Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Rozpoczęła się największa inwestycja Gostynina. Budowa oczyszczalni ścieków rozpoczęta!

W dniu wczorajszym (3 kwietnia 2024r.) odbyło się uroczyste rozpoczęcie największej inwestycji miejskiej. Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szymonem Nieciem wbili szpadel w ziemię pod budowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Inwestycja ta warta jest ponad 83 mln zł.

Podczas wczorajszego wydarzenia Prezes MPK i Burmistrz podkreślali jak ważne jest to zadanie dla naszego Miasta i jak wyglądał wieloletni proces prac nad przystąpieniem do tej inwestycji. 
Inwestor, Pan Sławomir Raniszewski Prezes Zarządu Spółki Wuprinż, poinformował, że zadanie rozpocznie się od remontu trafostacji, następnie będą przeprowadzone prace ziemne związane z przygotowaniem gruntu pod reaktory biologiczne, a w kolejnym etapie będzie modernizowany budynek przepompowni. Rozpoczęty I etap realizacji tego zadania opiewa na kwotę ponad 52 mln zł. Obecnie inwestycja realizowana jest ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu Województwa Mazowieckiego i budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Przypominamy, że 7 lipca 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. podpisało umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i  rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – konsorcjum firm w składzie: 

 1. WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań – „Lider Konsorcjum”;
 2. POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań – „Partner Konsorcjum I”;
 3. MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy  ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów – „Partner Konsorcjum II”.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału video.

 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków
 • Konferencja poświęcona modernizacji oczyszczalni ścieków

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt