Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Gostynińskie Rodzinne Ogrody Działkowe z kolejnym dofinansowaniem

Gmina Miasta Gostynina od lat wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe, aby zapewnić działkowcom lepsze warunki do korzystania z zieleni. Ogrody działkowe to piękna przestrzeń, miejsce pracy, odpoczynku czy spotkań z rodziną i znajomymi. To wyjątkowe miejsca realizacji wielu pasji działkowców oraz zacieśniania więzi społecznych.

Potrzeb jest wiele natomiast środki własne Rodzinnych Ogrodów Działkowych niewystarczające
na realizację bieżących prac remontowych czy działań służących poprawie bezpieczeństwa
i funkcjonalności tych terenów zielonych.

Dlatego też Burmistrz Miasta Gostynina podjął decyzję o ubieganiu się z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie dla czterech Rodzinnych Ogrodów Działkowych
z terenu miasta Gostynina.

Na mocy Uchwały nr 6/24 Sejmiku województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2024 roku przyznano miastu dofinansowanie w łącznej wysokości 48.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”.

Na potrzeby realizacji tych projektów wkład własny wnosi również Gmina Miasta Gostynina w równej wysokości co pozyskane wsparcie finansowe, czyli 48.000,00 zł. Pozostałe koszty wykonania poszczególnych zadań – nie mniej niż 20% całkowitych kosztów pokryją Rodzinne Ogrody Działkowe
z własnych środków.

Dzięki pozyskanemu wsparciu ROD „KROKUS” dokona rozbudowy oświetlenia zewnętrznego poprzez montaż lamp solarnych z czujnikami ruchu, ROD „RELAX” wymieni ogrodzenie zewnętrzne od strony lasu, ROD „TULIPAN” zakupi profesjonalny rębak (rozdrabniacz gałęzi) natomiast ROD „BRATOSZEWO” wyremontuje ok. 300mb sieci wodociągowej.

Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby użytkowników ROD związane z zaspokajaniem ich socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb poprzez kształtowanie odpowiednich warunków do korzystania z Ogrodów.

Dofinansowane projekty to:

„Remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „BRATOSZEWO”
w Gostyninie”

   Całkowita wartość zadania: 70 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 20 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 20 000 zł

    Wkład finansowy ROD RELAX: 30 000 zł

„Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” 
w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 20 000zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 8 000zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 8 000 zł

    Wkład finansowy ROD KROKUS: 4 000 zł

„Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 35 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 14 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 14 000 zł

    Wkład finansowy ROD RELAX: 7 000 zł

„Zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” w Gostyninie”

    Całkowita wartość zadania: 15 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Województwa: 6 000 zł

    Dofinansowanie z budżetu Miasta Gostynina: 6 000 zł

    Wkład finansowy ROD TULIPAN: 3 000 zł

 

  • logo 25 lat Mazowsze
  • logo Mazowsze dla działkowców
  • ogród działkowy

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt