Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Obrady LXXIII sesji Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W  dniu 25 kwietnia 2024  roku o godz. 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXIII  sesji  Rady Miejskiej  -  VIII kadencji w Gostyninie.

Porządek sesji;   
1. Otwarcie obrad. 
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2023:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;
2) Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech:  „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”,
3) Klub Seniora „Parostatek”.
5. Informacja o realizacji zadań statutowych w roku 2023 przez Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
7. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o. w Gostyninie o realizacji zadań statutowych w roku 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2024 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  ławników do Sądu Okręgowego w Płocku, w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.  
16. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert  Reder

 

  • Herb Miasta Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt