn__DSC0180
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania
 • Kibicomania

Ostateczne wyniki konkursu z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, że Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru ofert i ogłasza wyniki konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem nr 47/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2021 r.

Wyniki konkursu znajdują się poniżej.

Sukcesy wychowanków UKS „ALFA” Gostynin

Szymon Jędrzejewski, Igor Milczarski i Małgorzata Cichońska stanęli na podium 67 Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Redaktora Janusza Strzałkowskiego.

Turniej został rozegrany w dniu 12 czerwca 2022 r. w Warszawie. W zawodach wystartowało 68 zawodniczek i zawodników z Mazowsza, wyłonionych z eliminacji rejonowych. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe.

W średniej kategorii wiekowej chłopców 1 miejsce wywalczył Szymon Jędrzejewski. Nasz zawodnik bez straty seta pokonał wszystkich swoich przeciwników.

W tej kategorii wiekowej na najniższym stopniu podium stanął Igor Milczarski. Natomiast Filip Kowalczyk zajął 6 miejsce, a Miłosz Milczarski 9.

W najstarszej kategorii wiekowej dziewcząt 3 miejsce zajęła Małgorzata Cichońska

Jej klubowa koleżanka Antonina Osmolak wywalczyła 5 miejsce.

Wśród chłopców starszych najlepiej zagrał Mikołaj Antonowicz, który zajął 5 miejsce, natomiast Franciszek Brzozowski wywalczył 7 miejsce. Zawodnikom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Zadanie zostało sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gostynina. • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego
 • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego
 • Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego

3 dni zmagań podczas torowych mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim i 35 medali dla UKS Zwoleń-Team

W dn. 10.06.-12.06.2022 r. w Dusznikach Zdrój odbyły się torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim, które zgromadziły ponad 350 licencjonowanych zawodników i zawodniczek z 18 klubów naszego kraju.
Zawody rozpoczęły się w piątkowe popołudnie sprintami na 200m oraz na 1000m.
W kolejne dni rozegrano konkurencje na 500m, biegi na eliminacje i punkty oraz sztafety.
Zmagania rozegrano w świetnych warunkach pogodowych, cieszy też frekwencja w niektórych kategoriach – juniorek C (młodziczek) startowało aż 61!
Mistrzostwom Polski towarzyszyły również zmagania dzieci (roczniki 2015 i młodsi).
Tradycyjnie prym „w sportowym święcie wrotkarstwa szybkiego” wiedli zawodnicy UKS Znicz Kłodzko, UKS Orlicy Duszniki Zdrój - kluby sportowe
- z 15 letnim doświadczeniem
- z klasami sportowymi

- z zapleczem sportowym – specjalistycznymi torami o 200 metrowej pętli i profilowanymi łukami
- systematycznym udziałem w zawodach międzynarodowych oraz obozach sportowych.

Ponadto do walki o medale włączyli się zawodnicy z Tomaszowa Mazowieckiego (KS Pilica i IUKS Dziewiątka – z sekcji łyżwiarstwa szybkiego), Legii Warszawa, UKS Zryw Słomczyn, Sparty Grodzisk Mazowiecka, Skate Team Kowalow, Cuprum Lublim, Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki, UKS Sprint Sanok, TUKS RST Roztocze Tomaszów Lubelski, Roll Team Bydgoszcz, Roll4Life, UKS Wilki Otwock.
Również wysoką poprzeczkę postawili nasi reprezentanci z UKS „Zwoleń-Team” reprezentujący miasto i gminę Gostynin, którzy wywalczyli, aż 35 krążków torowych Mistrzostw Polski:
Maja IWAŃSKA (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):
100 m – złoty medal
200 m – złoty medal
300 m – złoty medal
400 m – złoty medal

Zosia DEROŃ (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):

100 m – srebrny medal
300 m – srebrny medal
400 m – srebrny medal

Hanna DEROŃ (juniorka F2 – 2016 i dzieci młodsze):

100 m – brązowy medal
200 m – srebrny medal
300 m – brązowy medal
400 m – brązowy medal

Alicja PAŹGIER (juniorka E1 – 2015):

100 m – złoty medal
200 m – złoty medal
400 m – złoty medal
600 m – złoty medal

Nadia MACHAŁA (juniorka C – 2010-2011):

200 m sprint – srebrny medal
500 m – złoty medal
2000 m na punkty – złoty medal
3000 m na eliminacje – złoty medal
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Kaja SOBIECKA (juniorka C – 2010-2011):
200 m sprint – 15 miejsce
500 m - 6
2000 m na punkty – srebrny medal
3000 m na eliminacje - 5
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Agata SOBIECKA (juniorka C – 2010-2011):
200 m sprint – 12 miejsce
500 m - 9
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Michał PAWŁOWSKI (kadet – 2008-2009):
200 m – złoty medal
500 m – srebrny medal
5000 m na eliminacje – brązowy medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Wiktor SOBIECKI (kadet – 2008-2009):

200 m – srebrny medal
500 m – brązowy medal
3000 m na punkty – złoty medal
5000 m na eliminacje – złoty medal
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Piotr HYPSZER (kadet – 2008-2009):

200 m - 17
500 m - 9
3000 m na punkty - 7
5000 m na eliminacje - 7
3000 m SZTAFETA – złoty medal

Michalina ZALEWSKA (kadetka - 2008-2009):
200 m – 4
500 m – brązowy medal
3000 m na punkty - 12

Natalia SARZAŁA (kadetka - 2008-2009):
200 m - 7
500 m – 7
3000 m na punkty – 5
5000 m na eliminacje – 7

Klaudia TYSZKIEWICZ (juniorka B - 2006-2007):
200 m - 4
500 m - brązowy medal
1000 m - srebrny medal
5000 m na eliminacje – brązowy medal
5000 m na punkty – brązowy medal
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Amelia HYPSZER (juniorka A - 2004-2005):

200 m - 7
500 m - 7
1000 m - 7
5000 m na eliminacje – 8
5000 m na punkty – 8
3000 m SZTAFETA – srebrny medal


Anna IWAŃSKA (seniorka- 2003 i starsze):

200 m - 4
500 m - 5
1000 m - 5
5000 m na eliminacje – 5
5000 m na punkty – 5
3000 m SZTAFETA – srebrny medal

Łukasz FLEJSZER (senior- 2003 i starsi):
200 m - 10
500 m - 8
1000 m - 10
10000 m na eliminacje – 7
5000 m na punkty – 7

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA na 18 klubów:
6 miejsce – honorowane pucharem (z liczbą punktów 448) dla UKS Zwoleń-Team
seniorzy/seniorki: 147 pkt
kadeci/kadetki: 117 pkt
juniorka B: 80 pkt
juniorki C: 68 pkt
juniorka A: 36 pkt

Moi zawodnicy (niektórzy z doświadczeniem półrocznym) rywalizowali z najlepszymi klubami na równym poziomie, czasami brakowało szczęścia, by być na podium (dwie tysięczne sekundy do medalu). Sam udział w zawodach, oddany przez każdego zawodnika „wysiłek fizyczny, chęci” jest już sukcesem, zbieraniem doświadczeń, doskonaleniem umiejętności wrotkarskich.
Serdecznie dziękuję zawodnikom za ambitną walkę z utytułowanymi zawodnikami naszego kraju. Gratuluję wszystkim zajętych wysokich wyników, których wyniki nie były przypadkowe – budowane na systematycznych treningach, wyrzeczeniach, przełamywaniem barier -rekordów, godzeniem nauki szkolnej z codziennymi, ciężkimi treningami (brak specjalistycznego toru wrotkarskiego) oraz kontuzjami. Bardzo dobrym strategicznym planem było przesunięcie dwójki zawodników z kategorii MASTERS do SENIOR, którzy kosztem medali Mastersów - w kat. seniorskiej zdobyli 147 punktów dla klubu i tym samym zajęliśmy po raz pierwszy 6 miejsce w drużynówce na 18 klubów (w kat. Masters – nie ma pkt).
Dziękuję również rodzicom za wsparcie, doping, słowa otuchy, opiekę nad zawodnikami, dowóz. Nasz udział i nawiązanie walki z elitą (w tym 35 medali – dwa razy więcej niż w roku ubiegłym) z całą pewnością były świetną wizytówką dla miasta i gminy Gostynin !”
– mówi trener: Łukasz Flejszer.

FOTO: Małgorzata Motała / Brodaty Bednarz / Miasto Duszniki
INFO: UKS Zwoleń-Team

 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielolokalowej

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielolokalowej przypadający na dzień 18.06.2022 r. zostaje przeniesiony na dzień 25.06.2022 r.

 • odpady

Koncert MOD i pokaz Mażoretek

18 czerwca br. o godz. 17.00 w Rynku Miejskim odbędzie się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i prezentacja Mażoretek MOD.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i wszyscy będą się doskonale bawić.

Do zobaczenia w najbliższą sobotę.

 • Miejska Orkiestra Dęta i Mażoretki MOD

Koncert galowy

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zaprasza 19 czerwca br. (niedziela) na Koncert galowy z okazji nadania imienia Dziecięco-Młodzieżowemu Zespołowi Tańca Ludowego.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. 

Wstęp wolny. 

 • plakat - zaproszenie na koncert galowy

Kolejne wydarzenie w Gostynińskiej Piątce - szachy i warcaby

W czwartek (15.06.2022r) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w naszym mieście odbył się I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy. Osobami przygotowującymi rozgrywki i czuwającymi nad poprawnym przebiegiem całości były: Iwona Gadomska, Anna Balcerzak, Paulina Lorkowska i Teresa Zarzycka. Do turnieju przystąpiło 30 uczniów, którzy pomimo niewielkiej tremy dzielnie walczyli o wygraną.
Zawodników dopingowali także przybyli goście i gospodarze placówki, a wśród nich: burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Bogumiła Ogrodowczyk z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Marciszewska, dyrektor placówki Robert Pypkowski, wicedyrektor Marek Osmałek oraz wicedyrektor Sylwia Śmiałkowska.
Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder pogratulowali cennej inicjatywy, która uczy logicznego myślenia, skupienia i daje większe możliwości w organizowaniu dorosłego życia, a następnie wręczyli słodki upominek.
Zawodnicy byli bardzo zaangażowani podczas gry, a na twarzach wygranych malowała się radość.
Wyniki I Turnieju Warcabowo-Szachowego:
Klasy I:
1 miejsce – Wiktor Muszyński - Ia
2 miejsce – Krzysztof Łuczyński - Ic
3 miejsce – Marcin Błaszkowski - Ib
Klasy II:
1 miejsce – Wiktor Rojkowski - IIa
2 miejsce - Kacper Kijek - IIb
3 miejsce - Aleksander Zabłotny - IIb
Klasy III:
1 miejsce - Alicja Piętka - IIIa
2 miejsce - Rafał Zieliński - IIIa
3 miejsce - Jan Witkowski - IIIb
Dyrektor Robert Pypkowski podziękował Bogumile Ogrodowczyk za zegary szachowe, które szkoła otrzymała w prezencie, na dobry początek dalszej współpracy, a także możliwość organizowania turniejów w sposób bardziej profesjonalny. 
Uczestnikom turnieju życzymy dalszych sukcesów w kolejnych warcabowo-szachowych rozgrywkach. 
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
 • I Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy

"Wsi spokojna wsi wesoła" w gostynińskiej Jedynce

W ubiegłą środę (15.06.22 r.) uczniowie SP 1 i nauczyciele: Monika Majewska, Katarzyna Jankowska, Barbara Paliwoda i Tomasz Sarniak, zaprezentowali program słowno-muzyczny pod tytulem "Wsi spokojna, wsi wesoła". 

Wszystkich zebranych w sali gimnastycznej szkoły powitała jej dyrektor Magdalena Andrzejczak, która między innymi wyjaśniła, że przedstawienie nie jest prezentowane z jakiejś okazji, tylko z chęci przybliżenia dawnej wsi z jej piosenkami i wierszami. Piękna scenografia dopełniła urokliwego, sielskiego nastroju.

Ta wspaniała inicjatywa spotkała się z gorącym przyjęciem przez publiczność. Młodzi artyści zaprezentowali swoje utwory w sposób wyjątkowy, za co na zakończenie otrzymali gromkie brawa.

Do podziękowań i gratulacji przyłączył się m.in. burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder.

 

 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1
 • Przedstawienie w SP 1

Prognoza pogody - ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Miejska Orkiestra Dęta i Mażoretki MOD na sobotnich występach

Sympatycy Miejskiej Orkiestry Dętej i Mażoretek MOD przybyli na Rynek, aby w sobotnie (18.06.22) popołudnie wziąć udział w koncercie i obejrzeć występy mażoretek, a przy okazji doskonale się zrelaksować.

MOD pod batutą kapelmistrza Józefa Pakulskiego, prowadzącego orkiestrę już od 40 lat, wykonała m.in. takie utwory jak: „The James Bond Theme”, „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Tropical lady”, „Seks bomb” czy „Jive, jive, jive”. Dodatkową atrakcją był występ mażoretek, prowadzony przez Weronikę Węglewską.

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra Milczarek, przypomniała zebranym na Rynku, że orkiestra ma ponad 120-letnią historię, gdyż powstała w 1900 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2006 r. jest orkiestrą miejską. Na przestrzeni lat zmieniali się kapelmistrzowie, skład orkiestry i jej charakter. Obecnie liczy 40 członków, a 95% jej składu stanowi młodzież. Orkiestra wykonuje utwory rozrywkowe, marsze i utwory liturgiczne. Uczestniczy w przeglądach orkiestr dętych, koncertach, uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie miast i gmin. Orkiestrze zwykle towarzyszą mażoretki.

Piękna, słoneczna pogoda była dodatkowym atutem podczas tej imprezy. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy świadkami podobnych występów.        

 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek
 • Koncert MOD i występy mażoretek

Gostynińskie „Modroki” na scenie MCK

Niedzielne popołudnie (19.06.22) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury obfitowało w folklor. Na gostynińskiej scenie zaprezentował się dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Modroki”. W skład zespołu wchodzi 20 uczestników w wieku 5-10 lat, których instruktorem jest Joanna Milczarska, a opiekunem z ramienia MCK, Anna Buraczyńska.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 12 października 2021 roku. Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00, zazwyczaj w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Celem zespołu jest propagowanie polskiej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, a nade wszystko dobra zabawa.

Występy zostały podzielone na 5 części, podczas których: odśpiewane zostały pieśni ludowe, takie jak: „Była babuleńka”, „Rosną sobie kwiatki”. Zaprezentowane zostały zabawy dziecięce - „Nie chcę cię znać” czy „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Dzieci tańczyły także walczyka i polkę.

Gościem zespołu był chór „Arce Cantores” pod kierownictwem chórmistrza Michała Pilichowicza. Chór wykonał kilka piosenek ludowych.

Ostatnim punktem programu było uroczyste nadanie zespołowi nazwy - Zespół Pieśni i Tańca „Modroki”. Nazwa ta pochodzi z gwary i oznacza niebieskie polne kwiaty nazywane też chabrami.

Logotyp zespołu przedstawia dziewczynkę i chłopca trzymających się za ręce, w pozycji wyjściowej do tańca.

Przecięcia wstęgi na logotypie dokonał burmistrz Paweł Kalinowski.

 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"
 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Modroki"

Tadeusz Biniewicz - pasja tworzenia w kamieniu

Rzeźby gostynińskiego artysty Tadeusza Biniewicza są znane nie tylko w kraju, ale i na świecie. Niedawno została zakończona rzeźba nagrobna „Stary człowiek i czas” z niebieskiego kamienia belgijskiego o wysokości 175 cm (wraz z cokołem). Praca o wadze 4 ton została wykonana na zlecenie osoby prywatnej i przedstawia klęczącą postać trzymającą klepsydrę symbolizującą przemijający czas.

Kolejną dokończoną rzeźbą, jest postać anioła, której wykonanie zajęło artyście kilka miesięcy. Anioł wykonany także został w kamieniu belgijskim.

Cały czas trwają prace nad Dawidem - wys. 4,70 m. Jest to najwyższa na świecie rzeźba wykonana z jednego kamienia, której pierwowzór wg. Michała Anioła, znajduje się we Florencji. Postać wykonywana jest w kamieniu strzegomskim charakteryzującym się czarnym ziarnem.

Na terenie posiadłości pana Biniewicza stoi kamień, z którego powstanie Pieta watykańska o wys. 175 cm i szerokości 200 cm. Marmur został sprowadzony z Włoch.

 

 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza
 • Rzeźby Tadeusza Biniewicza

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczniejszy

Wielkimi krokami zbliża się lato, wakacje i wyczekiwany urlopy. Pogoda sprzyja wypadom nad wodę, pływaniu i uprawianiu sportów wodnych. Pamiętajmy, żeby ten czas spędzić w bezpieczny sposób. Zachęcamy do kąpieli w miejscach do tego przeznaczonych i tam, gdzie woda jest przydatna do kąpieli.

Szczegółowe informacje dotyczące danego kąpieliska dostępne są w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/index.php. Natomiast lista miejsc wykorzystywanych do kąpieli umieszczona jest na stronie https://www.gov.pl/web/gis/lista-miejsc-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapieli.

Przypominamy, że w czasie silnych zakwitów glonów nie należy korzystać z kąpieli.

Zachęcamy również do lektury postów kampanii mazowieckiej inspekcji sanitarnej #ŻyjDobrze, w których można znaleźć inne informacje na temat dobrych wyborów dla naszego zdrowia.

 • plakat - otwarte kąpieliska
 • plakat - bądź bezpieczny nad wodą

Uwaga! burze i gwałtowne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje występowanie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Zapraszamy do LO im. Tadeusza Kościuszki na koncert i inne atrakcje

W dniu 23 czerwca (środa) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki o godz. 19.00 odbędzie się koncert Mikromusic Acoustic trio.W skład zespołu wchodzi Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński oraz Robert Szydło. Akustyczny wymiar podkreśla teksty piosenek, które opowiadają o przemijaniu, śmierci i końcu wszechświata, tęsknocie za dobrem i naturą.
Od godz. 18.00 wystąpią laureaci III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej - Piosenka dla Ukrainy. Odbędzie się także rodzinne głosowanie na III edycję Sztuki Swobodnego Przekazu.

W imieniu organizatorów zapraszamy!

 • plakat - zaproszenie na koncert

Dzień Rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat trzech

W dniu 10 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Rodziny, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie - Punkty opieki nad dziećmi do lat 3 "Zaczarowana Kraina" i "Bajkowy Zakątek" oraz Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha "
Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie (spowodowanej pandemią) i pomimo psikusów pogodowych, udało nam się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zrealizować zaplanowane atrakcje, a były to m.in.:
- dmuchańce;
- salonik tatuażu;
- indiańskie malowanie buziek;
- MEGAbańki mydlane;
- kącik tematycznych kolorowanek;
- Warsztaty kreatywne dla dzieci: tworzenie łapaczy snów, pióropuszy i balonowych kaktusów;
- malowanie na strechu;
- zdjęcia na tematycznej FOTO-ściance;
- konkurencje zręcznościowe: dojenie krowy, poszukiwanie złota, jazda konna z przeszkodami, rzut do celu, lasso;
- malowanie tippi;
- wata cukrowa i popcorn;
- słodki i wytrawny poczęstune, a wszystko to przy dźwiękach muzyki country.
Praca włożona w organizację festynu zwróciła się po stokroć w uśmiechach zadowolonych dzieci. Cieszą nas bardzo wszystkie Państwa wyrazy uznania, które tak licznie do nas napływają.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
 
Źródło: Punkt Opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień rodziny w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Wieczór przy świecach pt. "Miłość niejedno ma imię"

Wieczór przy świecach pn. "Miłość niejedno ma imię" to spotkanie z muzyką, poezją, literaturą i sztuką na które zaprasza: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Gostynińskiej.
Swoją twórczość zaprezentują:
Anna Czachorowska-wokalista, autorka słów, kompozytorka, arteterapeutka, w roku 2020 odbyła się premiera jej płyty "Smak Poranka".
Towarzyszyć jej będą:
Jarosław Salej -
kompozytor, pianista, twórca muzyki do musicali, muzyk zespołu Rebelion.
Marcin Kajper - saksofonista, multiinstrumentalista, aranżer, muzyk. Od 2012 roku współpracuje z gitarzystą, kompozytorem i wokalistą Rayem Wilsonem, który zastąpił Phila Colinsa w zespole Genesis. 
Maciej Woźniak - twórca, poeta, felietonista muzyczny i literacki. Publikował m.in. w "Literaturze na świecie", "Twórczości", "Tygodniku Powszechnym".
Andrzej Szpejnowski - malarz, uczestnik wielu plenerów malarskich, ukazujący w swoich pracach plastycznych piękno ziemi gostynińskiej. 
Prowadzenie: Katarzyna Leśniewska i Andrzej Ziółkowski
Spotkanie odbędzie się w sala kolumnowa Zamku Gostynińskiego w dniu 28 czerwca (wtorek) 2022 r. o godz. 19.00. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona 
Wydarzenie odbędzie się w ramach promocji kultury regionu, literatury, poezji, muzyki i sztuki, jako źródła inspiracji. Ukazywać będziemy, iż regionalizm jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, zaś doświadczanie regionalizmu posiada rozmaity charakter. 

 • zaproszenie na spotkanie - plakat
 • Anna Czachorowska
 • Maciej Woźniak
 • Andrzej Szpejnowski

Food trucki w Gostyninie!

Kulinarne święto już od 24 do 26 czerwca na terenie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Piknik rodzinny organizowany przez Sowa Events wraz MCK w Gostyninie będzie miał do zaoferowania mnóstwo atrakcji.

Dla głodomorów zjadą się foodtrucki reprezentujące kuchnie z całego świata.
 • STREFA Z NAPOJAMI – stoisko pełne dobroci – każdy znajdzie coś dla siebie!
 • FOOD COURT – bezpieczna strefa z ławostołami gdzie możecie bez przeszkód zajadać pyszności z naszych busów 
 • STREFA JUNIORA – na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami i balonami, stoisko z watą cukrową, eurobungee, dmuchańce, a dodatkowo w niedzielę zapraszamy na spotkanie z ulubionymi postaciami z Psiego Patrolu oraz zabawę z animatorami!

Piątek 15:00 – 22:00

Sobota 12:00 – 22:00

Niedziela 12:00 – 20:00

Gwarantujemy dobre jedzenie i dobrą zabawę.

 • Food trucki w Gostyninie

Konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń meningokokowych

Burmistrz Miasta Gostynina  ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2022 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”.

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

 

Mecz barażowy Mazura Gostynin

22 czerwca (środa) na boisku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie o godz. 18.00 odbędzie się mecz piłki nożnej - baraż o awans do 5 ligi.

Mecz zagrają: Mazur Gostynin z Nadnarawianką Pułtusk.

Wstęp wolny

 • Plakat - zaproszenie na mecz Mazur Gostynin - Nadnarawianka Pułtusk

Żeglarskie początki

Wzorem lat ubiegłych KLUB ŻEGLARSKI ,,HALS,, przy wsparciu finansowym BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA realizuje szkolenie żeglarskie dla dzieci z naszego miasta. Grupa ponad dwudziestu młodych adeptów już od kilku tygodni uczestniczyła w zajęciach teoretyczno-praktycznych na sali gimnastycznej aby następnie wykonać swe pierwsze kroki na wodzie. Dzięki sprzyjającej pogodzie na wodach urokliwego jeziorka Bratoszewo od ubiegłego weekendu na jachtach klasy OPTIMIST trwają zajęcia czysto praktyczne. Dzieci uczą się podstawowych czynności obejmujących między innymi wodowanie jachtu, wsiadanie do niego, balastowanie, wiosłowanie i sterowanie. Wszystko to oczywiście pod okiem profesjonalnego instruktora przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W kolejnych etapach szkolenia przed dziećmi jeszcze zajęcia na basenie miejskim obejmujące kontrolowane wywrotki jachtu z jego ponownym uruchamianiem oraz docelowa nauka techniki żeglowania na jeziorze Bratoszewo. Na zakończenie cyklu uczestnicy odwiedzą jedne z regat żeglarskich organizowanych przez nasz Okręg Żeglarski.
Wszystkich chętnych w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swej życiowej przygody żeglarskiej poprzez udziału w różnych formach aktywności żeglarskiej realizowanych przez KLUB ŻEGLARSKI "HALS".
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki
 • Żeglarskie początki

Zatańcz z Mażoretkami – występ na Rynku Miejskim

21 czerwca br. w godzinach popołudniowych pomimo kapryśnej pogody, na gostynińskim rynku odbył się pokaz mażoretek Libra Gostynin. 100 osobowa grupa, to zarówno: przedszkolaki (5-6 lat); kadetki (klasa 1-3; 7-9 lat); juniorki młodsze (10-11 lat); juniorki starsze (12-14 lat); seniorki (15-26 lat) i grand senior mamy mażoretek (powyżej 26 roku życia). Wczoraj zaprezentowały się wszystkie grupy oprócz mam.

Zespół Mażoretki Libra Gostynin istnieje od 2015 roku i działa w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

W takim podziale wiekowym dziewczęta tańczą od października 2021 roku

Z zespołem współpracuje profesjonalny choreograf Kamila Rzepiela Drgas. Pani Kamila jest instruktorem, trenerem tańca mażoretkowego z licznymi sukcesami na Mistrzostwach Polski i Europy.

Koordynatorem grupy jest dr Joanna Renata Syska - nauczyciel ze szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Seniorki Libra Gostynin, zatańczyły między innymi: defiladę do utworu Sanah - Invisible dress. Juniorki młodsze zaprezentowały układ taneczny do Sandry Around My Heart (Remix). Kadetki przedstawiły układ do piosenki Alice Merton - No Roots. Przedszkolaki natomiast zatańczyły poleczkę.

Choreografię do zaprezentowanych utworów opracowała Kamila Rzepiela Drgas.

Każda mażoretka powinna wyróżniać się kulturą osobistą i dostojnością. Musi dobrze nauczyć się kroku marszowego, opanować cały układ choreograficzny oraz technikę tańca, a jednocześnie nauczyć się pracować z rekwizytem, czyli przede wszystkim z buławą. Tak właśnie prezentują się mażoretki Libra Gostynin.

Joanna Syska podziękowała za środki finansowe na realizację projektów Burmistrzowi Miasta Gostynina Pawłowi Kalinowskiemu i Radzie Miejskiej. Dzięki temu mażoretki reprezentują Gostynin na mistrzostwach i pokazują swoje umiejętności oraz piękne stroje. • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami
 • Zatańcz z mażoretkami

Ekologiczna akcja na temat ochrony powietrza

W dniu 22 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyły się dwa spektakle ekologiczne dla dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - program wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl zatytułowany „Alladyn: na ratunek światu”. Była to niebanalna inscenizacja jednego z najsłynniejszych fragmentów „Baśni z 1001 nocy”. Bohaterem widowiska był Alladyn. Zamieszkiwał on piękne, lecz bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie życie odmieniło się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawił się dżin i chciał spełnić jego trzy życzenia. Jednak bohater zamiast bogactw i szczęścia pragnął uratować Ziemię przed nadciągającą nieuchronnie katastrofą ekologiczną. Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.

Widzami drugiego spektaklu zatytułowanego „Eko-protest” byli uczniowie klas IV-VIII z gostynińskich podstawówek. Tematyka przedstawienia dotyczyła szeroko pojętej ekologii, jak również zdrowego trybu życia. Spektakl poruszył bardzo istotne i aktualne zagadnienia dotyczące degradacji środowiska naturalnego (niska emisja, smog, globalne ocieplenie), sposobów zapobiegania tym zjawiskom (między innymi segregacja odpadów, odnawialne źródła energii, recycling), a także zdrowego trybu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność ruchowa).

Przedstawienia ekologiczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych odbiorców. Niewątpliwie są one doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody. Krakowskie Biuro Promocji Kultury poza bezdyskusyjną wartością edukacyjną zadbało także o atrakcyjną formę przekazu.

"Zadanie pn.: "Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja II współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego"

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spektakle ekologiczne, które odbędą się na przełomie września i października 2022 r.

Do zobaczenia!

 • logo Mazowsze serce Polski
 • logo Mazowsze dla czystego powietrza
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne
 • spektakle ekologiczne

Dzień Dziecka w Jedynce cz. II

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w środę, 22 czerwca br., odbyła się druga część obchodów Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Dzień ten obfitował w zabawy na świeżym powietrzu, które integrowały całą społeczność szkolną. Wśród atrakcji, z jakich korzystać mogli nasi zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie, znalazły się bungee run, bumper ball, dmuchana zjeżdżalnia dżungla i labirynt, zjeżdżalnia zamek.

Klasy mogły rywalizować ze sobą w przeciąganiu liny czy rzutach do celu. Nie zapomniano także o kąciku urody, gdzie można było poddać się zabiegowi manicure.

Młodsze dzieci chętnie ustawiały się w kolejce po fantazyjnie skręcone w różne kształty kolorowe balony. Jednymi z ciekawszych atrakcji były pokazy mega baniek mydlanych oraz występ iluzjonisty, którego magiczne sztuczki zachwyciły nawet największych niedowiarków. Wśród uczestników imprezy, w rytm skocznej muzyki, przechadzała się znana wszystkim Myszka Miki, rozdając dzieciom słodycze. Ci, którzy w trakcie zabaw zgłodnieli mogli zjeść pieczoną kiełbaskę oraz skosztować waty cukrowej.

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie oraz pani Aleksandrze Jankowskiej.

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 

 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1
 • Dzień dziecka w SP 1

MCK zaprasza na Rodzinny weekend

Macie to czarno na białym - Rodzinny Weekend 24-25-26 czerwca 2022/ teren zielony wokół eMCeKu, galeria i scena plenerowa
 PIĄTEK
● 15:00 - 22:00 Food Trucki i wesołe miasteczko
● 16:00 - 18:00 Bajanie pod kasztanem "Wianki Świętojanki" - strefa relaksu, warsztaty, zagadki, zabawy
● 18:00 - 21:00 Wieczorek przy mikrofonie/karaoke
 
 SOBOTA
○ 12:00 - 22:00 Food Trucki i wesołe miasteczko
○ 12:00 - 18:00 Piracki Piknik
○ 18:00 "Podróże Włóczykija" Wystawa Fotografii Magdaleny Karasek (galeria)
○ 19:00 Koncert The FoxCats + rock'n'roll party (scena plenerowa)
 
 NIEDZIELA
● 12:00 - 20:00 Food Trucki i wesołe miasteczko + Niedziela z Psim Patrolem
● 12:00 - 14:00 SensoSmyki w plenerze
● 15:00 - 19:00 Holi Święto Kolorów - kolorowe disco
 • program weekend rodzinny z MCK

Bal absolwentów w Jedynce

22 czerwca 2022 r. o godz.18.00 w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie zabrzmiały dźwięki poloneza. Tym tradycyjnym i słynnym akcentem uczniowie klas 8a, 8b, 8c i 8d rozpoczęli w sali gimnastycznej bal absolwentów rocznika 2014-2022.

Po pięknym wykonaniu tańca, przygotowanego pod okiem pani Beaty Złotnik, dyrektor Magdalena Andrzejczak dokonała oficjalnego otwarcia imprezy, którą przygotowali uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami.

Dzień był wyjątkowy, więc zarówno sceneria sali, gdzie odbywała się impreza jak i stroje uczniów dalekie były od tych codziennych. Białe koszule chłopców i zwiewne suknie dziewcząt lśniły w blasku reflektorów, które towarzyszyły rozbrzmiewającej muzyce.

W całej szkole widać było podniosłą atmosferę, dumę uczniów ósmych klas, że biorą udział w prawdziwym balu, ale jednocześnie nostalgię, że to ostatnie dni w szkole, gdzie spędziło się osiem cudownych lat, zawierało się pierwsze przyjaźnie i przeżywało pierwsze miłości. Nie obyło się bez wspólnych podziękowań, łez wzruszenia, pamiątkowych zdjęć. Nikomu nie śpieszyło się do domu.

„Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale …”

 

Anna Pakulska

SP1 Gostynin

 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1
 • Bal absolwentów w SP 1

II Szranki Piłkarskie o Miecz Krzywoustego

Jest komplet Ekip, które to powalczą o złote piastowskie Szczerbce w II Szrankach Piłkarskich o Miecz Krzywoustego.
Cieszymy się, że będziecie z nami!!!
Turniej odbędzie się w dniach 13-14.08.2022 w roczniku 2011, tym razem będziemy Was gościć na pięknych obiektach MOSiRu Gostynin.
Na chwilę obecną swój udział i walkę o medale wzorowane na piastowskim Szczerbcu potwierdzili także :
???? Jaguar Gdańsk
???? AKS SMS Łódź
???? Polonia Środa Wielkopolska
???? Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock
???? Stoczniowiec Płock
???? Mazur Gostynin
???? Akademia Mistrzów Cracovia
???? Akademia Piłkarska Zagłębia Sosnowiec, im. Włodzimierza Mazura
???? Ursus Warszawa
???? Akademia Piłkarska MFS Gdańsk
Turniej dwudniowy, planowany udział 10 drużyn, system gry 8
+1, czas gry 1x 30 minut, łączny czas gry w Turnieju to 240 minut, dwa boiska (sztuczne i naturalne).
Projekt współfinansowany ze środków Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga
Partnerzy II Szranek Piłkarskich o Miecz Krzywoustego:
⚔️ Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej / MZPN Delegatura Płock
⚔️ MOSiR Gostynin
⚔️ Urząd Miasta Gostynina
⚔️ Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina
⚔️ Grzegorz Błaszkiewicz - Firma EL-Kons-Bud
⚔️ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
Parter Techniczny:
⚔️ Team-Sport Płock
Partnerzy Medialni:
⚔️ PTV: Płocka Telewizja
⚔️ Tygodnik Płocki
⚔️ Petronews Płock
⚔️ KRDP FM
⚔️ radiomixx.pl
⚔️ MamyTo Media
Więcej szczegółów Andrzej Staśko tel. 604-104-262, a.stasko@futbolgang.plo.pl, Zbyszek Tomaszewski tel. 791-332-324 z.tomaszewski@futbolgang.plo.pl.
 
 • logo Futboll Gang
 • Miecz Krzywoustego
 • logo Jaguar
 • plakat Szranki piłkarskie
 • foto boisko MOSiR
 • logo Futboll Gang
 • Miecz Krzywoustego
 • logo Jaguar
 • plakat Szranki piłkarskie
 • foto boisko MOSiR

Co nowego w kinie "Siemowit"?

Zapraszamy do oberzenia filmów "Buzz Astral" fim anim. prod. USA i "Top Gun Maverick" - film akcji prod. USA/Hong Kong.

Do zobaczenia w kinie.

 • Repertuar kina Siemowit

Prognozowane upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06) i wtorek (28.06) miejscami do 34°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C, a w kolejne od 16°C do 20°C.

Zabrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym

Zakończenie roku szkolnego to czas, na który z niecierpliwością czeka każdy uczeń. Oznacza początek wakacji, trwających aż dwa miesiące. Dzieci i młodzież pojadą na obozy, wycieczki, aby odpocząć od szkolnych obowiązków.

Podczas uroczystych apeli, odebrano świadectwa, nagrody, wyróżnienia i oficjalne powitano wakacje.

W gostynińskich placówkach oświatowych, tak jak w całym kraju widać było zadowolone twarze uczniów, którzy w galowych strojach uczestniczyli w apelach.

Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder życzyli uczniom, jak i nauczycielom pięknej, słonecznej pogody, wspaniałych wakacji i nabrania sił do nauki w nowym roku szkolnym.

 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach
 • Zakończenie roku w gostynińskich szkołach

Skrócony czas pracy Wydziałów Urzędu

Informujemy, że ze względu na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych, w dniach od 27.06.2022–01.07.2022, wprowadzony został skrócony czas pracy o 1,5 godziny dla pracowników pracujących w pomieszczeniach bez klimatyzacji, tj. dla Wydziałów znajdujących się w budynku przy ul. Parkowej 22 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział ds. Dróg, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych) oraz Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Rynek 1.

 

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Informacja dla użytkowników przejazdu kolejowo–drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld

Urząd Miasta Gostynina informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku wpłynęła do tutejszego Urzędu wiadomość od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie z prośbą o poinformowanie użytkowników przejazdu kolejowo – drogowego zlokalizowanego w miejscowości Gostynin w obrębie ulicy Langenfeld linia kolejowa nr 33 Kutno – Brodnia km 27,454, że w związku z niespełnieniem wymogów bezpieczeństwa – brakiem możliwości zniwelowania zbyt stromych spadków w obrębie przejazdu, krótkie odcinki dojazdu do przejazdu, utrzymanie zwiększonej prędkości rozkładowej 100 km/h, od dnia 1 lipca 2022 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przystąpi do fizycznej likwidacji przedmiotowego przejazdu kolejowo – drogowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie od kilku lat prowadził działania zmierzające do likwidacji przedmiotowego przejazdu, Urząd Miasta Gostynina był przeciwny pełnej likwidacji przejazdu, a dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wnioskował o zmianę jego kategorii, co jednak nie wpłynęło na podejmowane decyzje przez kolej.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o korzystanie z innych dostępnych przejazdów kolejowo – drogowych.

 • logo PKP

Konkurs ofert na działania profilaktyczne

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na realizację środowiskowego programu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania, na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2022 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Szczegóły dot. konkursu znajdują się poniżej w Zarządzeniu Burmistrza.

Miasto pozyskało 800 tys zł na renowację jeziora zamkowego!

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. przyznał Gminie Miasta Gostynina dotację w wysokości 800 000,00 zł (wnioskowana kwota) ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”.
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: budowa rowu do rzeki Skrwy Lewej, budowa przepustu dł. 11m, budowa zastawek wraz z kładkami przy zastawkach, budowa rowu łączącego jezioro Zamkowe z jeziorem Sejmikowym, przebudowa istniejącego rowu łączącego jezioro Zamkowe z kolektorem deszczowym, utwardzenie dojść do zastawek, budowa wylotu rowu do rzeki Skrwy Lewej, oczyszczenie dna jeziora Zamkowego z trzciny i namułów. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi: 1 458 403,84 zł.
 
W kolejnym etapie planuje się: regulację linii brzegowej wraz z budową nowego pomostu - od strony Zamku oraz stworzenie ścieżki łączącej Zamek z ul. Ziemowita wraz z ławeczkami i stanowiskami do wędkowania.
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe
 • jezioro zamkowe

Burmistrz Paweł Kalinowski z wotum zaufania i absolutorium

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2022 r.) w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której radni miejscy udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r.

 

Rada Miejska zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przeanalizowała Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina zawierającego podsumowanie działalności burmistrza za poprzedni rok.

W czasie sesji miała miejsce debata nad raportem oraz wystąpienia przewodniczących komisji stałych. Następnie radni (13 osób za) podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Odczytane zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.

Przedstawiono także opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Komisje stałe Rady Miejskiej w Gostyninie przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za 2021 r.

Radni miejscy podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2021, w zakresie zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Za absolutorium głosowało 13 radnych.

Burmistrz podziękował radnym za zaufanie i współpracownikom za dobrą współpracę oraz zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków.

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

Pierwsze pływanie pod żaglami

Dla młodzi adeptów żeglarstwa po godzinach zajęć przygotowawczych nadszedł czas pierwszych pływań pod żaglami. Na wodach jeziorka Bratoszewo w minioną sobotę przy przepięknej pogodzie dwie grupy dzieci próbowały swych sił na jachtach typu Optymisty. W takich okolicznościach właśnie widzimy urok tego sportu doceniając jednocześnie pracę jaką trzeba włożyć aby nauczyć się samodzielnie przygotować jacht, zwodować go oraz cieszyć się pływaniem, cichym ekologicznym przyjaznym przyrodzie. Jesteśmy bardzo dumni, iż kolejna grupa młodych Gostynian dołączyła do grona żeglarzy. 
Wszystkich mieszkańców Gostynina w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swojej żeglarskiej przygody w ramach organizowanych przez Klub Żeglarski HALS: szkoleń, rejsów czy regat. W szczególności zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat na bezpłatne półkolonie.
Liczba miejsc ograniczona, szczegóły pod nr tel. 609110412 

 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami
 • Pierwsze pływanie pod żaglami

Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim i złote medale dla UKS Zwoleń-Team

Dwa dni zmagań, ok. 300 zawodników, 30 stopni – tak było w miniony weekend w Tomaszowie Lubelskim (25-26.06.2022), gdzie na obiekcie 500 metrowej pętli odbyły się Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na łyżworolkach. Imprezie Mistrzowskiej towarzyszyły również starty dzieci oraz walka o tytuły w kategoriach mastersów. Emocji nie brakowało i były to dwa dni pełne emocji sportowych. Zawodnicy rywalizowali na dystansach sprinterskich (100m i 1 runda) oraz w wytrzymałościowych: na punkty i na eliminacje.

Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowało 9 zawodników.

W kategorii junior F:

Jakub Michalski

100 m – złoty medal

200 m – złoty medal

500 m – złoty medal

500 m – złoty medal

W kategorii junior E1:

Mateusz Michalski

100 m – 4 miejsce

200 m – 4 miejsce

1000 m – 4 miejsce

1500 m – 4 miejsce

W kategorii juniorek C:

Kaja Sobiecka

100 m – złoty medal

500 m – brązowy medal

3000 m na punkty – 5 miejsce

4000 m na eliminacje – 6 miejsce

Nadia Machała

100 m – 5 miejsce

500 m – złoty medal

3000 m na punkty – złoty medal

4000 m na eliminacje – srebrny medal

W kategorii Kadetek:

Natalia Sarzała

100 m – 7 miejsce

500 m – 11 miejsce

5000 m na punkty – 6 miejsce

6000 m na eliminacje – 8 miejsce

Michalina Zalewska

100 m – DSQ-TF

500 m – 4 miejsce

5000 m na punkty – 9 miejsce

6000 m na eliminacje – 7 miejsce

W kategorii Juniorek B:

Klaudia Tyszkiewicz

100 m – 7 miejsce

500 m – brązowy medal

6000 m na punkty – srebrny medal

8000 m na eliminacje – srebrny medal

W kategorii Masters (M30-39):

Łukasz Flejszer

100 m – złoty medal

500 m – złoty medal

3000 m – srebrny medal

5000 m – srebrny medal

Mariusz Michalski

100 m – brązowy medal

500 m – 4 miejsce

3000 m – brązowy medal

5000 m – 4 miejsce

Gratuluję zawodnikom, którzy godnie reprezentowali gminę i miasto Gostynin, pokazali, że wrotkarstwo szybkie jest to sport dla wszystkich! Życzę wytrwałości i dobrej zabawy, która w przyszłości doprowadzi Was do tytułów w starszych kategoriach wiekowych! – instruktor: Łukasz Flejszer.autor/źródło: UKS Zwoleń-Team / foto: Legia Warszawa / Małgorzata Motała / Miasto Tomaszów Lubelski

 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim
 • Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim

XXV Memoriał Tenisowy im. Wacława Kujawy za nami - Komunikat

W upalny weekend od piątku 24.06.22r. do niedzieli 26.06.22r. na kortach gostynińskiego MOSiR-u o wygraną w XXV rywalizowali zawodnicy zgłoszeni w trzech kategoriach wiekowych.

 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy
 • XXV Memoriał im. mec. Wacława Kujawy

Dzień Smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3

Z okazji obchodzonego 25 czerwca DNIA SMERFA, na dzieci z Punktów opieki do lat 3 w Gostyninie czekało mnóstwo tematycznych atrakcji tj. smerfna fotościanka i sensoryka, wioska Smerfów z mini figurkami postaci i ich grzybkowymi domkami oraz bajkowy teatrzyk cieni.
Te małe niebieskie stworzenia autorstwa Peyo są bohaterami bajki,która zyskała swoją popularność w latach 90 -tych i cieszy oczy widzów także obecnie.
Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach i nikt nie był w tym dniu Ważniakiem.
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień smerfa w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3
 • Dzień Smerfa w Punktach opieki dla dzieci do lat 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 29 czerwca 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3502/2 położonej w Gostyninie przy ulicy Legionów Polskich.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 28 czerwca 2022 r.

 • herb Gostynina

Prognozowane upały

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w piątek lokalnie do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności przed przegrzaniem, które może prowadzić do udaru słonecznego.

Należy pić dużo wody, starać się przebywać w cieniu, utrzymywać lekką dietę, zwracać uwagę szczególnie na dzieci, osoby starsze i zwierzęta. 

Wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie informuje o możliwości wystąpienia burz, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.
Miejscami grad.

Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie

Przedstawiamy Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 b, pokój nr 6 tel. 539 522 155 na III kwartał 2022 r.

Prognoza pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Na co do kina?

Zapraszamy do kina na filmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • repertuar kina

Zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł informuje, że 27 czerwca (poniedziałek) w regionie mazowieckim następuje zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają częstotliwość nadawania mutlipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. Oznacza to w praktyce lepszą jakość dźwięku i obrazu - wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupów nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250,00 zł do zakupu telewizora lub 100,00 zł do dekodera - zgodnych z nowym standardem.

Rządowe dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe ma trudną sytuację materialną, a w związku z tym nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego.

Obywatel składający wniosek o przyznanie świadczenia składa również oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia mu samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Więcej informacji o rządowym programie dofinansowania znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego

Można je także uzyskać: 1 - za pośrednictwem specjalnej infolinii, dzwoniąc pod numer 42 253 54 30; 2- e-mailem, pisząc na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@coi.gov.pl

 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PTTK

W dniu 28 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbył się VII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PTTK oddziału w Gostyninie.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, która była oddaniem hołdu zmarłym koleżankom i kolegom.

Następnie wybierano komisje m.in.: mandatową, wyborczą, uchwał, wniosków, postulatów.

Wysłuchano sprawozdań zarządu, oddziałowej, rewizyjnej i inne.

Dyskutowano nad kierunkami działań Oddziału PTTK w latach 2022-2025.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski,Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski.

Prezesem PTTK została ponownie pani Alina Głodowska

 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.
 • PTTK - zjazd sprawozdawczo-wyborczy 2022 r.

Pamiątkowe sesje fotograficzne

W Punktach opieki nad dziećmi do lat 3, na pamiątkę dla maluchów zostały wykonane sesje fotograficzne - "Morska przygoda" i "Żegnaj żłobku". Zachęcamy do obejrzenia.

 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • 1656924834230
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Sesje fotograficzne w Punktach opieki nad dziećmi do lat 3

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?
Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:
www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi
https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci
Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:
    • Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
    • Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.
Cel konkursu
Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.
Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. 
Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

 • logo organizatora
 • konkurs
 • ARiMR
 • KOWR

Każdy może zostać żeglarzem

Już piąty rok z rzędu w ramach upowszechniania sporu żeglarskiego w naszym mieście realizowanego wspólnie przez KLUB ŻEGLARSKI HALS i BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA grupa ponad dwudziestu młodych adeptów ukończyła szkolenie żeglarskie zdobywając wszystkie potrzebne umiejętności do samodzielnego prowadzenia jachtu pod żaglami. W ramach kolejnych części projektu młodzi żeglarze przez całe lato będą brali udział w sparingach i zawodach regatowych reprezentując nasze miasto w wielu zakątkach kraju. Może z pośród nich wyrosną kolejni mistrzowie a napewno młodzi ludzie szanujący przyrodę, ekologię, siły natury, doceniający wyjątkowy charakter naszego regionu.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH w każdym wieku zapraszamy do rozpoczęcia swej żeglarskiej przygody w ramach rejsów, regat czy szkoleń realizowanych przez nasz klub. W szczególności zapraszamy dzieci z gostynińskich szkół na BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE organizowane w wakacje. Szczegóły pod nr tel. 609110412 - liczba miejsc ograniczona. 
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS
 • Gostyniński klub żeglarski HALS

Wywiad burmistrza Pawła Kalinowskiego w Radiu Q

W ramach audycji - Gość Radia Q wystąpił burmistrz Paweł Kalinowski. Gospodarz naszego miasta przede wszystkim mówił o inwestycjach w Gostyninie. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.

http://radioq.fm/wiadomosci/gosc-radia-q/4808-gosc-radia-q-pawel-kalinowski-01-07-2022?fbclid=IwAR2Cm0ye0uiIyFN9EB09TAUrWVWS5LbeK8VHf2CXMZ0vzn7pm-0lj679CH4

 • burmistrz Paweł Kalinowski w Radiu Q

Inwazyjne Gatunki Obce

W związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych, która wdraża unijne rozporządzenie w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (zwanych dalej IGO) publikujemy informacyjne pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W piśmie tym można zapoznać się o:

 • nowych zadaniach własnych gmin;

 • konieczności zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;

 • możliwości przetrzymywania zwierząt domowych należącego do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski;

 • wykonaniu innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat inwazyjnych gatunków obcych opublikowano na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/inwazyjne-gatunki-obce

 

Pliki do pobrania:

1. Pismo RDOŚ w Warszawie

2. Lista inwazyjnych gatunków

Złóż deklarację CEEB

W dniu 30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków powinni złożyć deklaracje o źródłach ciepła CEEB.

Właściciel/zarządca, który nie złożył deklaracji w terminie, powinien niezwłocznie ją wypełnić i przekazać do Urzędu Miasta Gostynina (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu przy ul. Parkowej 22) tak jak dotychczas bądź internetowo poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/ – profil zaufany bądź e-dowód.

Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem właścicielu/zarządco budynków nie zwlekaj złóż deklarację jak najszybciej !

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:Urząd Miasta Gostynina poszukuje pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy

Ogólny zakres obowiązków:

 • utrzymywanie porządku i czystości na terenach miejskich;

 • wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie miasta;

 • koordynowanie pracy osób zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni i oczyszczaniu miasta;

 • obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy;

 • dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu;

 • wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku;

 • organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 236-07-24 lub 24 236-07-41. • herb Gostynina

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2022
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 29 czerwca 2022

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, 
ul. 18 Stycznia 2, 09 – 500 Gostynin

§ 1.

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie, artystyczne, humanistyczne, bibliotekarskie;
2) udokumentowane doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 – letni staż pracy,  w tym minimum 2-letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej lub promocyjnej; 
3)  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
4)  złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu;

§ 2.

Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:
1)  znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji Kultury;
2) znajomością problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek;
3)  osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
4)  zdolnościami organizatorskimi i menedżerskimi w zakresie kultury;
5)  osiągnięciami w kierowaniu zasobami ludzkimi.

§ 3.

Wymagane dokumenty:
1)  koncepcja programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – przy uwzględnieniu  możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron);
2)  pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (klauzula dostępna w załączniku)
3)  życiorys zawodowy;
4)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w  tym  zakresie;
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
12) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

§ 4.

Informacje dodatkowe:
1)  uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz nanoszenia stosownych poprawek;
2)  przez złożenie dokumentów uczestnik wyraża zgodę na poddanie się procedurze Konkursowej;
3)  uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno–finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 1, 09 – 500  Gostynin;
4)  z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta Gostynina nawiązuje stosunek pracy na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata;
5)  do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta Gostynina powoła Komisję Konkursową oraz ustali tryb jej pracy;
6)  zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gostyninie;
7)  informacji o konkursie udziela: p. Anna Wilińska, tel. 24 236-07-24 dokumenty złożone w toku postępowania konkursowego – w przypadku osoby, która została wybrana przez Komisję na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie – zostaną dołączone do jej akt osobowych; w przypadku pozostałych osób – przechowywane będą przez okres 3 (trzech) miesięcy – w tym też terminie osoby te mogą je odebrać za pokwitowaniem, po tym terminie dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

§ 5.

1)  Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej, zwołanego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Jakuba z Gostynina;
2)  przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 10 dni od ostatniego dnia, przewidzianego do składania ofert przez kandydatów.

§ 6.

1)  Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JAKUBA Z GOSTYNINA ” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy przesłać na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu pod wyżej wskazanym adresem;
2)  nieprzekraczalny termin składania ofert – 15 lipca 2022 r. Podany termin dotyczy także ofert nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Gostyninie.

 

 

 • Herb Gostynina

Uwaga na niestrzeżone kąpieliska

Lato, to czas urlopów i wakacji, a co się z tym wiąże przebywania nad wodą w upalne dni. Trzeba pamiętać, że woda, nawet najspokojniejsza, może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem.

Nad jeziorem Bratoszewo ustawiony został znak zakazujący kąpieli w miejscu niestrzeżonym, co oznacza, że w żadnym wypadku nie wolno w tym miejscu się kąpać.

Wyznaczony do pływania teren nad jeziorem, kontrolowany jest przez ratownika i to on pilnuje naszego bezpieczeństwa i ingeruje, jeśli zaistnieje taka konieczność. Stosujmy się do regulaminów kąpielisk i poleceń osób, które je nadzorują.

 

 • zakaz kąpieli nad jeziorem Bratoszewo

Wsparcie dla trzody chlewnej - trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

 • logo ARiMR

Żeglarze na podium

Miniony weekend w Płocku na wodach rzeki Wisły gościły renomowane regaty z cyklu PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH. Zawody te gromadzą czołówkę żeglarzy z całej Polski. Tak też było w tym przypadku, w Płocku zameldowali ubiegłoroczni mistrzowie i wicemistrzowie kraju. Jako reprezentacja KLUBU ŻEGLARSKIEGO HALS w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA wystąpili nasi seniorzy. Po zaciętej i wyrównanej walce GOSTYNIŃSCY ŻEGLARZE zajęli drugie miejsce w swojej klasie zdobywając pierwsze w historii naszego miasta punkty pucharu Polski. Zawody te to kolejny namacalny dowód, iż gostynińskie żeglarstwo znajduje się na wysokim poziomie a kolejne starty będą przynosić jeszcze większe osiągnięcia. 
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium
 • Żeglarze na podium

Wyniki konkursu dot. zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina dokonał wyboru oferty w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 67/2021 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo

W dniu 5.07.2022 r. na terenie kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo zostało przytwierdzonych 5 leżaków, 2 zestawy koszy do pełnej segregacji odpadów oraz tablica informacyjna. Walory przyrodnicze oraz krajobrazowe, a także istniejąca tam ogólnodostępna infrastruktura turystyczno - rekreacyjna uatrakcyjniają wypoczynek nad miejskim kąpieliskiem.

Operacja pn.: "Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie" mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zamontowanie leżaków miejskich, koszy na odpady segregowane oraz tablicy informacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

 • loga
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe kosze nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe kosze nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo
 • nowe leżaki nad jeziorem Bratoszewo

Śp. Zdzisław Jaszczak – odszedł artysta malarz dla wszystkich

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 5 lipca 2022 roku zmarł Zdzisław Jaszczak - urodzony 17 września 1942 r. w Płocku, którego życie i twórczość związana była z Gostyninem.

Zdzisław Jaszczak w latach 70. i 80. związał się z Gostynińską Grupą Plastyków. W późniejszym okresie był współzałożycielem Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej, w którym aktywnie działał.

Tematem obrazów tego artysty były głównie pejzaże. W swoich pracach starał się wydobyć nastrój związany ze zmianami światłocienia, o różnych porach dnia i roku. Brał udział w wielu wystawach i przeglądach plastycznych w Gostyninie, na terenie kraju i za granicą.

Zdzisław Jaszczak zawsze powtarzał: „Maluję by moje obrazy podobały się wszystkim, którzy je oglądają, a nie tylko mnie”.

W osobie zmarłego żegnamy zdolnego artystę malarza, człowieka odpowiedzialnego, pełnego ciepła i empatii.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

 • Śp. Zdzisław Jaszczak

Obrady nadzwyczajnej XLIX sesji nadzwyczajnej VIII kadencji w Gostyninie

W dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

"Wakacje 2022"

Za nami inauguracja rozgrywek Wakacyjnej Osiedlowej Ligi Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2010/2011.
Do ligi zgłosiły się trzy drużyny, które rywalizować będą systemem turniejowym „każdy z każdym”.
Czas gry ustalono na 2 x 15 minut.
Mimo niewielkiej liczby zgłoszonych mecze ligowe odbywać się będą na boisku „Orlik” przy ul. Bema 23 w każdy wtorek do końca lipca 2022r.
Organizator czeka jeszcze na zgłoszenia drużyn do ligi, do czasu rozpoczęcia II turnieju tj. 12.07.22r..
WYNIKI SPOTKAŃ I TURNIEJU:
AC PAJACE – FC BARCELONA 7:1 /4:0/
FC BEMA – FC BARCELONA 7:3 /2:0/
FC BEMA – AC PAJACE 3:2 /1:1/
KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW NA „KRÓLA STRZELCÓW”
1. Igor Wiktorski 6 bramek FC Bema
2. Marcel Waciński 4 FC Bema
3. Bartosz Krysiak 4 AC Pajace
4. Oliwia Sudomir 4 FC Barcelona
5. Jan Rutkowski 3 AC Pajace
7. Oliwier Michalak 1 AC Pajace
Olek Kodłubaj 1 AC Pajace
* o kolejności zawodników /przy tej samej ilości strzelonych bramek/ decyduje wyższe miejsce drużyny w turnieju/lidze.
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA PO I-szym TURNIEJU
1. FC BEMA 2 6 10 – 5
2. AC PAJACE 2 3 9 – 4
3. FC BARCELONA 2 0 4 -14
PUNKTACJA PO I-szym TURNIEJU
1. FC BEMA 3 pkt.
2. AC PAJACE 2 pkt.
3. FC BARCELONA 1 pkt.
Kolejne mecze Wakacyjnej Osiedlowej Ligi Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2010/2011, rozegrane zostaną w dniu 12.07.2022r. na boisku „Orlik” przy SP 3. Początek spotkań godz.9.30.

 • logo MOSiR w Gostyninie

Kaja Sobiecka z UKS „ZWOLEŃ-TEAM” zdobyła złoty medal w sprincie ulicznych Mistrzostw Polski

W dniach 25-26.06.2022 r. odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Lubelskim. Mieszkanka Gostynina, Kaja Sobiecka (2010) reprezentująca UKS „Zwoleń-Team” (sekcji wrotkarstwa szybkiego) startowała w kategorii wiekowej „Junior C” w 4 konkurencjach zdobywając miejsca:

- złoty medal na dystansie 100m (sprint).

- brązowy  medal na dystansie 500m (sprint na 1 rundę);

- 5 miejsce na dystansie 3000m (konkurencja „na punkty”);

- 6 miejsce na dystansie 4000m (konkurencja „na eliminacje”);


Gratulujemy !
_____

Autor/źródło: Łukasz Flejszer – instruktor UKS Zwoleń-Team
FOTO: Legia Warszawa / Wojciech Przybyła / Małgorzata Motała

 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka
 • Kaja Sobiecka

Spotkanie plenerowe ze sztuką

Zapraszamy na trzecie spotkanie plenerowe ze sztuką. Będzie nam bardzo miło spędzić wspólnie z Państwem wieczór w otoczeniu prawdziwie wakacyjnym - na plaży jeziora Bratoszewo. Tym razem mamy nie lada gratkę dla prawdziwych melomanów, koncert muzyki filmowej z najbardziej rozpoznawalnymi melodiami. Usłyszą Państwo m.in. "Skyfall", "Somewhere over the rainbow" czy "New York, New York". A w naturalnej scenerii z jeziorem w tle zaprezentują się muzycy zespołu kameralnego Mellow D project w składzie: wokal, altówka, harfa, kontrabas i perkusja.

Czekamy na Państwa 16 lipca 2022 (sobota) o godz. 19.00 na plaży Dybanka nad jeziorem Bratoszewo.

Partnerzy projektu: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Gostynin, Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o., Muzeum Mazowieckie w Płocku, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

 

Agnieszka Bartosiak

Stowarzyszenie Art Energy

 • Zaproszenie na spotkanie plenerowe ze sztuką - plakat

Wakacje 2022

Jest małe zainteresowanie rywalizacją w Wakacyjnej Osiedlowej Ligi Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2009/2008.
Do ligi zgłosiły się dwie drużyny, które rywalizować będą dwurundowo mecz i rewanż.
Czas gry ustalono na 2 x 20 minut.
WYNIK SPOTKANIA:
ROYAL GOSTYNIN – TEAM GOLUS 9:1 /4:0/
Strzelcy bramek;
Royal- Radecki, Walczak po 3, Grzybowski 2,Wudarczyk 1, Team-Bartos 1.
KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW NA „KRÓLA STRZELCÓW”
1-2. Jakub Radecki 3 bramki Royal Gostynin
Kajetan Walczak 3 Royal Gostynin
3. Filip Grzybowski 2 Royal Gostynin
4-5. Marcel Wudarczyk 1 Royal Gostynin
Michał Bartos 1 Team Golus
O kolejności zawodników /przy tej samej ilości strzelonych bramek/ decyduje wyższe miejsce drużyny w turnieju/lidze.
Mecz rewanżowy tej kategorii wiekowej rozegrany zostanie w dniu 14.07.22r o godz.9.30.
Z powodu braku zainteresowania rywalizacją w tej kategorii wiekowej MOSiR w Gostyninie ogłasza zapisy do nowej grupy rozgrywkowej Wakacyjnej Osiedlowej Ligi Piłki Nożnej Chłopców w roczniku 2006 / 2008.
Zgłoszenia wraz z podaniem nazwy drużyny oraz składu imiennego prosimy składać mailowo na adres: biuro@mosirgostynin.pl. - do dnia 15.07.22r

 • MOSiR - logo

Na co do kina?

Tym razem kino "Siemowit" zaprasza na "Minionki - wejście GRU", Jest to film animowany produkcji USA, który opowiada o tym jak to minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6.

Czy im się uda? Warto pójść do kina, aby sprawdzić, jak rozwikłały się problemy małego minionka.

Film wyreżyserował Kyle Bald. 

Kolejną propozycją jest amerykański horror "Czarny telefon" Joego Hilla. Widz zapoznaje się z historią nieśmiałego, ale bardzo sprytnego  13-letniego Finneya Shawa, który zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie nie słychać jego krzyków.

Jak zakończy się ta historia? Wystarczy pójść na seans, aby poznać odpowiedź.

 • Repertuar kina "Siemowit"

Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team trzykrotna medalistka ulicznych Mistrzostw Polski wrotkarstwa szybkiego

W dniach 25-26 czerwca 2022 r. w Tomaszowie Lubelskim na 500m pętli odbyły się uliczne Mistrzostwa Polski z udziałem blisko 300 zawodników z 15 klubów naszego kraju. Uczniowski Klub Sportowy „Zwoleń-Team” reprezentowała pochodząca z Gostynina Nadia Machała, który w kategorii Juniorki C wywalczyła dwa złote medale na dystansach:
500 m (1 pętli) oraz 3000 m (w konkurencji na punkty), a także srebrny medal na dystansie 4000 m (konkurencja: na eliminacje) i 5 miejsce na dystansie 100 m. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy Nadii wytrwałości, która w przyszłości doprowadzi ją do tytułów w starszej kategorii wiekowej._____

Autor/źródło: Łukasz Flejszer – instruktor UKS Zwoleń-Team
FOTO: Legia Warszawa / Wojciech Przybyła / Małgorzata Motała

 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team
 • Nadia Machała z UKS Zwoleń-Team

Burze, silne opady deszczu i porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Kolejne środki finansowe dla Gostynina

W dniu 8 lipca br. Gmina Miasta Gostynina podpisała Umowę o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, na mocy której Gostynin otrzyma dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego  w wysokości 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”.  W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: budowa rowu do rzeki Skrwy Lewej, budowa przepustu dł. 11m, budowa zastawek wraz z kładkami przy zastawkach, budowa rowu łączącego jezioro Zamkowe z jeziorem Sejmikowym, przebudowa istniejącego rowu łączącego jezioro Zamkowe z kolektorem deszczowym, utwardzenie dojść do zastawek, budowa wylotu rowu do rzeki Skrwy Lewej, oczyszczenie dna jeziora Zamkowego z trzciny i namułów. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi: 1 458 403,84 zł. Realizacja zadania powinna być zakończona do 31 października 2022r. W kolejnym etapie planuje się: regulację linii brzegowej wraz z budową nowego pomostu - od strony Zamku oraz stworzenie ścieżki łączącej Zamek z ul. Ziemowita wraz z ławeczkami i stanowiskami do wędkowania.

#Mazowszepomaga, #solidarnośćmazowiecka

 

 • logo - Mazowsze serce Polski

Tego samego dnia Gmina Miasta Gostynina podpisała także umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Gostyninie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Zadanie pn.: „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2022”. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 8 500,00 zł zostanie przeznaczone na zakup hełmów i prądownic dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie. Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na 17.000,00 zł.

 #Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

 • logotyp mazowsze
 • Mazowsze dla straży pożarnych - logo
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Zdrowie dla Płocka - bezpłatne szkolenie

W związku z realizacją naboru do programu grantowego Zdrowie dla Płocka zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji na bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów oraz tego jak prawidłowo przygotować wniosek aplikacyjny.

Podczas warsztatu poznamy inspiracje dotyczące działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, podniesiemy kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami oraz poznamy narzędzia do kreowania projektów gotowych do realizacji

Poniżej przedstawiamy podstawowe informację dotyczącą szkolenia:

 1. Szkolenie odbędzie się 14 lipca 2022 r. w godzinach od 11 do 16 w ORLEN Arenie w Płocku;
 2. Zgłoszenia na szkolenie należy wysłać na adres: adam.kobryn@orlen.pl do 10 lipca do godziny 15:00 – liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej organizacji/instytucji;
 4. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie organizacje zarejestrowane w Płocku oraz powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim;

 Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Inne-projekty.aspx

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 665 560 237

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1149755709201431/?ref=newsfeed

 • logo Orlen Fundacja

Wakacje 2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zaprasza na Osiedlową Ligę Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2006/2008 (5+bramkarz) zgłoszenia odbywać się będą do dnia 20.07.2022r. /środa/ do godz.15.00.
Zgłoszenia max.8 zawodników w drużynie. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn,
Mecze odbywa się będą na boisku “Orlik” Stadion ul.Sportowa 1 w Gostyninie,
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymają puchary i medale, pozostałe pamiątkowe dyplomy,
„król strzelców”, najlepszy bramkarz i zawodnik - rozgrywek - pamiątkowe statuetki,
Startujemy:
I termin rozgrywek 22.07.22r./piątek/ godz.9.30
II termin rozgrywek 25.07.22r./pon./ godz.9.30
III termin rozgrywek 27.07.22r./środa/ godz.9.30
Runda rewanżowa w sierpniu o
terminach powiadomimy.
ZAPRASZAMY!

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Gostynina

i n f o r m u j e:

że dnia 13 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl wywieszono na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje lokal położony w budynku przy ul. Rynek nr 24 w Gostyninie.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Halina Fijałkowska

Zastępca Burmistrza

 

 

 • herb Gostynina

Łukasz Flejszer z 2 miejscem w Widawie

W dniu 10 lipca 2022 roku odbyły się w Widawie zawody w jeździe szybkiej na łyżworolkach.
Organizatorzy dla najmłodszych uczestników przygotowali dystans: 500m i 1000m oraz dla młodzieży i osób dorosłych 10 km. Po zmaganiach w.w. grup przyszedł czas na rywalizację wrotkarzy Speed na dystansach: 21 i 42 km, w których to wystartowało blisko 200 osób.
Bardzo dobrze zaprezentował się trener UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer, który w wyścigu półmaratonu zajął 2 miejsce w ,,open’’.
Serdecznie gratulujemy!


zdjęcia: Agnieszka Zgrzywa / Izabela i Karolina Długa

 • Łukasz Flejszer Zwoleń Team
 • Łukasz Flejszer Zwoleń Team

Zapraszamy na spacer po Gostyninie

Wzorem ubiegłego roku rozpoczynamy wspólne zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych zakątków i miejsc skrywających wiele tajemnic na terenie naszego miasta.

Pierwszy spacer "Szlakiem gostynińskich zabytków" odbędzie się niebawem bo już 18 lipca (poniedziałek). Zbiórka o godz. 17.30 przed Ratuszem.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numerem tel. 24 236 07 33.

Po spacerze na uczestników czeka kulinarna niespodzianka.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a spacerowicze będą mile wspominać razem spędzony czas. 

 • plakat - spacerując po Gostyninie

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki dla 39 osób (19 kobiet i 20 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV).
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny będzie badane czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Osoba, która brała udział w projekcie w jakiejkolwiek formie wsparcia w roku 2020 lub 2021, nie będzie mogła ponownie uczestniczyć w roku 2022.
Wsparcie dla osób młodych do 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu lub z naszej strony internetowej www.gostynin.praca.gov.pl.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68.
więcej informacji pod numerem telefonu (24) 269 71 78
lub osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pokój 28, II piętro
 • logo

MCK zaprasza na Twórczy czwartek.

Tym razem na Twórczy czwartek i teatralne zabawy z Magdą Garstką pod kasztankiem, zapraszamy gwarantując dobrą zabawę.
 • plakat - Twórczy czwartek

Na co do kina?

W ten weekend kino "Siemowit" proponuje dwa filmy. Pierwszy z nich to "Foki kontra rekiny", produkcji RPA/USA.

Animowana komedia opowiada o zwariowanych fokach i cwanych rekinach. Bohaterką jest Quinn wesoła, ale i zadziorna foka, dla której rekiny nie są żadną przeszkodą. Jednak odkąd gang rekinów pod wodzą Grimesa na dobre zadomowił się w podwodnej okolicy, fokom ciężko znaleźć jedzenie oprócz reszetk z uczt drapieżników. Z tego powodu właśnie Quinn kompletuje drużynę aby przepędzić raz na zawsze swoich niebezpiecznych wrogów. W skład foczego oddziału wchodzą asy podmorskiej żeglugi uzbrojeni w samopompujące się miny rozdymkowe, krabowe pistolety, barakudy dalekiego zasięgu i naładowane odnawialną energią węgorze elektryczne. Gdy na horyzoncie pojawi się wielka ławica sardynek przeciwnicy ruszają w szranki. Jak zakończy się konflikt fok z rekinami? - trzeba zobaczyć film.

Natomiast kolejna produkcja "Thor Miłość i Grom" przedstawia boga piorunów w obliczu wyzwania - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Przeszkodą w uzyskaniu błogości jest galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw chcący wymordować wszystkich bogów. Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga, która - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, tak samo sprawnie jak on. Ich pełna niebezpieczeństw kosmiczna podróż ma na celu rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i zatrzymać katastrofę. Reżyserem filmu jest Taika Waitit.

Zapraszamy do kina!

 • plakat - repertuar kina

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Informujemy o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Kolejne etapy procesu tworzenia Programu współpracy będą zgodnie z przyjętym harmonogramem z szerokim udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe z całego województwa, oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami, często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok.

Gostynińscy młodzi artyści w Langenfeld

Na zaproszenie Związku Artystów i Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld czworo młodych gostynińskich twórców wzięło udział w Youth Art Camp w naszym partnerskim mieście w Niemczech. Na trwające od 9 do 16 lipca 2022 r. warsztaty, stowarzyszenia zaprosiły grupy młodych twórców ze wszystkich miast partnerskich Langenfeldu. Obok polskiej grupy w spotkaniu udział wzięła młodzież z Senlis (Francja), Montale (Włochy), Enis (Irlandia) i oczywiście gospodarze – młodzież z Langenfeld. W ciągu pierwszych dwóch dni były spacery po mieście oraz nad pobliskim Renem w celu poszukiwania motywów. Od poniedziałku ruszyły zajęcia warsztatowe w atelier miejscowego domu kultury. Pod kierunkiem artystów plastyków młodzież malowała obrazy w różnych technikach - akwarelami, farbami olejnymi, robiła szkice w ołówku, a w ostatnim dniu poznała japońską sztukę malowania tuszem.

Po zajęciach w pracowni młodzież zapraszana była przez organizatorów na wspólne spędzenie czasu wolnego. Były to: narty wodne, spacer szlakiem dzieł sztuki po ulicach Langenfeld, grilowanie, zajęcia sportowe w parku, koncert muzyczny, wirtualne gry VR w “7th Space”, zorganizowana przez Stephana Meisnera, przewodniczącego Fundacji Partnerstwa Miasta Langenfeld i jego rodzinę, party w ogrodzie oraz inne atrakcje. Do ratusza na wspólny obiad, a później lody, zaprosił nastolatków zastępca burmistrza Dieter Braschoss.

W ostatnim dniu odbył się wernisaż prac, na który przybyli przedstawiciele władz miasta, rodziny goszczące, artyści i organizatorzy oraz mieszkańcy miasta zainteresowani sztuką. Wszyscy młodzi ludzie z partnerskich miast zgodnie podkreślali przede wszystkim zaangażowanie i serdeczność ludzi, z którymi spotkali się w Langenfeldzie. To byli oczywiście organizatorzy, którzy zadbali o każdy szczegół programu, artyści, którzy wspierali i inspirowali podczas malowania i rysowania, a także rodziny goszczące.  Bardzo ważna była możliwość stawiania pierwszych kroków w sztuce pod kierunkiem doświadczonych twórców. Wszystkim towarzyszyła niezapomniana międzynarodowa atmosfera, pozwalająca przeżyć niezwykłe chwile w gronie fantastycznych młodych Europejczyków.

Komunikacja przebiegała w języku angielskim lub niemieckim z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Międzynarodowe warsztaty dla młodzieży wsparło finansowo miasto oraz sponsorzy prywatni i instytucjonalni.

 

 

 • Warsztaty w Langenfeld

Będzie upalnie. Ostrzeżenie meteo

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Od godz. 12:00 dnia 19.07.2022 do godz. 20:00 dnia 21.07.2022 prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień wynosić będzie od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18°C do 21°C.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Jubileusz 101 urodzin mieszkanki Gostynina

W sobotę 16 lipca 2022 r. Pani Maria Głogowska, świętowała swoje 101 urodziny. Jubilatka jest najstarszą mieszkanką naszego miasta.
 
Z tej wyjątkowej okazji, serdeczne gratulacje, dużo dobrego zdrowia, samych pogodnych, szczęśliwych dni spędzonych w gronie rodziny i bliskich osób składa Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski.

 • Piękny jubileusz 101 urodzin mieszkanki Gostynina

Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK

W środę 13 lipca br. chór miejski Arce Cantores miał przyjemność wziąć udział w warsztatach wokalno-aktorskich prowadzonych przez Panią Kaję Potrzebską.  Pani Kaja Potrzebska to absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, o specjalności prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, uczestniczka wielu seminariów i warsztatów dyrygenckich (m.in. Międzynarodowych warsztatów dla dyrygentów Voice Project w Orebro – Szwecja). Od stycznia 2013 roku jest dyrygentem męskiego chóru Halka w Bydgoszczy, który jest jednym z najstarszych chórów amatorskich w Polsce i od września 2015 roku prowadzi chór Lutnia Nova, działający przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Pani Kaja Potrzebska w 2019 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Avis Cantores  w Gostyninie zdobyła I nagrodę w kategorii najlepszy dyrygent. Akompaniatorem podczas tych warsztatów był Pan Dominik Dymowski, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku.

W tym samym dniu, we wczesnych godzinach popołudniowych, w warsztatach wziął udział  chór „Vox Maiorum” z Płocka. Jest to chór żeński, trzygłosowy, tworzą go członkinie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w Płocku. Akompaniatorem na warsztatach był Pan Stanisław Psarski. Chór ten występował już przed gostynińską publicznością na Festiwalu Avis Cantores oraz w tym roku w kwietniu na Koncercie Pieśni Pasyjnych.

Seniorzy pogłębiali swoja wiedzę i umiejętności w zakresie: emisji głosu, pracy nad prawidłowym oddechem, dykcji, rytmu, barwy i skali głosu. Były eksperymenty z dźwiękami, wystukiwanie rytmu i elementy sztuki aktorskiej. A to wszystko po to, by przełamać barierę wstydu przed publicznymi występami  i wzmocnić swoją samoocenę.

Mam nadzieje, że wkrótce usłyszymy ten chór u nas ponownie.

Warsztaty zakończyły się w późnych godzinach wieczornych, ale warto było spożytkować te kilka godzin na zdobycie cennej wiedzy muzycznej i empirycznie poznać wieloaspektowość oddziaływania muzyki, a szczególnie jej terapeutyczną rolę.

 

Pragnę serdecznie podziękować pani Dyrektor MCK w Gostyninie Pani Aleksandrze Milczarek wraz z pracownikami za pomoc przy organizacji warsztatów oraz dziękuje ogromnie wszystkim chórzystom za wczorajszy, pełen muzycznych wrażeń dzień.

 

Z muzyczno-warsztatowym pozdrowieniem

Michał Pilichowicz

 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK
 • Warsztatowo-scenicznie i muzycznie w MCK

Sprzedaż lokalu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce     nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1889 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 18.07.2022 roku na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina – umgostynin.bip.org.pl został wywieszony wykaz:

➢ lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 10 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej najemcy zamieszkującemu w tym lokalu wraz  z udziałem w działce gruntu.
 


Burmistrz Miasta Gostynina    
mgr Paweł Witold Kalinowski  

 

Gostynin, dnia 18.07.2022r.

 

Puchar Marszałka dla gostynińskich żeglarzy

W miniony weekend w Nowym Duninowie na wodach rzeki Wisły odbyły się regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgromadziły one wszystkie czołowe załogi z Płockiego Okręgu Żeglarskiego. Od wielu lat w tych zawodach prym wiodły drużyny z Płocka jednakże w tym roku nastąpił przełom i gostynińscy żeglarze z Klubu Żeglarskiego HALS przejęli inicjatywę, zdobywając pierwsze miejsce w klasie T2, drugie w klasie Open, zdobywając jednocześnie puchar dla najszybszego jachtu regat.

Ten sukces to już kolejne wysokie miejsce w tym sezonie i dowód na to że systematyczna praca, doceniana i wspierana przez mecenasa gostynińskiego sportu jakim jest Bburmistrz Miasta zawsze prowadzić będzie do sukcesów. W najbliższym czasie kolejne regaty tym razem w Gdyni na arenie ogólnopolskiej w ramach Mistrzostw Polski Klasy RS21 - trzymamy kciuki.

 

Klub Żeglarski Hals

 

 • Puchar dla gostynińskich żeglarzy
 • Puchar dla gostynińskich żeglarzy
 • Puchar dla gostynińskich żeglarzy

Pierwszy spacer szklakiem gostynińskich zabytków za nami

W poniedziałkowe popołudnie (18 lipca) mieszkańcy Gostynina mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze szlakiem gostynińskich zabytków. Wydarzenie to było pierwszym z cyklu „Spacerów po Gostyninie”, a prowadziła je pani Elżbieta Szubska-Bieroń, świetna historyczka zajmująca się przede wszystkim historią naszego regionu. Spacer rozpoczął się przed Ratuszem i prowadził szklakiem miejskich zabytków, o których losach i ich roli w  historii miasta opowiadała Pani Elżbieta. Ta inspirująca podróż w czasie trwała dwie godziny, a zwieńczyła ją degustacja potraw na Zamku Gostynińskim.

Już dziś zapraszamy na kolejne spacery: 29.07.2022 r. „Szlakiem gostynińskich zabytków” i 19.08.2022 r. „Szlakiem Wielokulturowego Gostynina”. Na spacery obowiązują zapisy, o czym będziemy Państwa informowali w kolejnych artykułach.

 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków
 • Spacer szklakiem gostynińskich zabytków

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wsparciu dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Zainteresowani mogą dowiedzieć się kogo dotyczy wsparcie i jakie mogę otrzymać, kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start, co zrobić, aby otrzymać wsparcie, jakie informacje trzeba podać na wniosku, jak złożyć wniosek, za czyim  pośrednictwem. Można dowiedzieć się także gdzie można otrzymać pomoc.

Te i wiele innych potrzebnych informacji znajduje się na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 • logo ZUS

Ogłoszenie meteo o kolejnych upałach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 31°C do 34°C, w czwartek od 33°C do 36°C, w piątek i sobotę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Badanie kondycji III sektora w województwie mazowieckim

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP...) działających w województwie mazowieckim.

Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna w Internecie jest do 5 września br. pod adresem:

http://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jest to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy. 

 • plakat - III sektorze daj się poznać

Natalia Sarzała z UKS-Team ze zwycięstwem w Rybnie

W dniu 17 lipca 2022 roku odbyły się w Rybnie zawody sportowe w jeździe szybkiej na łyżworolkach pn. „IV Półmaraton Rolkarski w Rybnie – Gronowo o Puchar Wójta Gminy Rybno”.
Organizator OSiR w Rybnie dla młodszych kategorii przygotował dystans 1 km, a także dla młodzieży i osób dorosłych 10km oraz 24km.
Doskonale zaprezentowała się kadetka Natalia Sarzala (zawodniczka UKS Zwoleń-Team), która „w wysokiej dyspozycji przed nadchodzącymi międzynarodowymi zawodami w Gdańsku” w wyścigu sprinterskim na 1000 metrów zajęła 1 miejsce
Bardzo duży sukces odniosła również w półmaratonie zajmując w kategorii OPEN (KOBIET) 2 miejsce, a w swojej kategorii wiekowej 1 miejsce.

Serdecznie gratulujemy

 

autor/źródło/foto: UKS Zwoleń-Team

 • Natalia Sarzała - foto

Medale zawodników UKS Zwoleń-Team w "Rundzie" Widawa

Miłośnicy łyżworolek mieli w Widawie 10 lipca 2022 r. okazję do sprawdzenia swoich umiejętności podczas ogólnopolskich zawodów sportowych „RUNDA Widawa”: starty dziecięce, 10km, półmaraton i maraton. We wszystkich konkurencjach wystartowało ok. 200 osób.
Byli zarówno amatorzy, zawodowcy, a także reprezentanci Polski.
Zawody otworzyła rywalizacja najmłodszych na dystansach 500m i 1000m.
W drugiej części zawodów konkurowali ze sobą bardziej doświadczeni zawodnicy na 10km, 21km, 42km.
Wyniki reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń-Team:

NA DYSTANSIE 500m:
1 miejsce – Zofia Deroń
2 miejsce – Hanna Deroń

NA DYSTANSIE 1000 m:
1 miejsce – Kaja Sobiecka
2 miejsce – Natalia Sarzała
1 miejsce – Michał Pawłowski

NA DYSTANSIE 21 km (półmaraton):
2 miejsce w open ŁUKASZ FLEJSZER (w kat. open M: 2 miejsce / w kat. M-30: 2 miejsce)
5 miejsce w open MATEUSZ CHOJNACKI (w kat. open M: 5 miejsce / w kat. M-20: 1 miejsce)
6 miejsce w open MICHAŁ PAWŁOWSKI (w kat. open M: 6 miejsce / w kat. M-20: 2 miejsce)
8 miejsce w open NATALIA SARZAŁA (w kat. open K 1 miejsce / w kat. K20: 1 miejsce)
10 miejsce w open KAJA SOBIECKA (w kat. open K 3 miejsce / w kat. K20: 3 miejsce)
36 miejsce w open PAULINA PRZYBYSŁAWSKA (w kat. open K 10 miejsce / w kat. K20: 6 miejsce)
Serdecznie gratulujemy


autor/źródło: UKS Zwoleń-Team
foto: Iza Zgrzywa / Agnieszka Zgrzywa / Izabela i Karolina Długa

 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team
 • Medale UKS Zwoleń-Team

Znamy dyrektorów dwóch placówek oświatowych

 
Miło nam poinformować, że 20 lipca zostały wydane Zarządzenia przez Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów dwóch gostynińskich placówek oświatowych.
Pan Robert Pypkowski został wybrany na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, natomiast pani Grażyna Stanisławska została  dyrektorem Przedszkola nr 4.
Oba konkursy odbyły się w dniach 6 i 7 lipca.
Dyrektorom składamy życzenia owocnej pracy, samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, dobrej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, ponadto wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.
 • herb Gostynina

Szlakiem naszej Wisły - Klub Żeglarski "HALS" zaprasza

Klub Żeglarski "HALS" serdecznie zaprasza członków lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na Rejs Żeglarski mający na celu poznawanie walorów turystycznych i przyrodniczych rzeki Wisły, a przez to podnoszenie atrakcyjności turystycznej województwa mazowieckiego.

Termin - można wybrać sobotę w godz. 11.00-19.00. Szczegółowe informacje pod telefonem 609 110 412 i na stronie www.SzlakiemNaszejWisły.pl

Podczas turystycznej imprezy:

 • rejs jachtami żaglowymi na trasie Płock-Nowy Duninów
 • poznanie mijanych atrakcji turystycznych
 • odwiedzenie przystani i punktów gastronomicznych
 • przybycie do przystani KŻ "HALS" w Nowym Duninowie
 • poczęstunek przy żeglarskim ognisku.  
 • zaproszenie

Wystawa lalek artystycznych

Na wyjątkową wystawę pn. "Wystawa lalek artystycznych Mazowsze w spódnicy" zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie w dniach 1-31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.  

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia.

Działka 3320 o powierzchni 3623 m kw. przy ul. 18 Stycznia.

Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium gminnym teren działki jest oznaczony symbolem MN – obszar o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, około 1 km. od rynku, przy jednej  z głównych ulic przelotowych (ul. 18 Stycznia), ma kształt dość regularny – zbliżony do trapezu, część jej terenu przylega do ul. 18 Stycznia, a od strony północnej posiada dostęp do ul. Iwaszkiewicza. Teren działki ma możliwość podłączenia do głównych mediów komunalnych w ulicy 18 Stycznia (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

Cena wywoławcza to 550.000,00 zł.

Pierwszy przetarg był przeprowadzony w dniu:17.03.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg był przeprowadzony w dniu:1a2.05.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg był przeprowadzony w dniu:29.06.2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022 roku (środa), o godz. 11:00 – tej  w sali nr 213 Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26.
Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 01.09.2022 r. (włącznie) do godziny 14 – tej - w kasie Urzędu Miasta Gostynina lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA w Warszawie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Gostynina lub do kasy Urzędu Miasta Gostynina. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Oględziny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22,  pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu - gostynin.pl i umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236 07 47.

 

Gostynin, dnia 22.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: od 22.07.2022 r. do 05.09.2022 r. 

 

 

 • ogłoszenie

Ostrzeżenie meteo o burzach z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad miejscami duży.

Zalecamy zachowanie ostrożności.

Kino plenerowe pod Ratuszem już w najbliższy czwartek

Na plac pod Ratuszem powraca kino plenerowe. Najbliższy seans odbędzie się już w nabliższy czwartek o godz. 21.30.

Tym razem zapraszamy Państwa na najnowszą część przygód najsłynniejszego agenta-007, czyli film "Nie czas umierać".

Na widzów czekają  darmowe leżaki i popcorn.

 • Kino plenerowe pod Ratuszem

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”
RUNDA NR 1

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” RUNDA NR 1.

1. TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.

2. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00.

Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.

3. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora:
https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
4. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

5. DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.

6. Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona
będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:

1) posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 - premia na etapie rekrutacji 5 pkt;

2) brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 - premia na etapie rekrutacji 4 pkt;

3) dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych - premia na etapie rekrutacji 3 pkt;

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4) wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - premia na etapie rekrutacji 2 pkt.

7. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ
DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU:
www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/.
WAŻNE INFORMACJE!

1. Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji):

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

2. Dokumenty lub oświadczenia składane przez Przedsiębiorstwo w procesie rekrutacji powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e doreprezentacji danego Przedsiębiorcy (zgodnie z CEiDG lub KRS). Jeżeli upoważnienie do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstw wynika z udzielonego określonej
osobie pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo to musi być załączone do przekazywanych dokumentów. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu.

3. Biuro projektu mieści się pod adresem:

a. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,

b. ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów, tel. 76 862 27 77, adres email: gwsir@arleg.eu,

działa przez cały okres realizacji projektu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.

4. Uprzejmie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym prawidłowo funkcjonującej i na bieżąco monitorowanej skrzynki e-mail oraz osoby do kontaktów roboczych.

5. Maksymalna kwotę wsparcia to iloczyn liczby osób przewidzianych do wsparcia oraz limitu wsparcia na osobę wskazanego w §4 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu tj. 7 867,80 zł;
np. delegując na szkolenia 2 osoby, maksymalna kwotę wsparcia wynosi: 2x7867,80 = 15.735,60 zł.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać deklaracje dot. ilość osób delegowanych do udziału w Projekcie pracowników należących do jednej/kilku z ww. preferencji we Wniosku o umowę i umowie. Utrata preferencji może skutkować odrzuceniem formularza zgłoszeniowego w sytuacji utraty miejsca na Liście rankingowej Przedsiębiorców z powodu przyznania nienależytego pierwszeństwa.

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
7. Przy uzupełnianiu informacji dot. otrzymanej pomocy de minimis można skorzystać z wyszukiwarki SUDOP:
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
8. Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail (w przypadku braku stwierdzonej awarii systemu)- nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

9. Braki w zakresie PODPISÓW OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA na Formularzu zgłoszeniowego skutkuje jego odrzuceniem.

10. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

11. W przypadku awarii systemu Operatora, przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych (skanów bądź elektronicznych dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym) będzie możliwe drogą mailową na adres mailowy gwsir@arleg.eu. Wówczas za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów w formie elektronicznej. Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informacja o awarii zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Operatora.

12. Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Formularzy zgłoszeniowych, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu Operatora lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami
w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.

 • Nabór 1
 • Rozwijanie kompetencji pracowników

Wakacje 2022

Osiedlowa Liga Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2006/2008 (5+bramkarz)
Udział w rozgrywkach ligowych potwierdziły drużyny : FC Kambodża 869, Royal Gostynin, Champion Gostynin i UKS Osiedle Gostynin.
Drużyny rywalizować będą na boisku Orlik przy ul.Sportowej 1/Stadion/ systemem turniejowym - jednorundowo „każdy z każdym”.
Czas gry 2 x 15 minut.
Punktacja turniejowa:

1 m-ce – 5 pkt.
2 m-ce – 4
3 m-ce – 3
4 m-ce – 2
Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach decydować będzie o zajętym
końcowym miejscu w lidze,
-drużyny występują w 6-cio osobowych składach (5-ciu w polu+bramkarz),
-maksymalna ilość zawodników w drużynie 8-miu,
-za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt,.
-o końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn, różnica bramek we wszystkich, meczach, ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach.
Termin I turnieju 25.07.22r./pon./
godz. 9.30 FC KAMBODŻA – ROYAL
10.10 CHAMPION – UKS OSIEDLE
10.50 FC KAMBODŻA – CHAMPION
11.30 UKS OSIEDLE – ROYAL
12.10 FC KAMBODŻA – UKS OSIEDLE
12.50 CHAMPION - ROYAL
II turniej 27.07.22r./środa/ godz.9.30
RUNDA REWANŻOWA W SIERPNIU O TERMINACH POWIADOMIMY.

Burmistrz Miasta Gostynina informuje

Burmistrz Miasta Gostynina informuje o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina
w Gostyninie

W wyniku przeprowadzonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina wybrana została:

Pani MARZENA LIGOCKA, zam. Gostynin

Uzasadnienie dokonanego wyboru
Pani Marzena Ligocka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu
o konkursie. Posiada preferowane wykształcenie bibliotekarskie oraz wieloletnie
doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece. Uzyskała wysoką ocenę komisji
po przedstawieniu autorskiej koncepcji programowej funkcjonowania i rozwoju
jednostki, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i doświadczeniem,
które dają gwarancję właściwego kierowania instytucją kultury.

Burmistrz Miasta Gostynina
/-/ Paweł Witold Kalinowski

 • pani Marzena Ligocka

Wakacje 2022

Osiedlowa Liga Piłki Nożnej Chłopców rocznika 2006/2008 (5+bramkarz)
Udział w rozgrywkach ligowych potwierdziły drużyny : FC Kambodża 869, Royal Gostynin, Champion Gostynin i UKS Osiedle Gostynin.
Drużyny rywalizować będą na boisku Orlik przy ul.Sportowej 1/Stadion/ systemem turniejowym - jednorundowo „każdy z każdym”.
Czas gry 2 x 15 minut.
Punktacja turniejowa: 1 m-ce – 5 pkt.
2 m-ce – 4
3 m-ce – 3
4 m-ce – 2
Suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach decydować będzie o zajętym końcowym miejscu w lidze:
-drużyny występują w 6-cio osobowych składach (5-ciu w polu+bramkarz),
-maksymalna ilość zawodników w drużynie 8-miu,
-za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt,.
-o końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów,
bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn, różnica bramek we wszystkich meczach, ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach.
Termin I turnieju 25.07.22r./pon./
godz. 9.30 FC KAMBODŻA – ROYAL
10.10 CHAMPION – UKS OSIEDLE
10.50 FC KAMBODŻA – CHAMPION
11.30 UKS OSIEDLE – ROYAL
12.10 FC KAMBODŻA – UKS OSIEDLE
12.50 CHAMPION - ROYAL
II turniej 27.07.22r./środa/ godz.9.30
RUNDA REWANŻOWA W SIERPNIU O TERMINACH POWIADOMIMY.

Kolejny spacer "Szlakiem gostynińskich zabytków" już w najbliższy piątek

Serdecznie zapraszamy na kolejny spacer "Szlakiem gostynińskich zabytków", który poprowadzi poprzez historyczne miejsca naszego miasta. Pani Elżbieta Szubska-Bieroń opowie uczestnikom najciekawsze informacje dot. Gostynina – kilkusetletniego miasta o burzliwej historii i ludziach, bez których to miasto by nie istniało.

Już dziś zapraszamy do udziału.

Piątek, 29.07.2022 r. Zbiórka o godz. 17.30 przed Ratuszem.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numerem tel. 24 236 07 33.

Po spacerze na uczestników czeka kulinarna niespodzianka.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, a spacerowicze będą mile wspominać razem spędzony czas. 

 • Spacer szlakiem gostynińskich zabytków

Osiągnięcia sportowe Łukasza Flejszera

W dniu 10 lipca 2022 roku odbyły się w Widawie zawody w jeździe szybkiej na łyżworolkach.
Organizatorzy dla najmłodszych uczestników przygotowali dystans: 500m i 1000m oraz dla młodzieży i osób dorosłych 10 km. Po zmaganiach w.w. grup przyszedł czas na rywalizację wrotkarzy Speed na dystansach: 21 i 42 km, w których to wystartowało blisko 200 osób.
Bardzo dobrze zaprezentował się trener UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer, który w wyścigu półmaratonu zajął 2 miejsce w ,,open’’.
Serdecznie gratulujemy.

zdjęcia: Agnieszka Zgrzywa / Izabela i Karolina Długa

 

Niebywałą rywalizację łyżworolkarzy szybkich mogliśmy oglądać 17 lipca 2022 r. w Rybnie /woj. warmińsko-mazurskie/ na dystansie półmaratonu wrotkarstwa szybkiego.
Pogoda, warunki na trasie, szybki asfalt, przewyższenia i długie zjazdy zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, co sprzyjało osiąganiu dużych prędkości – mówi Ł.Flejszer.
Pierwsi zawodnicy dystansu 24 km wystartowali o godz. 12:00, którzy do pokonania mieli 3 pętle. Na dystansie zwiększonego półmaratonu miasto i gminę Gostynin reprezentował zawodnik/trener z UKS Zwoleń-Team Łukasz Flejszer, który zajął wysokie 3 miejsce w OPEN (a w kat. M30  2 miejsce).
Po takich zawodach motywacja rośnie - podobnie jak ilość wzorców z czołówki światowej do naśladowania!”
– mówi Ł.Flejszer.

Źródło / FOTO: UKS Zwoleń-Team

 • Łukasz Flejszer
 • Łukasz Flejszer
 • Łukasz Flejszer

Zgrupowanie 52. młodych piłkarzy UKS Football Education Academy odbyło się w Lidzbarku.

Zawodnicy FEA zakwaterowani byli w położonym w naturalnym otoczeniu Parku Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Lidzbarskiego w Ośrodku Kolonijnym Danusia II .

Zajęcia sportowe odbywały się na Stadionie  Miejskim oddalonym zaledwie 300 m od ośrodka. Trenowaliśmy na wzorowo przygotowanych naturalnych pełnowymiarowych boiskach. Każda grupa odbyła 10 jednostek treningowych. Drużyny miały okazje sprawdzić  swoje umiejętności piłkarskie podczas spotkań kontrolnych.  Razem odbyło się 7 sparingów, rywalizowaliśmy ze Szkółką Piłkarską Radomiak, LKS Wel Lidzbark oraz UPKS Poncio Lidzbark. Wyniki rozegranych meczów utwierdziły nas, że ciężka praca przynosi efekty!

A co oprócz piłki nożnej? Piłkarze FEA mają wakacje i powinni się dobrze bawić! Dlatego na obozie w Lidzbarku był czas na atrakcje i odpoczynek.  Na terenie Ośrodka Kolonijnego Danusia II chłopcy mieli do dyspozycji boisko do siatkówki i koszykówki, stoły do tenisa, trampolinę, bilard, piłkarzyki i plac zabaw dla dzieci.

Relaksowaliśmy się na Plaży Miejskiej,  kąpaliśmy się w jeziorze pod okiem ratowników WOPR,  graliśmy w pikę plażową, byliśmy na najdłuższej  w województwie warmińsko- mazurskim zjeżdżalni wodnej na świeżym powietrzu. Zawodnicy FEA sprawdzali swoją równowagę i zręczność w Parku Linowym, natomiast starsi na Wodnym Torze Przeszkód, gdzie musieli pokonać górę lodową, trampolinę, skocznię , drabinki i wykonać prawidłowy skok do wody. Mieliśmy do dyspozycji rowery, więc odbyliśmy wycieczkę wzdłuż  promenady Jeziora Lidzbarskiego. Odkryliśmy uroki kajakarstwa, błogiego spędzania czasu na wodzie pływając po Jeziorze Lidzbarskim.

Dyskoteka i ognisko z kiełbaskami- tego nie może zabraknąć na żadnym prawdziwym obozie! Tak minął nam ostatni wieczór w Lidzbarku. Młodzi piłkarze Football Education Academy zintegrowani z rówieśnikami z Radomia i Olsztyna bawili się doskonale.

Na zgrupowaniu wszyscy zawodnicy otrzymali klubowe bluzy oraz dyplomy.

Piłkarzom FEA i  kadrze dziękujemy za współprace i realizowanie w 100% obozowego planu!

Rodzicom zaś dziękujemy za zaufanie i oddanie nam pod opiekę swoich młodych sportowców!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obozu piłkarskiego w Lidzbarku,
 • obóz FEA

Święto Policji - wizyta w Punktach Opieki dla Dzieci do lat 3

Z okazji przypadającego dnia 24 lipca Święta Policji, na zaproszenie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 w Gostyninie odpowiedział podkomisarz Krzysztof Olszar.
Zaproszony gość zaproponował dzieciom m.in  zwiedzanie wozu policyjnego czy też zabawę pacynką- niebieskim psem policyjnym SZNUPKIEM.
Całe spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej  atmosferze gdyż ...nie taki mundur straszny????
Na zakończenie wizyty Pan Policjant otrzymał pamiątkową kartkę z życzeniami, bukiet kwiatów oraz słodkie co nieco

 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u najmłodszych
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów
 • Święto Policji u maluchów

Badanie ewaluacyjne dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD.  Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=610ca29f&&b=13b016cf14&&c=390e6625

Bardzo dziękujemy!

 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

aktywni.razem@wp.pl

 • pobrane

Warsztaty tematyczne

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych pozyskało dotację na przeprowadzenie warsztatów tematycznych, przez 4 miesiące. W każdym miesiącu odbędzie się inne spotkanie tematyczne. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców w terenu działania Stowarzyszenia do zapisów. W załączniku znajduje się zaproszenie, oraz karty zgłoszeń i regulamin. Prosimy o zapoznanie się z materiałami i chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty.

 • Zaproszenie na warsztaty
 • Karta zgłoszeniowa
 • Regulamin warsztatów 1
 • Regulamin warsztatów 2

Egzamin na żeglarza jachtowego

Od 10 czerwca 2022 roku Klub Żeglarski HALS prowadził weekendowe szkolenie żeglarskie dla dorosłych po którym sześciu kursantów w dniu 23 czerwca podeszło do państwowego egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego. Kursanci w ramach egzaminu musieli wypełnić test teoretyczny składający się z kilkudziesięciu pytań oraz odbyć egzamin praktyczny obejmujący pływanie jachtem na żaglach i na silniku, wykonując podstawowe manewry żeglarskie takie jak: podejście do pomostu, do tonącego oraz do boji. Jak się okazuje po dobrym przygotowaniu do egzaminu, każdy może zostać żeglarzem, gdyż wszyscy kursanci zdali z wynikiem pozytywnym, powiększając grono żeglarzy Gostynińskiego Klubu Żeglarskiego HALS - GRATULACJE. 
 • egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego
 • egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego
 • egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego
 • egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego
 • egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

Wystawa lalek artystycznych MAZOWSZE W SPÓDNICY

Zapraszamy na wystawę lalek artystycznych pod nazwą Mazowsze w spódnicy, która rozpocznie się 1 sierpnia br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Organizatorem wystawy jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

 

 • Wystawa lalek

Gostynińskie półkolonie żeglarskie

Już trzecia grupa najmłodszych dzieci bierze udział w mini szkoleniu żeglarskim realizowanym przez KLUB ŻEGLARSKI "HALS" w formie tygodniowych półkolonii.

Po wstępnym zapoznaniu i zasadami bezpieczeństwa i obsługą jachtów typu OPTIMIST nadszedł czas na pierwsze próby na wodzie. Na razie bez żagli w celu oswojenia z przechyłami i poznania podstawowych czynności, takich jak wiosłowanie i sterowanie.

Pogoda sprzyja więc niewątpliwie w kolejnych dniach przyjdzie czas na pierwsze pływania pod żaglami.  

 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie
 • Gostynińskie półkolonie żeglarskie

Gostynin odda cześć bohaterom Powstania Warszawskiego

W najbliższy poniedziałek (1 sierpnia br.), jak co roku w tym czasie będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Oddamy hołd poległym bohaterom.

O godz. 17.00 zawyją syreny, a przed budynkiem Urzędu Miasta symbolicznie zapalone zostaną znicze. Myśli zebranych na Rynku Miejskim skierują się ku tym, którzy 78 lat walczyli o wolność.

Jak podają źródła m.in. fragment broszury „Powstańcy warszawscy”, wyd. IPN, seria „Patroni naszych ulic”, Powstanie Warszawskie rozpoczęło się, na mocy rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie planowane na kilka dni upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, jednak od strony politycznej spełniło doniosłą rolę. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości.

Jak napisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, legendarny „kurier z Warszawy”, „walka nie była daremna”, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność i przetrwało Stalina”.

 

 

Foto: Wikipedia 

 • Powstanie Warszawskie - foto - Wikipedia

Krwiobus jutro w Gostyninie

Informujemy, że krwiobus pojawi się w Gostyninie 29.08.22w godzinach 9:00-13:00 na placu przed Ratuszem Miejskim. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Oddawanie krwi nie boli, jest bezpieczne, nie grozi zarażeniem ani nie uzależnia. Wystarczy chcieć! Nie musisz znać swojej grupy krwi. Wystarczy, że w tym dniu zjesz niskotłuszczowy posiłek, wypijesz większą ilość wody i tuż przed oddaniem krwi powstrzymasz się od palenia papierosów.

Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji: www.twojakrew.pl

 • krwiobus

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

 • Pierwszą pomoc psychologiczną

 • Wsparcie psychospołeczne

 • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

 • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Jak to działa?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl oferuje dwa rodzaje pomocy: telefon wsparcia i czat. Z telefonu wsparcia, który odbierają cztery psychoterapeutki mówiące w języku ukraińskim i polskim, można skorzystać w godzinach podanych na stronie: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. Z kolei czat dostępny jest całodobowo. Można w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swoim przeżyciem i poczekać na odpowiedź od naszego specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby nieznające języka ukraińskiego – tłumaczy dr Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska, organizującej inicjatywę.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, separację, utratę mieszkania lub pracy.– wyjaśnia pochodząca z Ukrainy psychoterapeutka Roksana Korulczyk, członkini zespołu świadczącego bezpłatna pomoc psychologiczną i informacyjną na HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Zespół platformy zachęca też do sięgania po wsparcie osoby, które, nierzadko z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem, pomagają uchodźcom, mierząc się na skutek tego z różnorodnymi obciążeniami. Zapraszamy wszystkie takie osoby potrzebujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę psychiczną w tym wyjątkowym czasie – podsumowuje psychoterapeutka z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do psycholożek z HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Roksana Korulczyk (j. polski, j. ukraiński) tel. +48 536 525 155

Kateryna Volkova (j. ukraiński, j. angielski) tel. +48 536 595 450

Alyona Kozak (j. ukraiński) tel. +48 536 585 250

Yulia Kozhemyakina (j. ukraiński) tel. +48 535 575 855

***

Więcej o GrupaWsparcia.pl i Fundacji ADRA Polska

GrupaWsparcia.pl– powstała w 2018 roku innowacyjna platforma wsparcia emocjonalnego i psychologicznego za pośrednictwem internetu, która wspiera aktywnie prawie 18 tys. użytkowników. W 2019 roku portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku, organizowanym przez Total Polska. W 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Międzynarodowej zespół portalu utworzył platformę online w języku rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. Od 2021 roku GrupaWsparcia.pl działa też za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferuje listę miejsc wsparcia dla emigrantów i emigrantek z Białorusi. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę uruchomiono HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl, platformę wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pomagających im Polaków, oferującą całodobowy czat i specjalistyczną pomoc telefoniczną. GrupaWsparcia.pl jest częścią Fundacji ADRA Polska.

Fundacja ADRA Polska – powstała w 2009 roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej obecnie w 118 krajach. Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, poprzez działania z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowy charakter organizacji pozwala jej działać szybko i efektywnie. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary, organizując transporty humanitarne i zakupując potrzebne materiały oraz busy do rozwożenia pomocy humanitarnej w Ukrainie. ADRA Polska posiada również 50 punktów pomocy uchodźcom zlokalizowanych w całej Polsce, w których mieszkańcy Ukrainy mogą znaleźć schronienie po przekroczeniu granicy polskiej. Więcej informacji na stronie: www.adra.pl

Więcej informacji o HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: tel. 536 525 155

Informacje dla mediów: tel. 536 545 151

 

Безкоштовна психологічна і інформаційна допомога для людей з України та тих, хто бажає їм допомогти. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl запрошує до користування з допомогиЛюди, які тікають від війни в Україні та особи, які їм допомагають, наприклад, волонтери та ті, які приймають біженців - можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Портал GrupaWsparcia.pl разом із Фондом ADRA Polska та Польським Товариством Логотерапії та Ноо-психосоматики (PTLiNPS) запустили HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – платформу з доступним цілодобовим чатом і телефоном підтримки, за допомогою якого можна отримати психологічну та інформаційну підтримку. Допомога ведеться українською польською та анлійською мовами.Види допомоги, які можна отримати на: HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl

 • Перша психологічна допомога

 • Психосоціальна підтримка

 • Основні поради щодо правової ситуації для окремих осіб або сімей

 • Інформація про безпечне проживанняЯк це працює?

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl пропонує два види допомоги: чат і телефон підтримки. На телефон підтримки відповідають чотири психотерапевтки, які володіють українською, польською та ангійською мовами, ним можна скористатися в години, зазначені на сайті: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us. У свою чергу, чат доступний 24 години на добу. Ви можете будь-коли поставити запитання чи поділитися досвідом та чекати відповіді від нашого спеціаліста. Завдяки автоматичному перекладу чат дозволяє надавати підтримку людям, які не володіють українською, – пояснює д-р Пьотр Новацький, президент Фонду ADRA Polska, який організовує ініціативу.

Особливий інтерес представляє психологічна допомога. Окрім загальних адаптаційних проблем, пов’язаних із пошуком нової ситуації в чужій країні та незнанням мови, кожну людину окремо торкнулася трагедія війни, в т.ч. через смерть близької людини, розлуку, втрату квартири чи роботи, – пояснює Роксана Корульчик, психотерапевт з України, учасниця команди, яка надає безкоштовну психологічну та інформаційну допомогу HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Команда платформи також заохочує звернутися за підтримкою до людини, яка часто з великою самовідданістю та зусиллями допомагає біженцям, стикаючись з різними тягарями. Запрошуємо всіх таких людей, які потребують допомоги або хочуть подбати про свій психічний стан у цей винятковий час, – підсумовує психотерапевт HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl.

Прямий телефонний зв'язок з психологами з HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl:

Роксолана Корульчик (українська,польська) тел. +48 536 525 155

Катерина Волкова (українська, англійська) тел. +48 536 595 450

Олена Козак (українська) тел. +48 536 585 250

Юлія Кожемякіна (українська) тел. +48 535 575 855

***

Детальніше про GrupaWsparcia.pl та Фонд ADRA Polska:

GrupaWsparcia.pl - заснована в 2018 році і з тих пір активно підтримує майже 12 тис. користувачів. У 2019 році портал отримав перше місце в конкурсі на кращий стартап року, організованому Total Polska. Про портал писали більшість ЗМІ країни, як-от: Onet, Bussiness Insider, Brief, Wirtualna Polska, Mam Biznes, SpidersWeb, RMF Maxxx, InnPoland. Наступного року в рамках фінансування Міжнародного Фонду Солідарності ми створили російською онлайн-платформу для підтримки емігрантів з Білорусі. Саме тоді ми почали працювати над мобільним додатком російською та польською мовами, який доступний в обох мовних версіях. У рамках фінансування ФСМ ми також створили список місць підтримки для іммігрантів з Білорусі, який доступний у додатку. Це віха в боротьбі з усіма негараздами. GrupaWsparcia.pl є частиною фонду ADRA Polska.Фонд ADRA Polska - благодійна суспільно корисна організація була заснована у 2009 році. Це польське відділення міжнародного фонду ADRA, яке наразі діє у 118 країнах. Його мета – допомогти нужденним людям через діяльність у сфері освіти, охорони здоров’я, організації життєдіяльності, а також розвитку та гуманітарної допомоги в регіонах, які постраждали від стихійних лих. Міжнародність організації дозволяє їй працювати швидко та ефективно. З першого дня війни в Україні Фонд підтримує постраждалих, організовуючи гуманітарні перевезення та закуповуючи необхідні матеріали та автобуси для доставки гуманітарної допомоги в Україну. ADRA Polska також має 50 пунктів допомоги біженцям, розташованих по всій Польщі, де українські жителі можуть знайти притулок після перетину польського кордону. Більше інформації на: www.adra.pl

Детальніше про HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl: тел. 536 525 155

Контакт для ЗМІ: tel. 536 545 151

 • Wsparcie psychologiczne
 • wsparcie psychologiczne UA

Kino plenerowe z Bondem

W dniu wczorajszym (28 lipca br.) w godzinach wieczornych odbyła się projekcja filmu pt. „Nie czas umierać” w ramach profilaktycznego kina plenerowego.

Zebrani na Rynku Miejskim obejrzeli najnowsze przygody agenta 007 - Jamesa Bonda.

Pogoda dopisała, jak również miłośnicy kina.

Krótkie wprowadzenie na temat gostynińskiego kina plenerowego wygłosiła Magdalena Świderska – naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia: - Kino plenerowe było organizowane przez Urząd Miasta Gostynina od 2017 r. i przez kolejne lata tj. 2018, 2019 i 2021. Teraz mamy już piątą edycję seansów pod chmurką realizowanych przez nas.

Pani Naczelnik zaprosiła na kolejne filmy, o których informacje znajdować się będą na stronie gostynin.pl i Fb Urzędu Miasta Gostynina.

Do zobaczenia na kolejnych filmowych spotkaniach.

 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe
 • kino plenerowe

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Gostyninie

W dniu 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina o godz. 16.00 odbędą się obrady nadzwyczajnej L sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.

 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

 5. Sprawy różne.

 6. Zamknięcie obrad.

 

 • sesja Rady Miejskiej - sala konferencyjna

Informacja dotycząca wykazu nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 29 lipca 2022 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot.:

 • część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

 

Gostynin, dnia 28 lipca 2022 r.

 • herb Gostynina

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W związku ze zbliżającą się 78 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, informujemy o uruchomieniu w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 syren alarmowych na terenie Powiatu Gostynińskiego. Emitowany na tę okoliczność sygnał dźwiękowy powinien być ciągły i trwać 1 minutę. W ten tradycyjny już sposób, symbolicznie uczcimy pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z hitlerowskim najeźdźcą .

Włączenie urządzeń alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.

1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Starostwa Powiatowego w Gostyninie • syrena alarmowa

Uroczystości powiatowe Święta Policji Państwowej

Na dziedzińcu Zamku Gostynińskiego w dniu dzisiejszym (29.07.2022r.) odbyła się uroczystość powiatowa Święta Policji.

Uroczysty apel z okazji tego święta został połączony z awansami na wyższe stopnie służbowe, wręczeniem medali i wyróżnień za codzienną i często niebezpieczną służbę.

W tym roku obchodzona jest 103. rocznica powołania Policji Państwowej oraz 97. rocznica powołania w strukturze Policji Państwowej jednolitej formacji kobiecej. W Gostyninie służbę pełni 7 policjantek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył srebrnym medalem za zasługi na rzecz Policji Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego.

Sekretarz Miejska pani Hanna Adamska odczytała w imieniu burmistrza adres okolicznościowy, w którym zwróciła uwagę m.in. na to, że: - uroczystość ta jest wyjątkowa, gdyż podnosi prestiż codziennej, pełnej zaangażowania służby oraz odwagi w niebezpiecznych działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji.

Zapewniono, że wysiłki policjantów i policjantek są dostrzegane i doceniane przez przedstawicieli samorządu. Funkcjonariusze Policji stanowią istotną cząstkę lokalnej społeczności i pełnią dla niej ważną i zaszczytną funkcję strażników spokoju.

Po wyprowadzeniu sztandaru Policji uroczystość zakończono.

 

 • tn__DSC0856
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji

Kolejny Spacer po Gostyninie za nami

Spacery tematyczne, to pasjonująca i pouczająca forma spędzania wolnego czasu, szczególnie wtedy, gdy pogoda dopisuje. Wędrówki na świeżym powietrzu, a ponadto czas na edukację sprawiają, że atrakcja taka staje się bardziej pożądana.

Wielu mieszkańców Gostynina potrafi wymienić znajdujące się w mieście zabytki, jednak niewielu zdaje sobie sprawę z bogatej historii i walorów architektonicznych tych budowli.

Celem spacerów jest przybliżenie historii tych niesamowitych miejsc, które znajdują się tuż obok nas. Dr Elżbieta Szubska-Bieroń potrafi przekazać innym taką wiedzę. Z zaciekawieniem słuchali jej młodsi i starsi uczestnicy spaceru.

Drugi już spacer odbył się właśnie dzisiaj (29.07.2022r.) po południu. Spacerowicze ruszyli spod Ratusza, a zakończyli wyprawę na Zamku gostynińskim. Po drodze zapoznawali się z takimi zabytkami jak: ratusz miejski czy budynek kramów i wiele innych.

Nie obyło się także bez pytań dotyczących zabytków i uzyskania na nich wyczerpujących odpowiedzi.

Na twarzach spacerujących widać było zadowolenie i satysfakcję z dawki historii, którą przekazała przewodniczka.

Odpoczywając na zamkowym dziedzińcu można było usłyszeć opinie, że taka cenna inicjatywa jest warta pochwały i powielania jej dla coraz szerszego grona odbiorców.

Informacje o kolejnych historycznych wyprawach będą zamieszczone na gostynin.pl i FB Urzędu Miasta Gostynina.

Do zobaczenia na kolejnym historycznym szlaku.

 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie
 • Spacerując po Gostyninie