Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • logotyp

„Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Gostyninie”

Zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Gostyninie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”.

Termin realizacji: 2023 rok

Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 4.200,00 zł, co stanowi 40 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dotacja celowa z budżetu miasta Gostynina to kwota 4.200,00 zł, co stanowi 40 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki ROD „KROKUS” wynoszą 2.100,00 zł, co stanowi 20 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 10.500,00 zł

W ramach realizacji zadania, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” położonego przy ul. Kowalskiej 4a w Gostyninie, wykonano modernizację starej instalacji elektrycznej  oraz dostosowano ją do obowiązujących przepisów budowlanych i BHP. Prace związane z modernizacją instalacji polegały na wykonaniu zabezpieczeń – uziemienia 13 skrzynek elektrycznych  rozmieszczonych na terenie ROD oraz wykonaniu pomiarów elektrycznych po zakończeniu zadania. Dzięki wykonanym pracom podniesiono poziom bezpieczeństwa działkowiczów.

  • logotyp
  • modernizacja instalacji elektrycznej
  • modernizacja instalacji elektrycznej
  • modernizacja instalacji elektrycznej
  • modernizacja instalacji elektrycznej
  • modernizacja instalacji elektrycznej

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt