Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

29 marca br. Urząd Miasta Gostynina będzie nieczynny

Informujemy, że 29 marca Urząd Miasta Gostynina będzie nieczynny, natomiast 28 marca czynny będzie krócej, tj. do godz. 13.00.
 
 
Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 06 stycznia 2024 r. przypadającego w sobotę.
Na podstawie art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022. poz. 530 t.j.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym z powodu wystąpienia w tym okresie święta w dniu innym niż niedziela.
§ 2
Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2024 r. wyznaczam na dzień 29 marca 2024 r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Miasta Gostynina
 
Paweł Witold Kalinowski
 
  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt