Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika w wyborach odbywających się 7 kwietnia 2024 r.

Informacja
w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Miasta Gostynina do dnia 29 marca 2024 r. Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu Miasta Gostynina.

W dniu 29 marca 2024 r. (piątek) wnioski będą przyjmowane w godzinach: 7.30 - 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 2360732.


                                                                                                                              
                                                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina
                                                                                                                 Paweł Witold Kalinowski

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt