Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 19 marca 2024 roku na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta - umgostynin.bip.org.pl zostanie umieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonej:
- do użyczenia na czas nieoznaczony, dot. część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2343/1 położonej w Gostyninie przy ul. Nowej,
- do dzierżawy na czas nieoznaczony, dot. części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 389/36 położonej w Gorzewie przy ul. Kruk,
- do dzierżawy na okres 3 lat, dot. części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2286/3 położonej w Gostyninie przy ul. Słowackiego.
 
 
      Burmistrz Miasta Gostynina
       Paweł Witold Kalinowski     
 
     
Gostynin, dnia  19 marca 2024 r.
 
  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt