Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji w Gostyninie

W  dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali  posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXIX sesji Rady Miejskiej - VIII kadencji w Gostyninie.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3.    Wręczenie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022 roku. 
4.    Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
5.    Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 z uwzględnieniem:
   1)    odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
   2)    odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   3)    odczytania wniosków komisji stałych,
   4)    odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
   5)    dyskusji nad projektem uchwały budżetowej,
   6)    głosowania na przyjęciem projektu uchwały.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040 z uwzględnieniem:
   1)    odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
   2)    odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   3)    odczytania wniosków komisji stałych,
   4)    odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
   5)    dyskusji nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040, 
   6)    głosowania na przyjęciem projektu uchwały.
7.    Przyjęcie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
8.    Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Miejskiej.
9.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.
10.    Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
11.    Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad.

  • Sesja Rady Miejskiej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt