Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Budowa sieci cieplnej magistralnej w Gostyninie

Informujemy, że trwa budowa sieci cieplnej magistralnej w Gostyninie. Przetarg na jej budowę wygrało Konsorcjum Infracorr Sp. z o.o., M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. i BMB SANTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w imieniu którego działa Prezes Zarządu - pan Zbigniew Borkowski.

 Zakres robót obejmuje:

a)  zabezpieczenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robót, ewentualnie zapewnienie obejść i objazdów,

b)  wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego i kolejowego wraz z ich uzgodnieniem z właściwymi organami,

c)   dokonanie uzgodnień z firmą Bimerg Sp. z o.o. (z siedzibą w Gostyninie przy ul. Kolejowej 21) w zakresie zapewnienia dojazdu środków transportu do siedziby firmy Bimerg,

d)  demontaż istniejących ciepłociągów wysokoparametrowych 2xDn200 w technologii kanałowej na odcinkach kolidujących z przebiegiem nowej sieci,

e)  montaż, a po zakończeniu robót demontaż konstrukcji odciążającej tory,

f)    wykonanie przejść pod torami kolejowymi i pod drogami metodą sterowanego przecisku hydraulicznego w rurach przeciskowych średnicy 650x33mm,

g)  montaż ciepłociągów wysokoparametrowych 2xØ323,9x5,6/450 długości 1.023,7 mb oraz 2xØ219,1x4,5/315 długości 13,85 mb w technologii rur preizolowanych LOGSTOR wraz z armaturą: łączenie rur i elementów stalowych poprzez spawanie metodą TIG w osłonie argonu lub elektryczne elektrodą otuloną,

h)  roboty budowlano-montażowe w komorze ciepłowniczej przy ul. Czapskiego,

i)    badanie metodą wizualną i radiologiczną 100% połączeń spawanych na rurociągach preizolowanych (badanie spawów może być wykonane przez jednostkę mającą odpowiednie uprawnienia),

j)    montaż i sprawdzenia poprawności działania systemu alarmowego impulsowego,

k)   roboty odtworzeniowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych,

l)    uruchomienie rurociągów,

m) usunięcie wszelkich wad i usterek ujawnionych w trakcie realizacji i odbioru zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Termin zakończenia robót wraz uporządkowaniem terenu planowany jest do 31.05.2024 r.

Łączna kwota inwestycji wynosi:

Netto 6 560 903,00 zł

Brutto 8 069 910,69 zł

Obecnie wykonano nową magistralę cieplną 2xØ323,9x5,6/450 o długości ok. 2x120 mb od miejsca włączenia na terenie MPEC do granicy ogrodzenia w kierunku miasta.

  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej
  • budowa sieci cieplnej magistralnej

wstecz

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt