Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Czy ciepło z geotermii na pewno tańsze?

W przestrzeni publicznej naszego miasta pojawiają się informacje dotyczące wykorzystania wód geotermalnych do celów grzewczych z zapowiedzią obniżenia opłat za ciepło o 30%.  
    
Twierdzenia te, w ocenie Urzędu Miasta Gostynina, nie mają pokrycia w faktach. Osoba podająca takie dane z całą pewnością nie dokonała szczegółowej analizy kosztów eksploatacji złoża i bieżącego utrzymania urządzeń w odniesieniu do warunków lokalnych oraz nakładów inwestycyjnych mających wpływ na cenę ciepła. Ponadto ustalona wydajność złoża nie jest w stanie w 100% zabezpieczyć zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym dla naszego miasta.
    
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPEC) od wielu lat rozważa ewentualne wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych. Przedstawiciele Spółki oraz Urzędu Miasta Gostynina odbyli kilka wizyt w funkcjonujących ośrodkach geotermalnych. Zdobyte informacje, jak dotychczas, wskazują, że cena ciepła dostarczana z geotermii, biorąc pod uwagę dane naszego odwiertu, byłaby wyższa niż ze źródła konwencjonalnego (opalanego węglem).
       
W tym miejscu należy wskazać, że z eksploatowanych wód termalnych w Polsce, Gostynin ma najwyższą mineralizację – 143,5 g/l bardzo niekorzystną dla pracy systemu geotermalnego. W innych miejscowościach zasolenie wynosi głównie 110 g/l, ale też są źródła o mineralizacji 3 g/l.
       
W ostatnich dniach Burmistrz Miasta Gostynina i Prezes MPEC uczestniczyli w uroczystym otwarciu ciepłowni geotermalnej w Kole. Przygotowanie tej inwestycji rozpoczęto w 2019 roku wykonując pierwszy otwór geotermalny, a w latach następnych realizowano kolejne etapy inwestycji, której całkowita wartość opiewa na kwotę 108 milionów złotych. W związku z wykorzystaniem geotermii do celów grzewczych, władze Koła szacują wzrost opłat za ciepło w granicach 5% w stosunku do aktualnie obowiązujących.
        
Z podanego wyżej przykładu wynika, że wykorzystywanie geotermii do celów ogrzewania niekoniecznie wiąże się z obniżeniem opłat ponoszonych przez mieszkańców za ciepło.
         
W związku z sukcesywnym ograniczaniem wykorzystywania paliw kopalnych, pewnie w niedalekiej przyszłości będziemy, jako miasto, zmuszeni do szukania alternatywnych źródeł ogrzewania, a geotermia będzie jednym z nich.

  • Odwiert geotermalny w Gostyninie
  • Odwiert geotermalny w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt