Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

II sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady II sesji Rady Miejskiej - IX kadencji w Gostyninie
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4.    Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2023.
5.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.
6.    Informacja Burmistrza Miasta, dotycząca roku 2023, zawierająca:
     1)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub roz¬łożono spłatę na raty;
     2)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
7.    Podjęcie oświadczenia w sprawie wyrażenia stanowiska  wobec postulatów ogólnopolskiej kampanii społecznej „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”. 
8.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
9.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.
11.    Podjęcie uchwały zmieniająca  Uchwałę  Nr 486/LXX/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2024.
12.    Informacja dotycząca kontroli Komisji Rewizyjnej - Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym. 
13.    Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie obrad.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt